skip to Main Content

La traducció i el món editorial català de postguerra

III-simposi-traduccio-mon-editorial-catala-postguerra

III Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, 8 i 9 de juliol de 2010

Programa

Back To Top