Dídac Pujol

didac-pujol-2007

Facultat de Traducció i Interpretació
Universitat Pompeu Fabra

didac.pujol@upf.edu

http://www.didacpujol.com

Llicenciat i doctor en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor de traducció anglès-català a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra des de 1995. Ha estat professor a la universitat escocesa d’Aberdeen (1992-1994) i a la Universitat de Vic (1994-1997). Traductor literari i lexicògraf. Entre les seves traduccions destaquen el poemari La linterna del espino (1992) del Premi Nobel de Literatura Seamus Heaney i el volum Cartes. Antologia (2013) de James Joyce.

Els seus interessos de recerca se centren principalment en l’àmbit de la traducció literària anglès-català al segle XX. Ha estudiat, entre d’altres, les traduccions catalanes d’obres de Shakespeare, James Joyce, T. S. Eliot i Dante. Altres aspectes que ha investigat són la traducció del llenguatge col·loquial, la traducció dels recursos fònics, la lexicografia pedagògica i la literatura escrita en anglès. És autor de diversos llibres, entre els quals: 1) Across the Frontier: A Dialogic Approach to Literary Translation, Poetry, Language and Identity in Contemporary Irish and Scottish Literature (2001); i 2) Traduir Shakespeare. Les reflexions dels traductors catalans (2007). És coautor del Manual de traducció anglès-català (2003) i ha dirigit l’Easy English Dictionary with a Catalan-English Vocabulary (2004). És membre del consell de redacció de Reduccions. Revista de poesia.

SELECCIÓ DE PUBLICACIONS

Pujol, Dídac. 2017 (en premsa). “Three Translators in Search of an Author: Linguistic Strategies and Language Models in the (Re)translation of Shakespeare’s Plays into Catalan”. Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance. 15 (2017).

Pujol, Dídac. 2017.  “Ángel-Luis Pujante & Juan F. Cerdá, eds. Shakespeare en España: bibliografía anotada bilingüe / Shakespeare in Spain: An Annoted Bilingual Bibliography“. Múrcia / Granada: Universidad de Murcia / Universidad de Granada, 2014, 532 pp.”. Anuari TRILCAT. 7, pp 136-140.

Pujol, Dídac. 2017. “Ángel-Luis Pujante & Keith Gregor, eds. ‘Romeo y Julieta’ en España: las versiones neoclásicas. Múrcia / Madrid: Universidad de Murcia / Universidad Complutense de Madrid, 2017, 273 pp.”. Anuari TRILCAT. 7, pp 136-140.

Pujol, Dídac. 2016. “Quan el blat es neuleix” [sobre la traducció dels Sonets de Shakespeare per part de Salvador Oliva]. Núvol, 22-9-2016. http://www.nuvol.com/opinio/quan-el-blat-es-neuleix

Pujol, Dídac. 2016. “Estudi introductori” i “Índex de sonets i de primers versos”. Dins: Magí Morera i Galícia (trad), Selecta de sonets de Shakespeare. Líriques de Shakespeare. Barcelona: Editorial Barcino, col·lecció “Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana”, 1, pp. 9-53 i 177-184.

Pujol, Dídac. 2015. “Models de traducció literària i audiovisual en català col·loquial: el cas de Jackie Brown de Quentin Tarantino”. Caplletra. Revista internacional de filologia. 58 (2015), pp. 235 -264.  http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/292717/389090

Pujol, Dídac. 2014. “Molly Bloom: la mirada que fragmenta (James Joyce, Ulises, 1922)”. Dins: Curbet Soler, Joan (coord), Figuras del deseo femenino: 12 representaciones de la mujer en la literatura occidental. Madrid: Cátedra, col·lecció “Crítica y Estudios Literarios”, pp. 530-570.

Pujol, Dídac. 2014. “Montserrat Franquesa Gòdia, La Fundació Bernat Metge, una obra de país (1923-1938)”. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013, 299 pp. Anuari TRILCAT, 4. pp. 130-132.

Pujol, Dídac; Corrius, Montse. 2013. “The Role of the Learner’s Native Culture in EFL Dictionaries: An Experimental Study”. Lexikos. 23, pp. 565-584.  <http://lexikos.journals.ac.za/pub/article/view/1230/742>.

2013. “La creativitat lèxica en la traducció catalana de l’Ulisses de Joyce: els processos de derivació”. Estudis Romànics. 35, pp. 335-344. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000197/00000002.pdf>.

2013. “La traducció de King Lear d’Anfòs Par: un clàssic traduït amb una llengua clàssica”. Dins: Verdaguer, M. Àngels (ed), Traduir els clàssics, antics i moderns. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, col·lecció “Biblioteca Milà i Fontanals”. 60, pp. 143-158.

2013.  “Montserrat Bacardí & Pilar Godayol, eds. Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo Editorial / Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de les Illes Balears / Universitat Jaume I / Universitat de Vic, 2011. Llengua & Literatura. 23, pp. 232-236.
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000100.pdf.

2012. “Jordi Canal i Artigas & Àlex Martín Escribà, La Cua de Palla: retrat en groc i negre”. Barcelona: Alrevés, 2011.” Anuari TRILCAT. 2, pp. 166-168. <http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/2013/01/pujol-AT2.pdf>.

2012. “Enric Gallén, Francisco Lafarga & Luis Pegenaute (eds), Traducción y autotraducción en las literaturas ibéricas”. Traducción y autotraducción en las literaturas ibéricas. Berna / Berlín / Brussel·les / Frankfurt del Main / Nova York / Oxford i Viena: Peter Lang, 2010.” Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation. 58.2, pp. 250-252.

2012. “Josep Maria de Sagarra, a Catalan Translator of Shakespeare’s Plays”. Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation. 58.1, pp. 95-108.

2012. “La creativitat lèxica en la traducció catalana de l’Ulisses de Joyce: els processos de composició”. Estudis Romànics. 34, pp. 335-345. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000181/00000020.pdf>.

2012. “La creativitat lèxica de Josep Maria de Sagarra: el cas de La Divina Comèdia”. Llengua & Literatura. 22, pp. 39-62. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/article/view/60551/60632.

2012. “The Translation of Fictive Dialogue in Theatrical Plays: Some Metalinguistic Reflections”. Dins: Jenny Brumme & Anna Espunya (eds), The Translation of Fictive Dialogue. Amsterdam i Nova York: Rodopi, col·lecció “Approaches to Translation Studies”. 35, pp. 53-62.

2011. “Helena Buffery, Shakespeare en català. Traduir l’imperialisme. Vic: Festival Shakespeare / Eumo Editorial, 2010.” Quaderns. Revista de traducció. 18, p. 280-282. http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n18/11385790n18p280.pdf.

2011 “Francesc Parcerisas, Traducció, edició, ideologia. Aspectes sociològics de les traduccions de ‘La Bíblia’ i de ‘L’Odissea’ al català”. Anuari TRILCAT, 1, p. 258-261. [Ressenya de: Francesc Parcerisas, Traducció, edició, ideologia. Aspectes sociològics de les traduccions de ‘La Bíblia’ i de ‘L’Odissea’ al català. Vic: Eumo Editorial, 2009]. <http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/2011/12/pujol-AT1.pdf>.

2011 “Pere Gimferrer”. Dins: Montserrat Bacardí i Pilar Godayol (dirs.), Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo Editorial / Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de les Illes Balears / Universitat Jaume I / Universitat de Vic, p. 242-243.

2011 “A Catalan Series of Crime Fiction: ‘La Cua de Palla’ and Its Sequels (1963-2009)”. Journal of Catalan Studies. Revista internacional de catalanística, 14, p. 173-200. <http://www.anglo-catalan.org/jocs/14/Articles%20&%20Reviews/Versio%20pdf/10%20Pujol.pdf>.

2011 “Bibliografia comentada de les traduccions catalanes de Shakespeare: part II (1970-2010)”. Estudis Romànics, 33, p. 211-236. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000165/00000019.pdf>.

2010 “A Bilingualised English Dictionary for Catalan Speakers: the EED”. Lexikos, núm. 20, p. 109-122. Autors (per ordre de firma): Montse Corrius, Dídac Pujol. http://www.ajol.info/index.php/lex/article/view/62687/50607

2010 “La recepció crítica de Shakespeare als Països Catalans: bibliografia comentada (1807-2009)”. Llengua & Literatura, 21, p. 277-309. <http://www.raco.cat/index.php/llengualiteratura/article/view/243926/326706>.

2010 “Bibliografia comentada de les traduccions catalanes de Shakespeare: part I (1874-1969)”. Estudis Romànics, 32, p. 285-308. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000111/00000020.pdf>.

2010 “Linguistic and Cultural Strategies in ELT Dictionaries”. ELT Journal, núm. 64.2, p. 135-142. Autors (per ordre de firma): Montse Corrius, Dídac Pujol.

2009 “Anfòs Par, traductor de Shakespeare: el model de llengua”. Dins: Marcel Ortín i Dídac Pujol (eds.), Llengua literària i traducció (1890-1939). II Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & Trilcat, p. 87-103. http://books.google.es/books?id=IklPAbNmfYMC&pg

2009 Marcel Ortín i Dídac Pujol (eds.), Llengua literària i traducció (1890-1939). II Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & Trilcat. http://books.google.es/books?id=IklPAbNmfYMC&pg

2009 “Traduccions al català de William Shakespeare”. Article per al PEN català (secció catalana del PEN Club International). <http://www.visat.cat/literatura-universal-catala/cat/traduccions-catala/64/29/angles/william-shakespeare.html>.

2009 “William Shakespeare”. Article per al PEN català (secció catalana del PEN Club International) <http://www.visat.cat/literatura-universal-catala/cat/autor/64/william-shakespeare.html>.

2009 “Pere Gimferrer”, “Joaquim Mallafrè”, “Carme Montoriol”, “Magí Morera i Galícia”, “Salvador Oliva”, “Joan Sellent”. Dins: Francisco Lafarga i Luis Pegenaute (eds.), Diccionario histórico de la traducción en España. Madrid: Gredos, p. 464-465, 738-739, 813, 815, 845-846, 1034-1035.

2009 “Agustí Bartra, traductor de The Waste Land: tres observacions”. Reduccions. Revista de poesia, 93-94, p. 288-301. <http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/136897/269520>.

2009 “La traducción del discurso sobrenatural en Macbeth”. Dins: Victòria Alsina, Gemma Andújar i Mercè Tricàs (eds.), La representación del discurso individual en traducción. Frankfurt del Main, Berlín, Berna, Brussel·les, Nova York, Oxford, Viena: Peter Lang, col·lecció “Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunication”, 53, p. 167-184. http://www.aieti.eu/pubs/actas/III/AIETI_3_DP_Segona.pdf

2008 “La traducción al catalán de la oralidad fingida en el teatro de Shakespeare”. Dins: Jenny Brumme (ed.), La oralidad fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisuales. Con la colaboración de Hildegard Resinger y Amaia Zaballa. Madrid i Frankfurt del Main: Iberoamericana / Vervuert, p. 115-134. Parcialment disponible a:

2008 “La segona cançó d’Ariel: traduccions, intertextos i creació literària a partir d’un original shakespearià”. Dins: Luis Pegenaute, Janet DeCesaris, Mercè Tricàs i Elisenda Bernal, (eds.), La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI. Vol. 1: La traducción y su práctica. Barcelona: PPU / AIETI (Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación), p. 295-306. http://books.google.com/books?id=Afq0ttWrRrQC&pg

2008 “Pedagogical Criteria for Effective Foreign Language Learning: A New Dictionary Model”. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Joan Masnou, Montse Corrius. Dins: Elisenda Bernal i Janet DeCesaris (eds.), Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada / Universitat Pompeu Fabra, col·lecció “Sèrie Activitats”, 20, p. 763-769.

2007 Traduir Shakespeare. Les reflexions dels traductors catalans. Lleida: Punctum & Trilcat, col·lecció “Quaderns”, 3. http://books.google.es/books?id=3fqmkuxuQ68C&pg

2006* Traducció de diversos fragments de poemes d’Alfred, Lord Tennyson. Dins: James Clerk Maxwell, Escrits científics i d’assaig. Introducció i notes de Joaquim Pla i Brunet. Traducció de Joan Masnou i Suriñac i Joaquim Pla i Brunet. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans / Editorial Pòrtic / Eumo Editorial, col·lecció “Clàssics de la Ciència”, 7, p. 215, 221, 235-236, 245, 247, 252, 257.

2006 “The Translation and Dubbing of ‘Fuck’ into Catalan: The Case of From Dusk till Dawn”. JoSTrans: The Journal of Specialised Translation, 6, p. 121-133. <http://www.jostrans.org/issue06/art_pujol.pdf>.

2006 “Print Deferred Bilingualised Dictionaries and Their Implications for Effective Language Learning: A New Approach to Pedagogical Lexicography”. International Journal of Lexicography, 19.2, p. 197-215. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Montse Corrius, Joan Masnou. <http://ijl.oxfordjournals.org/content/19/2/197.full.pdf?keytype=ref&ijkey=q97JPwrbdpfTm8R>.

2006 “Building an Activity Bank for Autonomous Translation Learning on the Web”. Autors (per ordre de firma): Anna Espunya, Dídac Pujol. Dins: Mike Garant (ed.), Current Trends in Translation Teaching and Learning. Hèlsinki, Finlàndia: Helsinki University Press, p. 119-131.

2006 “The Adaptation of Shakespeare’s Pentameter into Catalan”. Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation, 52.4, p. 306-331.

2005 “Els sonets de Shakespeare traduïts per Salvador Oliva”. Reduccions. Revista de poesia, 81-82, p. 226-231. [Ressenya de: William Shakespeare, Els sonets. Versions en prosa i en vers de Salvador Oliva. Barcelona: Edicions 62 / Empúries, 2002]. <http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47483/58964>.

2005 “Diccionaris per a l’aprenentatge d’una llengua estrangera: més enllà dels diccionaris monolingües, bilingües i bilingualitzats”. Articles de didàctica de la llengua i de la literatura, 36, p. 103-110. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Montse Corrius, Joan Masnou.

2005 “Carme Montoriol, traductora dels sonets de Shakespeare”. Dins: Miquel M. Gibert i Marcel Ortín (eds.), Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939). I Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Presentació d’Enric Gallén. Lleida: Punctum & Trilcat, p. 27-40. http://books.google.es/books?id=YVDj-a-jVbYC&printsec

2005 “Bridging the Gap between Monolingual and Bilingual Dictionaries”. APAC Quarterly Magazine. Associació de Professors i Professores d’Anglès de Catalunya, 54, p. 17-23. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Montse Corrius, Joan Masnou.

2004 Easy English Dictionary with a Catalan-English Vocabulary. Vic: Eumo Editorial. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol (dir.), Montse Corrius, Joan Masnou, Francesc Codina, Marta Corominas, Núria Medina, Anna Vallbona.

2003 Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra / Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de Vic / Universitat Jaume I, col·lecció “Biblioteca de Traducció i Interpretació”, 9. Autors (per ordre de firma): Jordi Ainaud, Anna Espunya, Dídac Pujol.

2003 “Josep Marco, El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària”.Quaderns. Revista de traducció, 9, p. 180-182. [Ressenya de: Josep Marco, El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària”. Vic: Eumo Editorial, 2002]. <http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n9p169.pdf>, p. 180-182.

2002 “Pilar Godayol, Espais de frontera: gènere i traducció”. Quaderns. Revista de traducció, 7, p. 201-204. [Ressenya de: Pilar Godayol, Espais de frontera: gènere i traducció. Vic: Eumo Editorial, 2000]. <http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n7p193.pdf>, p. 201-204.

2001 Across the Frontier: A Dialogic Approach to Literary Translation, Poetry, Language and Identity in Contemporary Irish and Scottish Literature. Barcelona: PPU.

2000* Stewart Conn i Anna Crowe, L’ànima del teixidor. Seminari de traducció poètica a Farrera, I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana / Proa, col·lecció “Óssa Menor”, 212. Edició a cura de Francesc Parcerisas i Iolanda Pelegrí. Traductors: Miquel Desclot, Jaume Pérez Montaner, Francesc Parcerisas, Iolanda Pelegrí, Mireia Porta, Dídac Pujol, Rosa Roig, Teresa Sàrries, Margarida Sugranyes i Dolors Udina.

1999 “Tot traduint Anna Crowe i Stewart Conn: el Seminari de Traducció Poètica a Farrera”. Quaderns. Revista de traducció, 4, p. 153-165. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Dolors Udina. <http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n4p153.pdf>.

1998* Jorie Graham, “Llegint Plató”. Reduccions. Revista de poesia, 69-70, p. 80-85. Traductors (per ordre de firma): Francesc Codina, Dídac Pujol. http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47328/58699

1998* David Clewell, “Tempesta”. Reduccions. Revista de poesia, 69-70, p. 86-89. Traductors (per ordre de firma): Francesc Codina, Dídac Pujol. http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47329/58700

1998* John Burnside, “Ports”. Reduccions. Revista de poesia, 69-70, p. 60-79. Traductors (per ordre de firma): Francesc Codina, Dídac Pujol.

1998 “¡Ave Fénix! Variaciones amorosas de un poema de Shakespeare”. Lateral. Revista de cultura, 38, p. 30. [Ressenya de: William Shakespeare, El Tórtolo y Fénix. Ed. Nicole d’Amonville Alegría. Barcelona: Herder, 1997. Traduccions de Nicole d’Amonville, Annie Bats, Pedro Galmés, Pere Gimferrer, Robert Marteau, Magí Morera i Galícia, Arnau Pons i Edison Simons].

1997* John Burnside, El món impossible. Antologia (1988-1995). Selecció i traduccions de Francesc Codina i Dídac Pujol; epíleg d’Arthur Terry; edició bilingüe. Vic: Eumo Editorial / Cafè Central, col·lecció “Jardins de Samarcanda”, 15.http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47327/58698

1997 “Translating Ireland, Translating England: Concepts of Translation in Brian Friel’s Translations”. Dins: Soledad González Ródenas i Francisco Lafarga (eds.),Traducció i literatura. Homenatge a Ángel Crespo. Vic: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra / Universitat Autònoma de Barcelona / Estudis Universitaris de Vic, col·lecció “Biblioteca de Traducció i Interpretació”, 2, p. 213-226.

1997 “Declan Kiberd, Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation”.Links and Letters, 4 (Literature and Neocolonialism), p. 131-133. [Ressenya de: Declan Kiberd, Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation. London: Cape, 1995]. http://www.raco.cat/index.php/LinksLetters/article/view/49900/87856

1995* Claves para el éxito: indicadores de rendimiento para bibliotecas públicas. Traducció de Dídac Pujol. Vic: Eumo Editorial / Ediciones Octaedro / Diputació de Barcelona / Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

1995* Claus per a l’èxit: indicadors de rendiment per a biblioteques públiques. Traducció de Dídac Pujol. Vic: Eumo Editorial / Diputació de Barcelona / Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1995.

1995 “Poética de la restitución” [en un monogràfic sobre el premi Nobel de Literatura de 1995, Seamus Heaney]. Quimera, 143, p. 28-33.

1994* Edward Thomas, “El mussol”, “Un conte” i “Me n’he adonat quan ja no hi era…”. Traducció de Dídac Pujol. Dins: D. Sam Abrams (ed.), Poesia anglesa i nord-americana contemporània. Antologia. Barcelona: Edicions 62, col·lecció “MOLU/s.XX”, 86, p. 56-58.

1994* Wilfred Owen, “Dulce et decorum est” i “Himne a la joventut condemnada a morir”. Traducció de Dídac Pujol. Dins: D. Sam Abrams (ed.), Poesia anglesa i nord-americana contemporània. Antologia. Barcelona: Edicions 62, col·lecció “MOLU/s.XX”, 86, p. 154-155.

1994* Seamus Heaney, “Un sofá en los cuarenta”, “En Banagher” i “En la boca del pozo”. Traducció de Dídac Pujol. Dins: Hans-Christian Oeser (ed.),Transverse II: Seamus Heaney in Translation. Dublín: Irish Translators’ Association, p. 131-132, 134 i 136.

1994* Seamus Heaney, “Cavant”. Traducció de Dídac Pujol. Dins: D. Sam Abrams (ed.), Poesia anglesa i nord-americana contemporània. Antologia. Barcelona: Edicions 62, col·lecció “MOLU/s.XX”, 86, p. 396.

1994 “Seamus Heaney’s Ireland”. Alizés (Trade Winds). Revue Angliciste de La Réunion, 8, p. 9-24.

1994 “Re-mapping Ireland: The Resonance of Allegory in The Haw Lantern”. Dins: Hans-Christian Oeser (ed.), Transverse II: Seamus Heaney in Translation. Dublín: Irish Translators’ Association, p. 23-30.

1992* Seamus Heaney, La llanterna de l’arç / La linterna del espino. Traducció catalana de Francesc Parcerisas, traducció castellana de Dídac Pujol Morillo. Barcelona: Ediciones Península / Edicions 62, 1992. [Reedicions de la versió castellana: 1) La linterna del espino. Barcelona: Península, 1995; 2) La linterna del espino / The Haw Lantern. Barcelona: Círculo de Lectores, 1995].

1990* William Steig, El lladre de debò. Traducció de Dídac Pujol. Barcelona: Ediciones B.

1990* Scott O’Dell, El 290. Traducció de Dídac Pujol. Barcelona: Ediciones B.

1989* Ivan Southall, Camí de freixes. Traducció de Dídac Pujol. Barcelona: Ediciones B.