skip to Main Content

Molière in Catalan. Reflections of Translators

Molière en català. Les reflexions dels traductors

Judit Fontcuberta

Coedited by Punctum, 2007
“Quaderns”, number 2
ISBN: 978-84-934802-9-5
164 pp., 14,5 x 21 cm

Preview book

Back To Top