skip to Main Content

Forms and Genres of Catalan Literature between 1918 and 1939

I Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Gèneres i formes en la literatura d'entreguerres (1918-1939)

1st Symposium on Translation and Reception in Contemporary Catalan Literature
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, 1 July 2005

See programme

Forms and genres of Catalan Literature between 1918 and 1939

Gèneres i formes en la literatura catalana d'entreguerres (1918-1939)

1stSymposium on Translation and Reception in Contemporary Catalan Literature

Edited by Miquel M. Gibert and Marcel Ortín. Introduction by Enric Gallén

Coedited by Punctum, 2005.
ISBN: 978-84-934802-2-6
207 p., 14,5 x 21 cm

Preview book

 

 

Back To Top