skip to Main Content

Lucía Azpeitia-Ortiz

 

Universitat Pompeu Fabra

lucia.azpeitia@upf.edu

 

 

Graduada en Traducció i Interpretació (2013) i màster en Estudis de Traducció (2015) per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment, és estudiant del programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge, a la mateixa institució, on treballa com a professora al Departament de Traducció i Interpretació.

La seva tesi doctoral s’ocupa de les autotraduccions de l’escriptor català Agustí Bartra, realitzades durant el seu exili a Mèxic.

Va rebre una beca predoctoral FI per a la contractació de personal novell de l’AGAUR i actualment gaudeix d’una beca FPU per a la formació de professorat universitari del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Ha treballat com a traductora i revisora de textos. Entre les seves traduccions, destaca Gaspar de la Noche. Fantasías al modo de Rembrandt y Callot, d’Aloysius Bertrand (Cátedra, 2014).

SELECCIÓ DE PUBLICACIONS

Azpeitia-Ortiz, Lucía. 2015. “Ana Luna Alonso, Áurea Fernández Rodríguez, Iolanda Galanes Santos y Silvia Montero Küpper, eds. “Literaturas extranjeras y desarrollo cultural. Hacia un cambio de paradigma en la traducción literaria gallega”. Bern: Peter Lang, 2015, 243 pp.”. Anuari TRILCAT. 5, pp. 75-78.

Azpeitia-Ortiz, Lucía. 2017. “Pilar Ordóñez López & José Antonio Sabio Pinilla, eds. “Historiografía de la traducción en el espacio ibérico. Textos contemporáneos”. Escuela de Traductores de Toledo, 16. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2015, 385 pp.” Anuari TRILCAT. 7, pp. 141-143.

Back To Top