skip to Main Content

Translations, revisions, compilations: the author’s rewritings

Traduccions, revisions, compilacions: les reescriptures d’autor.

València, Universitat de València. 12 de desembre de 2022.

Jornada de recerca organitzada conjuntament pel grup HipertextLitCat de la Universitat de València (projecte “Les relacions hipertextuals en la literatura catalana, 1939-1983”, CIAICO/2021/143), i el grup TRILCAT UPF (projecte “Josep Carner i la literatura universal en les publicacions periòdiques”, PID2020-119952GBI00).

Programa

Back To Top