skip to Main Content

Marta Marfany

Universitat Pompeu Fabra

marta.marfany@upf.edu

Graduate in French and Romance Philology (1996) and in Catalan Philology (1997) from Universitat Autònoma de Barcelona, where she earned her PhD with a thesis on a medieval Catalan translation of Alain Chartier’s La Belle Dame sans Merci (2008). She was an adjunct lecturer at the Department of French Philology (2004-2005) of Universitat Autònoma de Barcelona. She was a predoctoral scholarship holder (2004-2007) and adjunct lecturer at the Department of Catalan Philology of Universitat Autònoma de Barcelona. She was also a postdoctoral researcher (2009-2011) and adjunct lecturer (2011-2014) at the Department of Translation of Universitat Pompeu Fabra, where she has lectured as a tenure-track professor since 2014.

She has been a member of several research projects, including the European ERC Starting Grant project “The Last Song of the Troubadours: Linguistic Codification and Construction of a Literary Canon in the Crown of Aragon” (European Research Council-UB, 2009-2013). She is currently researching on two main subjects: translations of the Middle Ages and the Renaissance (she is a member of the research project “Traduccions al català i cultura llatina a la Corona d’Aragó (1380-1530): obres de tradició clàssica i humanística”, of the Department of Catalan Philology of Universitat Autònoma de Barcelona); and translations and reception in 20th century Catalan literature (she is a member of the research project “La traducció en l’àmbit literari català des del final del franquisme (1976-2000): estudis de recepció i llengua literària”, of the Department of Translation of Universitat Pompeu Fabra).

In recent years she has combined teaching and research activities with editing and translating literature. She has mainly translated narrative of contemporary French authors, such as Philippe Delerm, Dai Sijie, David Foenkinos and Jérôme Ferrari.

PUBLICATIONS (selected works)

Marfany, Marta. 2018. «La poesía de Jordi de Sant Jordi traducida al español. Notas sobre las traducciones de Félix Ros, Enrique Badosa, Juan Ramón Masoliver y José María Micó». In María Morrás, ed., Espacios en la Edad Media y el Renacimiento, 225-239. Salamanca: SEMYR. 

Marfany, Marta. 2017. «Poetic Tradition and the Voice of the Translator: The First Verse Translations of Dante’s Commedia». Enthymema 19: 5-16. DOI: https://doi.org/10.13130/2037-2426/9101

Marfany, Marta. 2017. «Le Livre de l’Espérance nommé Curial: Transmission et réception aux XIVet XVe siècles». Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes 33/1: 235-251.

2016 “La traducció catalana de Vicenç Albertí de La Alonsíada de Joan Ramis (1818): el trasllat de la versificació”, Randa, 76, pp. 51-57.

2015 «Alain Chartier and medieval Catalan literature». A: Cayley, Emma; Delogu, Daisy; McRae, Joan E. A Companion to Alain Chartier: Father of French Eloquence. Leiden: Brill, p. 255-278.

2015 «La traducción del Inferno de Fernández de Villegas: la huella de la tradición poética castellana y de los comentarios a la Commedia de Dante», Anuario de Estudios Medievales, volum monogràfic «Innovación, traducción, reescritura», 45/1, p. 449-471.

2015 «La traducció catalana del Commento de Cristoforo Landino a Dante». A: Coroleu, Alejandro (ed.). Clàssics i moderns en la literatura catalana del Renaixement. Barcelona: Punctum, p. 79-96.

2015 L’emigració menorquina a Algèria al segle xix. Palma de Mallorca: Edicions Documenta Balear.

2013 «Traducciones en verso del siglo xv». Bulletin of Hispanic Studies, vol. 90, núm. 3, p. 261-273.

2013 «La llengua poètica del segle xv a través d’una traducció: Requesta d’amor de Madama sens mercè». A: Casanova, Emili; Calvo, Cesareo. Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas. 6-11 de septiembre de 2010, Valencia. Berlín-Boston: De Gruyter, vol. VIII, p. 375-384.

2012 «La influència de la poesia francesa d’Andreu Febrer a Ausiàs March». Estudis Romànics, núm. XXXIV, p. 259-287.

2012 «La dama senza mercede: Carlo del Nero e la traduzione catalana di La Belle Dame sans merci di Alain Chartier». Cultura Neolatina, núm. LXXII, fasc. 3-4, p. 233-242.

2012 «Métodos para el estudio de las traducciones medievales». A: Fernández Rodríguez, Natalia; Fernández Ferreiro, María. Literatura medieval y renacentista en España: Líneas y pautas. Salamanca: La Semyr, p. 673-682.

2012 «El lai en català de la Triste deleytación». A: Alemany, Rafael; Chico, Francisco. Literatures ibèriques medievals comparades. Alacant: Universitat d’Alacant-SELGYC, p. 281-291.

2011 «Francesc Oliver» (en col·laboració amb Josep Pujol). A: Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar. Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo editorial-UAB-UIB-UJI-UV, 2011, p. 380-381.

2009 «Balades, lais i rondells francesos en la literatura catalana del segle xv». Mot so razo, núm. 8, p. 16-26.

2009 «La traducció catalana medieval de La Belle Dame sans merci d’Alain Chartier». A: Alberni, Anna; Badia, Lola; Cabré, Lluís. Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500). Actes del Primer Col·loqui Internacional del Grup Narpan «Cultura i literatura a la baixa edat mitjana». Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, p. 179-188.

2007 «D’Ausiàs March a Bernat Hug de Rocabertí: Antoni Vallmanya i el cànon poètic de mitjan segle xv». Llengua & Literatura, núm. 18, p. 45-73.

2002 Els menorquins d’Algèria. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

1999 «L’últim català colonial: els emigrants menorquins a Algèria durant els segles xix i xx». Llengua & Literatura, núm. 10, p. 73-90.

Back To Top