Caterina Briguglia

Universitat Pompeu Fabra

caterina.briguglia@upf.edu

Graduate (2003) and PhD (2009) in “Multilingual Communication: Translation, Linguistics and Literature Studies” from Universitat Pompeu Fabra. Her thesis, entitled “Translation of Linguistic Variations into Contemporary Catalan (The translations of Pasolini, Gadda and Camilleri)”, explores a specific area of translation studies: the literary translation of dialects and the language models adopted by translators to transfer them into contemporary Catalan. During her postgraduate degree she worked as a lecturer and researcher at Universitat Autònoma de Barcelona. She is currently working as an adjunct lecturer at Universitat Pompeu Fabra.

PUBLICATIONS

(Dates in bold refer to works related to translation and literature)

2016 “Límits i llicències, segons la teoria”, dins XXIII Seminari sobre la Traducció a Catalunya. “Subversors de l’estàndard. Quell merdé hurrible de la traducció”. Barcelona, AELC: 59-62.

2013 “Pier Paolo Pasolini y el imperioso afán por traducir”. Trans. Revista de traductología, 17, 187-193.

2013 “Quan el traductor és sobretot un escriptor: el cas de la traducció d’El guepard de Tomasi di Lampedusa”. Caplletra, 54, 33-49.

2013 Dialecte i traducció literària. L’exemple dels traductors catalans. Vic: Eumo editorial.

2012 “Quan el català es troba amb el friulà: Carles Cardó i Pier Paolo Pasolini”. 1611. Revista de historia de la traducción. Online.

2012 “El reto del dialecto: Il Pasticciaccio de Gadda al español, al inglés y al catalán”. Sendebar, 22: 137-158.

2011 “Traduir el dialecte: entrevista amb Joan Casas, Josep Julià i Pau Vidal”. Quaderns. Revista de traducció, 18: 267-278.

2011 “Villangómez i Llobet, Marià”. In: Montserrat Bacardí i Pilar Godayol (eds). Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo.

2011 “Comparing two polysistems: The cases of Spanish and Catalan versions of Andrea Camilleri’s Il cane di terracotta”. In: Federici, F. (ed.), Translating Dialects and Languages of Minorities. Challenges and Solutions. Bern: Peter Lang, 109-125.

2010 “La oralidad fingida en Ragazzi di vita de Pasolini: reflexiones sobre su traducción al catalán y al castellano”. In: Brumme, J. i Fischer, M. (eds.), Descripción y traducción de la oralidad fingida. Madrid: Iberoamericana; Fráncfort del Meno: Vervuert.

2009 “Tan cerca y tan lejos. El caso de Il birraio di Preston de Andrea Camilleri en castellano y en catalán”, Quaderns. Revista de traducció, 16: 227-238.

2009 “M. Àngels Anglada”, “M. Aurèlia Capmany”, “Narcís Comadira”, “Miquel Desclot”, “Jordi Llovet”, “Xavier Pàmies”, “M. Antònia Salvà”, “Marià Villangómez”. In: Lafarga, F. i Pegenaute, L. (eds.): Diccionario histórico de la traducción en España. Madrid: Gredos, 39, 174, 251, 294, 702, 862, 1007, 1152.

2009 “Miquel Llor traductor: notes sobre l’estil d’Els Mala-ànima”. In: Ortín, M. i Pujol, D. (eds.), Llengua literària i traducció 1892-1936. Lleida: Punctum.

2009 “Riflessioni intorno alla traduzione del dialetto in letteratura: interpretare e rendere le funzioni del linguaggio di Andrea Camilleri in spagnolo ed in catalano”, Intralinea. Online Translation Journal.