Caterina Briguglia

Universitat Pompeu Fabra

caterina.briguglia@upf.edu

Llicenciada (2003) i doctora (2009) en “Comunicació multilingüe: estudis de traducció, lingüística i literatura” per la Universitat Pompeu Fabra. La seva tesi, amb el títol “La traducció de la variació lingüística al català literari contemporani (Les traduccions de Pasolini, Gadda i Camilleri)”, indaga un àmbit específic dels estudis de traducció, és a dir, la traducció del dialecte en literatura i els models de llengua adoptats pels traductors al català contemporani. Ha fet una estada de postgrau en la Universitat Autònoma de Barcelona, dedicant-se tant la docència com a la recerca. Actualment és professora associada de la Universitat Pompeu Fabra.

PUBLICACIONS

(L’any en negreta indica les relacionades amb qüestions de traducció i literatura)

2016 “Límits i llicències, segons la teoria”, dins XXIII Seminari sobre la Traducció a Catalunya. “Subversors de l’estàndard. Quell merdé hurrible de la traducció”. Barcelona, AELC: 59-62.

2013 “Pier Paolo Pasolini y el imperioso afán por traducir”. Trans. Revista de traductología, 17, 187-193.

2013 “Quan el traductor és sobretot un escriptor: el cas de la traducció d’El guepard de Tomasi di Lampedusa”. Caplletra, 54, 33-49.

2013 Dialecte i traducció literària. L’exemple dels traductors catalans. Vic: Eumo editorial.

2012 “Quan el català es troba amb el friulà: Carles Cardó i Pier Paolo Pasolini”. 1611. Revista de historia de la traducción. Online.

2012 “El reto del dialecto: Il Pasticciaccio de Gadda al español, al inglés y al catalán”. Sendebar, 22: 137-158.

2011 “Traduir el dialecte: entrevista amb Joan Casas, Josep Julià i Pau Vidal”. Quaderns. Revista de traducció, 18: 267-278.

2011 “Villangómez i Llobet, Marià”. Dins: Montserrat Bacardí i Pilar Godayol (eds). Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo.

2011 “Comparing two polysistems: The cases of Spanish and Catalan versions of Andrea Camilleri’s Il cane di terracotta”. Dins Federici, F. (ed.), Translating Dialects and Languages of Minorities. Challenges and Solutions. Bern: Peter Lang, 109-125.

2010 “La oralidad fingida en Ragazzi di vita de Pasolini: reflexiones sobre su traducción al catalán y al castellano”. Dins: Brumme, J. i Fischer, M. (eds.), Descripción y traducción de la oralidad fingida. Madrid: Iberoamericana; Fráncfort del Meno: Vervuert.

2009 “Tan cerca y tan lejos. El caso de Il birraio di Preston de Andrea Camilleri en castellano y en catalán”, Quaderns. Revista de traducció, 16: 227-238.

2009 “M. Àngels Anglada”, “M. Aurèlia Capmany”, “Narcís Comadira”, “Miquel Desclot”, “Jordi Llovet”, “Xavier Pàmies”, “M. Antònia Salvà”, “Marià Villangómez”. Dins: Lafarga, F. i Pegenaute, L. (eds.): Diccionario histórico de la traducción en España. Madrid: Gredos, 39, 174, 251, 294, 702, 862, 1007, 1152.

2009 “Miquel Llor traductor: notes sobre l’estil d’Els Mala-ànima”. Dins Ortín, M. i Pujol, D. (eds.), Llengua literària i traducció 1892-1936. Lleida: Punctum.

2009 “Riflessioni intorno alla traduzione del dialetto in letteratura: interpretare e rendere le funzioni del linguaggio di Andrea Camilleri in spagnolo ed in catalano”, Intralinea. Online Translation Journal.