skip to Main Content

Traducció indirecta en la literatura catalana contemporània

V Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània

V Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, 13 de desembre de 2013

Programa

Back To Top