Lectures dels anys cinquanta

II Simposi sobre literatura comparada catalana i espanyola del segle XX
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, 24 de novembre de 2011

Programa