skip to Main Content

Josep Miquel Ramis

Universitat Pompeu Fabra

josep.ramis@gmail.com

Graduate (2004) and PhD (2011) in Translation and Interpreting from Universitat Pompeu Fabra. Since 2004 he has worked in translation and text edition in the private sector and at secondary school level (2006-2007 and since 2011); he has been an adjunct lecturer at Universitat Pompeu Fabra, after having held a scholarship from the same university, and he is currently an adjunct lecturer at Universitat de Barcelona and a temporary lecturer at Universitat Oberta de Catalunya. During his research stays, he visited the United Kingdom (University of Leeds, 2002), France (ENST Bretagne, 2005; Université Sorbonne, Paris IV, 2009) and Spain (Universidad Complutense de Madrid, 2010).

His research interests lie in the study of translation, reception and contemporary Catalan literature, especially regarding the phenomenon of literary self-translation from the perspective of Catalan literature.

PUBLICATIONS

(The dates in bold refer to the years of work related to translation and literature)

2019 (forthcoming). “La direccionalidad de las autotraducciones en la literatura catalana: ejemplos y repercusiones”. In:  Bujaldón, Lila; Bistué, Belén; Stocco, Melisa (eds.).  La autotraducción literaria desde y hacia el castellano en Europa e Hispanoamérica  /  Literary Self-Translation to and from Spanish in Europe and the Americas. Londres: Palgrave MacMillan.

2018 “Tipologia d’autotraductors i autotraduccions a la literatura catalana”. In: Gallén, Enric; Ruiz Casanova,  José Francisco (eds.). Bilingüisme, traducció i literatura catalana. Lleida: Punctum, 71-101.

2018 [Coord.] “Monogràfic dedicat a Sebastià Juan Arbó  ”. In: Beceroles. Lletres de llengua i literatura, 7, 11-79, with papers by Jordi Enfedaque, Joan Antoni Forcadell, Jordi Malé, Joan Todó and Emili Rosales. [https://www.raco.cat/index.php/beceroles].

2018 Epistolari Sebastià Juan Arbó – Joan Sales (1966-1982). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. ISBN: 978-84-9883-956-2

2017. [Review] “Eusebi Coromina & Ramon Pinyol, eds. Literatura catalana contemporània: crítica, transmissió textual i didàctica. Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura / Universitat de Vic / Universitat Central de Catalunya, 2016, 225 pp.”. In:  Anuari Trilcat, 7, 144-147.  [http://www.raco.cat/index.php/AnuariTrilcat/article/view/330238].

2017 “The failure of self-translation in Catalan literature”. Dins: Castro, Olga; Mainer, Sergi; Skomorokhova, Svetlana (eds.). Self-translation and Power: Negotiating Identities in European Multilingual Contexts. Londres: Palgrave MacMillan, 95-117. ISBN: 978-1-137-50780

2017 “Correspondència Sebastià Juan Arbó – Víctor Crastre”. Anuari TRILCAT, 6, 90-114.

2015 “Aproximación teórica a la traducción y la autotraducción. A propósito de las literaturas catalana y española”. In: Revista de Filología Románica. Anejos. Anejo IX “Literaturas ibéricas. Teoría, historia y crítica comparativas”, 59-72.

2015 “La censura en las novelas de los años treinta de Sebastià Juan Arbó”. In: Represura. Revista de Historia Contemporánea española en torno a la represión y la censura aplicadas al libro, 1, 108-145. [http://www.represura.es/represura_1_nueva_epoca_2015.pdf].

2014 Autotraducció. De la teoria a la pràctica. Vic: Eumo. Biblioteca de Traducció i Interpretació, 20. ISBN: 978-84-9766-520-9

2014 [Review] “IV Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània: «Dickens en la cultura catalana. La recepció i les traduccions» ”. In: Estudis Romànics, v. XXXV, 645-647.

2014 –“Correspondència Salvador Espriu – Sebastià Juan Arbó”. Dins: Indesinenter. Anuari Espriu, 9, 45-97.

2014 – “Els primers manuscrits de Terres de l’Ebre, de Sebastià Juan Arbó”. Dins: Veny-Mesquida, Joan-Ramon; Malé, Jordi (ed.). La filologia d’autor en els estudis literaris. Textos catalans dels segles XIX i XX. Lleida: Pagès, 183-196.

2013 – “Autotraducció: ratificació i rectificació. El cas de Sebastià Juan Arbó”. Dins: LAGARDE, CHRISTIAN & TANQUEIRO, HELENA (eds.). L’Autotraduction, aux frontières de la langue et de la culture. Limoges: Lambert-Lucas, 169-184.

2013 – [Ressenya] “I Jornada LITCAT d’Intergrups de Recerca”. Dins: Llengua & Literatura, 23, 375-381.

2013 – [Ressenya] “Literature as a Response to Cultural and Political Repression in Franco’s Catalonia, de Jordi Cornellà-Detrell”,Anuari TRILCAT, 2, 2013.[http://trilcat.upf.edu/anuari/anuari-trilcat-num-2/]

2013 – [Ressenya] “Literature as a Response to Cultural and Political Repression in Franco’s Catalonia, de Jordi Cornellà-Detrell”,Anuari TRILCAT, 2, 2013.[http://trilcat.upf.edu/anuari/anuari-trilcat-num-2/]

2013 -“La autotraducción y el difícil encaje de sistemas literarios en contacto”. Dins: EU-topías, vol. 5, 99-111. [http://eu-topias.org/articulo.php?ref_page=290]

2012. “Autotraducció i història d’un text literari. Hores en blanc. Notes d’un estudiant que va morir boig, de Sebastià Juan Arbó”. Dins: Revista de Filología Románica, v. 29. núm. 2, 319-335.

2011. “Traducir bajo control: la versión francesa de Tino Costa, de Sebastià Juan Arbó”. Dins: Dasilva, Xosé Manuel; Tanqueiro, Helena (eds.). Aproximaciones a la autotraducción. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 197-215.

2011. Autotraducció i Sebastià Juan Arbó. El cas de Terres de l’Ebre. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. [Tesi doctoral.]

2011 – “Josep Palau i Fabre, autotraductor”. Dins: Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Volum III: “La llengua dels escriptors”. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 141-152.

2011 – “III Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània: «La traducció i el món editorial de postguerra»”. Dins: Estudis Romànics, v. XXXIII, 2011, 545-548.

2010 – “Sebastià Juan Arbó, autotraductor”. Dins: Traducción y autotraducción entre las literaturas ibéricas. Berna: Peter Lang, 335-347.

2010 – “Autotraducció i creació literària. El cas de Sebastià Juan Arbó”. Dins: Catalonia, 7 [http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/catalonia7/ramis.pdf].

2010 – “Col·loqui Internacional sobre «Les relacions entre les literatures ibèriques» (RELIBE)”. Dins: Estudis Romànics, v. XXXII, 2010, 591-592.

2010 – Montané, Maria Amor; Ramis, Josep Miquel. “Un pern del mecanisme. La creació neològica en Antònia Font”. Dins: Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.).  Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques. Barcelona: IULA, DOCUMENTA UNIVERSITÀRIA.

2009 – Ramis, Josep. “Agustí Bartra”, “Xavier Benguerel”, “Miquel Dolç”, “Ramon Folch i Camarasa”, “Cebrià Montoliu”, “Maria Antònia Oliver”, “Josep Palau i Fabre”, “Manuel de Pedrolo”. Dins: Francisco Lafarga i Luis Pegenaute (eds.). Diccionario histórico de la traducción en España. Madrid: Gredos, pp. 100-101, 108-110, 309, 395-396, 811-812, 847-848, 861, 869.

2009 – Freixa, Judit; Montané, Amor; Ramis, Josep M. “Els graus de neologicitat en els tipus menors de neologismes” en Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic/Barcelona: Eumo Editorial/Universitat Pompeu Fabra, 169-197.

2009 – Observatori de Neologia. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.

2008 – Ramis, Josep Miquel. Sebastià Juan Arbó, autotraductor: de Terres de l’Ebre (1932) a Tierras del Ebro (1940). Treball de recerca per a l’obtenció del DEA [en línia]. RECERCAT, Dipòsit de Recerca de Catalunya [www.recercat.net].

2008 – Montané, Maria Amor; Ramis, Josep Miquel. “Un pern del mecanisme. La creació neològica en Antònia Font”, I Congrés Internacional de Neologia [en premsa].

2008 – Observatori de Neologia. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2007). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. (Papers de l’IULA. Sèrie Informes, 47).

2007 – Ramis, Josep Miquel. “La traducció de la marca cultural a Terres de l’Ebre, de Sebastià Juan Arbó: entre la ‘folklorització’ i l’’aniquilació’” dinsLiteratura comparada catalana i espanyola al segle XX: gèneres, lectures i traduccions (1898-1951). I Simposi de literatura comparada catalana i espanyola. Barcelona, 15 de desembre de 2006. Trilcat i Punctum.

2007 – Observatori de Neologia. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2006). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. (Papers de l’IULA. Sèrie Informes, 45).

2006- Observatori de Neologia (2006). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2005). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. (Papers de l’IULA. Sèrie Informes).

2006 – Freixa, Judit; Montané, Maria Amor; Ramis, Josep Miquel. “Els neologismes formats per recursos menors” dins III Seminari de Neologia. Barcelona, 7 de juny de 2006. Observatori de Neologia de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra.

2005– Vocabulari de biologia genètica. Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.

2005- Observatori de Neologia. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2004). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. (Papers de l’IULA. Sèrie Informes, 40).

2004- Observatori de Neologia. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2003). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. (Papers de l’IULA. Sèrie Informes).

Back To Top