skip to Main Content

Forms and Genres of Catalan Literature between 1918 and 1939

I Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Gèneres i formes en la literatura d'entreguerres (1918-1939)

1st Symposium on Translation and Reception in Contemporary Catalan Literature
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, 1 July 2005

See programme

Back To Top