Lucía Azpeitia-Ortiz

 

Universitat Pompeu Fabra

lucia.azpeitia@upf.edu

Graduada en Traducció i Interpretació (2013) i màster en Estudis de Traducció (2015) per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment, és estudiant del programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge, a la mateixa institució, on treballa com a professora al Departament de Traducció i Interpretació.

La seva tesi doctoral s’ocupa de les autotraduccions de l’escriptor català Agustí Bartra, realitzades durant el seu exili a Mèxic.

Va rebre una beca predoctoral FI per a la contractació de personal novell de l’AGAUR i actualment gaudeix d’una beca FPU per a la formació de professorat universitari del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Ha treballat com a traductora i revisora de textos. Entre les seves traduccions, destaca Gaspar de la Noche. Fantasías al modo de Rembrandt y Callot, d’Aloysius Bertrand (Cátedra, 2014).