skip to Main Content

Marcello Giugliano

Universität Leipzig

marcello.giugliano@uni-leipzig.de

 

 

 

Doctor (2012) en “Comunicació multilingüe: traducció, lingüística i literatura comparada” per la Universitat Pompeu Fabra. La seva tesi doctoral va analitzar la mimesi de l’oralitat de Robert Frost i la seva traducció al català i l’italià.

Ha treballat com a professor associat a la Universitat Pompeu Fabra (2012-2013) i a la Ruhr-Universität Bochum (2013-2015). En l’actualitat, ensenya al Departament de Lingüística Aplicada i de Traductologia de la Universität Leipzig.

Està desenvolupant un projecte de recerca postdoctoral (Habilitation alemanya), l’objectiu del qual és interconnectar els àmbits de la imagologia, els estudis de traducció i les humanitats digitals. El seu projecte se centra en la imatge dels Estats Units creada i consolidada per intel·lectuals catalans, italians i espanyols en les seves traduccions d’obres canòniques de la literatura nord-americana i en la seva interpretació d’aquesta imatge en la seva obra pròpia durant el s. XX.

SELECCIÓ DE PUBLICACIONS

Giugliano, Marcello; Hernández Socas, Elia. 2019 (en premsa). “Ambivalence, gender and censorship in two Spanish translations of Little Women“. Meta

Hernández Socas, Elia; Giugliano, Marcello. 2019 (en premsa). “La recepción de Little Women en España a través de sus traducciones y adaptaciones”. Quaderns: Revista de Traducció. 26 (2019).

Alsina Keith, Victòria; Giugliano, Marcello. 2018 (en premsa). “Creation and manipulation in the Catalan version of Translations by Brian Friel”. Echo: Collana di Traduttologia e Discipline della Mediazione Linguistica.

Alsina Keith, Victòria; Giugliano, Marcello. 2018. “Llengua, identitat i traducció: Translations de Brian Friel en català”. Quaderns: Revista de Traducció. 25 (2018), pp. 180-201.

Giugliano, Marcello. 2018 (en premsa). “What the analysis of style in translation can say: Disentangling styles in Giovanni Giudici’s translations of poetry”. Lingue e Linguaggi.

Giugliano, Marcello. 2014. “La traducció de poesia com a eina de renovació cultural: reflexions sobre Agustí Bartra i Miquel Desclot traductors”. Anuari TRILCAT. 4 (2014), pp. 3-24.

Giugliano, Marcello. 2014. “Review of La imaginació noucentista”. Zeitschrift für Katalanistik / Revista d’Estudis Catalans. 27 (2014), pp. 301-307.

Giugliano, Marcello. 2012. Translating Mimesis of Orality: Robert Frost’s Poetry in Catalan and Italian (tesis doctoral). Universitat Pompeu Fabra.

Giugliano, Marcello. 2012. “Robert Frost’s voices of common people translated into Spanish and Catalan”. Dins: Muñoz-Basols, Javier; Fouto, Catarina; González Soler,  Laura i Fisher, Tyler (eds), The Limits of Literary Translation: Expanding Frontiers in Iberian Languages. Kassel: Reichenberger, pp. 165-184.

Giugliano, Marcello. 2010. “Mímesis de la oralidad y poesía: la traducción al italiano de ‘The Death of the Hired Man’ de Robert Frost”. Dins: Andújar, Gemma i Brumme, Jenny (eds.), Construir, deconstruir y reconstruir. Mímesis y traducción de la oralidad y la afectividad. Berlín: Frank & Timme, pp. 15-40.

Giugliano, Marcello. 2010. “Il monastero di San Juán de la Peña e il Santo Graal”. Dins: de Matteis, Mario i Trinchese, Antonio (eds.), Lo re Artù k’avemo perduto. Storia e mito di Artù e del Graal in Italia. Oberhausen: Athena Verlag, pp. 215-236.

Giugliano, Marcello. 2009. “Traducir los recursos fónicos en el poema en prosa ‘La Notte’ de Dino Campana”. Dins: Alsina Keith, Victòria; Andújar, Gemma i Tricás Preckler, Mercedes (eds.), La representación del discurso individual en traducción. Frankfurt del Main: Peter Lang, pp. 185-204.

Giugliano, Marcello. 1996. Tales, racconti di fate e racconti popolari (adaptació de contes populars per a l’ensenyament de l’anglès a l’escola). Nàpols: Liguori.

Back To Top