Lengua literaria y traducción (1892-1939)

II Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Llengua literària i traducció (1892-1939)

II Simposio sobre traducción y recepción en la literatura catalana contemporánea
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, 3 de julio de 2008

Programa