Enric Gallén

Enric Gallén

Universitat Pompeu Fabra

enric.gallen@upf.edu

Doctor en Filologia Catalana, per la Universitat de Barcelona, i catedràtic de Literatura catalana i Història de les Traduccions a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. Va col·laborar en els volums de la Història de la literatura catalana (1986-1988), dedicats al segle XX, que van ser dirigits pel doctor Joaquim Molas. Ha publicat El teatre a la ciutat de Barcelona durant el règim franquista. 1939-1954 (1985)i ha editat les Memòries teatrals,de Narcís Oller (2001). Ha escrit també estudis diversos sobre el teatre de Josep Pin i Soler, Àngel Guimerà, Salvador Espriu, Josep M. Benet i Jornet i Sergi Belbel. Un dels centres de la seva recerca actual el constitueix la recepció i la traducció de la literatura dramàtica estrangera en el teatre català dels segles XIX i XX.

PUBLICACIONS

(Una tria de les més directament relacionades amb el grup)

2016 “Dramatúrgia catalana actual: un balanç provisional”, a: Drame contemporain: renaissance ou extinction?. Barcelona-Paris: Punctum. Université Paris Sorbonne (4). Institut del Teatre, Universitat Pompeu Fabra, 2016, pp. 421-436.

2016 “Traducció i difusió de textos dramàtics en temps de censura i moral de postguerra”, a: Laura Vinardell (ed.), Traducció i censura en el franquisme,  Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 51. 73.

2015. “La censura franquista y la literatura y cultura en lengua catalana”, Represura. Revista de Historia Contemporánera española en torno a la represión y la censura aplicadas al libro, vol. 1 (nova època), 2015, ps. 62-65. http://www.represura.es/represura_1_nueva_epoca_2015.pdf 

2015. “Censura teatral y moral católica a fines de los cincuenta. A propósito de Mon coeur balance de Michel Duran, traducción de Xavier Regàs”,  Represura. Revista de Historia Contemporánea española en torno a la represión y la censura aplicadas al libro, vol. 1 (nueva época), 2015, ps. 146-183. http://www.represura.es/represura_1_nueva_epoca_2015.pdf

2015. “Arnold Wesker a Catalunya (1963-2004)”, dins: Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol III. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, ps. 163-177.

2014. “Primera història d’Esther en el seu temps”, Indesinenter. Anuari Espriu, 9, 2014, ps. 9-14.

2013. “Dramatrurgs italians en l’escena catalana durant el règim franquista”, dins Maria Carreras, Núria Puigdevall, Patrizio Rigobon, Valentina Ripa (eds.): Ciutat de l’amor. Scrivere la città, raccontare i sentimenti [CD-ROM]. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2013, ps. 342 [481]-356 [487].

2013. “Traducció i censura teatral sota la férula franquista dels anys cinquanta”, Quaderns.Revista de Traducció, 20, 2013, ps. 95-116. http://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/viewFile/265456/353040

2013. “Traduir teatre durant el franquisme. El cas dels ‘Quaderns de Teatre A. D. B. (1959-1982)’, a:Traduir els clàssics, antics i moderns. Barcelona: PAM (Biblioteca Milà i Fontanals, 60), 2013, ps. 327-350.

2013. “Maragall i Gual, difusors del teatre de Goethe”, en Glòria Casals – Meritxell Talavera (cords.): Maragall: textos i contextos. I Congrés Internacional Joan Maragall. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions [Congresos, 11], 2013, ps. 35-48.

2013 “Xavier Regàs, traductor del teatre de bulevard”, Bulletin Hispanique, 15, 2,  2013, ps. 573-588. http://bulletinhispanique.revues.org/2752

2012 . Guimerà in Europe and America”, Catalan Historical Review, 5, 2012, ps. 85-100. http://revistes.iec.cat/index.php/CHR/article/viewFile/64988/pdf_353

2012. “Jean Cocteau a l’escena catalana (1917-1966)”, Caplletra, 53, 2012, ps. 35-64. http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/viewFile/267975/363352

2012. “Xavier Regàs, traductor teatral. El cas de Camarada Cupido”, a: José Luis Martí Ferriol – Ana Muñoz Miquel (eds.): Estudios de traducción e Interpretación. Vol. II. Entornos de especialidad. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I (Col·lecció “Estudis sobre la traducció”, 18), 2012, ps. 213-219.

2011. (amb Dan Nosell).  Guimerà i el Premi Nobel. Història d’una candidatura. Lleida: Punctum & Trilcat (El Vuit-cents, 6).

2011. “Traduir teatre a la postguerra. “El barret de Danton” i “El sombrero de Danton” (1964-1968)”, a: Cornelia Eisner, Sílvia Coll-Vinent (eds.), La traducció i el món editorial de postguerra. Lleida: Punctum & Trilcat, 2011, ps. 141-158.

2010. “Traducción y reescritura de Terra baixa de Àngel Guimerà”, a: Reescrituras y traducción: perspectivas comparatistas. Tomo 2. Actas del XVII Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra – SELGYC, 2010, ps. 187-199.

2010. “Louis  Jouvet  a Barcelona (1950), a: Quaderns de FilologiaEstudis Literaris, XV. La recepció  del teatre contemporani, 2010, ps. 119-137. http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/31631/119.pdf?sequence=1

2010. “Melendres i la creació col·lectiva”, Estudis Escènics, 37, 2010, ps. 57-74. http://www.raco.cat/index.php/EstudisEscenics/article/view/251557/336459

2010. “Traduir teatre en el mercat del nou mil·leni” dins: Bacardit, Montserrat; Godayol, Pilar (coord.). Una impossibilitat possible. Trenta anys de traducció als Països Catalans (1975-2005). Vilanova i la Geltrú: El cep i la Nansa Edicions, ps. 121-142.

2009. “‘Enquesta sobre’l teatre en vers’ a Teatralia (1908-1909): Estudi i edició” dins Estudis Romànics XXXI, ps. 183-218. http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/241672/324263

2009. “Jean Cocteau en l’escena catalana d’entreguerres” dins Gregori, Alfons (coord.). Discurso sobre fronteras-fronteras del discurso: estudios del ámbito ibérico e ibéricoamericano. Leskem: Oficyna Wydawnicza Leskem, ps. 455-464.

2009. “Les traduccions teatrals de Pompeu Fabra” dins: Fabra, Pompeu. Obres Completes. Gramàtiques 1918/1933, 1956, 1946. Traduccions de Teatre. Solà, Joan; Mir, Jordi (eds.). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans i Proa, ps. 925-951.

2009. “Ferenc Molnár i el teatre català d’entreguerres” dins: Faluba, Kálmán; Szijj, Ildicó (eds.). Actes del Catorzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, ps. 221-236.

2009. “Pròleg” dins: Shaw, Bernard. La casa dels cors trencats. Barcelona: Proa, ps. 7-29.

2007. “‘Dramaturgs d’ exportació’: el cas hongarès” dins: Els Marges 83, ps. 45-60. http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/142645/194200

2007. “Traducció, literatura i compromís en Fabra” dins: La figura i l’obra de Pompeu Fabra. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, ps. 67-83.

2007. “Dues literatures en contacte: estat de la qüestió” dins: Gibert, Miquel M.; Hurtado, Amparo; Ruiz Casanova, José Francisco. Literatura comparada catalana i espanyola al segle XX. I Simposi sobre literatura comparada catalana i espanyola al segle XX. Lleida: Punctum & Trilcat, ps. 15-35.

2007. “Història d’un presumpte autor hongarès traduït al català” dins: Codina, Francesc; Pinyol, Ramon; Tort, Antoni; Tuneu, Miquel (eds.). Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae patriaque impendere vitam. Vic: Eumo, ps. 259-272.

2006. (amb Gibert, Miquel M) “La recepció d’Alexandre Dumas a Catalunya” dins: Santa, A.; Lafarga, F. (eds.). Alexandre Dumas y Victor Hugo. Viaje de los textos y textos del viaje. Lleida: Universitat de Lleida / Pagès Editors, ps. 119-143.

2005. “Ramon Vinyes, lector y difusor del teatro contemporáneo” dins: Memorias (Uninorte) 3, ps. 1-25. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1310354

2005. “Lenormand en el teatre català de preguerra” dins: Gibert, Miquel M.; Ortín, Marcel (eds.). Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939). I Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & Trilcat, ps. 145-167.

2005. “La sessió d’avantguarda a l’Estudi Masriera (1929)” dins: Miscel·lània Joan Veny/7 (Estudis de Llengua i Literatura Catalana, LI). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, ps. 109-151.

2005. “Our town i Primera història d’ Esther: una aproximació intencionada” dins: Martínez-Gil, Víctor; Noguera, Laia. Si de nou voleu passar. I Simposi Internacional Salvador Espriu. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, ps. 485-509. (Biblioteca Abat Oliba, 266).

2004. “‘Angel Guimerà’, de José León Pagano” dins: Anuari Verdaguer 12, ps. 207-226. http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67999/86213

2004. “La traducción entre el siglo XIX y el Modernisme” dins: Lafarga, Francisco; Pegenaute, Luís (eds.). Historia de la traducción en España. Salamanca: Ambos Mundos, ps. 661-673. (Biblioteca de Traducción, 9). http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-de-la-traduccion-en-espana–0/

2001. “Estudi i edició” dins: Oller, Narcís. Memòries teatrals. Barcelona: La Magrana, ps. 7-50. (Els Orígens, 56).

2001. “Traduir i adaptar teatre a Catalunya (1898-1938)” dins: Pegenaute, Luís (ed.). La traducción en la Edad de Plata. Barcelona. PPU, ps. 49-74.

2001. “Traduccions del teatre clàssic francès al català (1903-1937)” dins: Lafarga, Francisco; Domínguez, Antonio (eds.). Los clásicos franceses en la España del siglo XX. Estudios de traducción y recepción. Barcelona. PPU, ps. 39-46.

1997. “Narcís Oller, traductor teatral” dins: V Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, ps. 23-37.

1995. “La recepció del teatre francès en les col·leccions catalanes de preguerra (1918-1938)” dins: Teatro y Traducción. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, ps. 193-204.

1992. “La recepció del teatre nord-americà a Catalunya fins a la guerra civil” dins: IV Jornades d’Estudis Catalano-Americans. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Comissió Amèrica i Catalunya, ps. 369-379.

1985. “A propòsit d’una comparació entre la narrativa catalana i espanyola a partir de 1939” dins: Lliçons de literatura comparada catalana i castellana (segles XIX-XX). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, ps. 161-170. (Biblioteca Milà i Fontanals, 3).

1985. El teatre a la ciutat de Barcelona durant el règim franquista (1939-1954). Barcelona: Publicacions de l’Institut del Teatre / Edicions 62. (Monografies de teatre).

1982. “Notes sobre la introducció de l’existencialisme. Sartre i el teatre a Barcelona (1948-1950)” dins: Els Marges 26, ps. 120-126. http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/viewFile/108229/157838