skip to Main Content

Josep Marco

Universitat Jaume I

jmarco@trad.uji.es

Graduate in English Philology from Universitat de Barcelona (1986) and PhD in Translation and Interpreting from Universitat Jaume I (1998). He worked as an English teacher at secondary school level from 1987 and 1992. Since October 1992 he has worked at Universitat Jaume I, where he first joined the Department of Philology and then, from 1994 on, worked at the Department of Translation and Communication.

His main research interests lie in the fields of stylistic analysis related to translation, didactics of translation (especially of literary translation), studies of translation based on electronic corpora and literary translation into Catalan during the 20th century. His works include the books La traducció literària (Literary Translation) (1995), on which he worked as editor, and El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària (Ariadna’s Thread. Stylistic Analysis and Literary Translation) (2002), authored by him, and several articles published in specialized journals. His works related to literary translations into Catalan during the 20th century include the articles “Funció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català al segle XX” (2000) (The role of translation and stylistic models: Translations into Catalan during the 20th century), “Translating style and styles of translating: Henry James and Edgar Allan Poe in Catalan” (2004) and “Carles Riba i el literalisme de traç fi: una anàlisi basada en la traducció d’’El gat negre’, d’Edgar Allan Poe” (2005) (Carles Riba and fine stroke literalism: An analysis of the translation of Edgar Allan Poe’s The Black Cat).

PUBLICATIONS

2022 «Ensayo de divulgación científica y ateísmo militante: el caso singular de las traduccions al español de The God Delusion, de Richard Dawkins». Dins: Santana López, Belén; De Sterck, Goedele (eds.): La traducción de la no ficción literaria. De los hechos a la literatura y de la literatura a los hechos, Granada: Comares, 53-68.

2021 Marco Borillo, Josep (2021): «Testing the Gravitational Pull Hypothesis on modal verbs expressing obligation and necessity in Catalan through the COVALT corpus». Dins: Bisiada, Mario (ed.): Empirical studies in translation and discourse, Berlín: Language Science Press, 27-52.

2021 Marco Borillo, Josep (2021): «An Analysis of the Use of Vernacular in Sebastian Barry’s Days Without End and Its Spanish and Italian Translations». Dins: Montini, Donatella; Ranzato, Irene (eds.): The Dialects of British English in Fictional Texts, Nova York i Londres: Routledge, 47-66.

2021 Marco Borillo, Josep (2021): «Orwell’s Homage to Catalonia in Catalan and Spanish translation». Perspectives 29:1, 141-155.

2019 Marco Borillo, Josep (2019): «The translation of food-related culture-specific items in the Valencian Corpus of Translated Literature (COVALT) corpus: a study of techniques and factors». Perspectives 27:1, 20-41.

2019 Marco Borillo, Josep (2019): «Dublineses/Gente de Dublín: hitos de un viaje transatlántico». El toro celeste 21, 123-131. https://www.eltoroceleste.com/etcs/etc-no-21/

2019   «Living with Parallel Corpora: The Potentials and Limitations of Their Use in Translation Research». In: Doval Reixa, Irene / Sánchez-Nieto, M. Teresa (eds.): Parallel Corpora for Contrastive and Translation Studies: New Resources and Applications, Amsterdam i Filadèlfia: John Benjamins, 39-56.

2019   «La morfologia verbal en el model de llengua de les traduccions al català publicades al País Valencià entre 1990 i 2000». In: Molés-Cases, Teresa / Oltra Ripoll, Maria D. (eds.): El corpus COVALT: model de llengua, sociologia del traductor i anàlisi traductològica, Aachen: Shaker, 37-56.

2019   Bracho Lapiedra, Llum; Marco Borillo, Josep; Oltra Ripoll, Maria D.; Peña Martínez, Gemma: «El model de llengua de les traduccions valencianes (1990-2000). Introducció, objectius i metodologia». In: Molés-Cases, Teresa / Oltra Ripoll, Maria D. (eds.): El corpus COVALT: model de llengua, sociologia del traductor i anàlisi traductològica, Aachen: Shaker, 5-12.

2019  Bracho Lapiedra, Llum; Marco Borillo, Josep; Oltra Ripoll, Maria D.; Peña Martínez, Gemma: «El model de llengua de les traduccions valencianes (1990-2000). Conclusions». In: Molés-Cases, Teresa / Oltra Ripoll, Maria D. (eds.): El corpus COVALT: model de llengua, sociologia del traductor i anàlisi traductològica, Aachen: Shaker, 83-87.

2018    «Els patrons sintàctics en les novel·les de Jane Austen traduïdes per Jordi Arbonès». Quaderns. Revista de traducció 25: 71-85.

2018   «The translation of food-related culture-specific items in the Valencian Corpus of Translated Literature (COVALT) corpus: a study of techniques and factors». Perspectives (online).

2018  «Connectives as indicators of explicitation in literary translation. A study based on a comparable and parallel corpus». Target 30:1, 87-111.

2017  «Traducir literatura de ideas: un modelo de análisis y su ilustración mediante un ensayo de Samuel Johnson». Hermēneus. Revista de Traducción e Interpretación 19: 164-194.

2017  «La literatura juvenil traduïda al català: perfil editorial i estilístic». Dins Ivan Garcia Sala & Diana Sanz Roig, eds., Traducció, món editorial i literatura catalana (1975-2000), 239-270. Lleida: Punctum.

2017  «Jordi Arbonès, traductor de Jane Austen: registres i model de llengua». Anuari TRILCAT. Estudis de traducció, recepció i literatura catalana contemporània 7:45-67.

2017 «Les traduccions al valencià que ara es lligen: models de llengua, estils, traductors». Dins Lluís Meseguer, ed., La traducció literària. Estudis sobre la traducció i la literatura valenciana. Homenatge a Joan Francesc Mira i Casterà, 87-111. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

2016 «On the margins of the profession: the work placement as a site for the literary translator trainee’s legitimate peripheral participation». The Interpreter and Translator Trainer, 10(1), 29-43.

2016 Marco Borillo, Josep; Tello Fons, Isabel: «Thieves’ cant in Spanish translations of Dickens’s Oliver Twist». Status Quaestionis. Language, Text Culture, 11, 193-221. http://statusquaestionis.uniroma1.it/index.php/statusquaestionis/article/view/13837/13604

2015   Guzman Pitarch, Josep R.; Marco Borillo, Josep (eds.). Monogràfic «Traducció i models lingüístics» Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 58, primavera 2015, pp. 113-264.

2015  Marco Borillo, Josep; van Lawick Brozio, Heike, «Enhancing translator trainees’ awareness of source text interference through use of comparable corpora», Leńko-Szymańska, Agnieszka; Boulton, Alex (eds.) : Multiple Affordances of Language Corpora for Data-driven Learning. Ámsterdam: John Benjamins, pp. 225-244.

2015  Guzman Pitarch, Josep R.; Marco Borillo, Josep.  «Introducció» (al monográfico «Traducció i models lingüístics»). Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 58, primavera 2015, pp. 115-121.

2015  Alpuente civera, Miguel; Martínez Vilinsky, Bárbara; Marco Borillo, Josep; Oltra Ripoll, Maria D., «Propuesta de actividades de escritura creativa para las clases de traducción literaria», : Hermēneus. Revista de Traducción e Interpretación, 17,  pp. 31-60.

2014  «Taking stock: A critical overview of research on (universal) features of translated language», Sánchez Nieto, María Teresa (ed.): Corpus-based Translation and Interpreting Studies: From description to application / Estudios traductológicos basados en corpus: de la descripción a la aplicación. Berlín: Frank & Timme, pp. 53-76.

2013  «Els estudis de traducció basats en corpus», Bracho Lapiedra, Llum (ed.) (2013): El corpus COVALT: un observatori de fraseologia traduïda. Aachen: Shaker Verlag, pp. 5-48.

2013  «La traducció de les unitats fraseològiques de base somática en el subcorpus anglès-català», Bracho Lapiedra, Llum (ed.) (2013): El corpus COVALT: un observatori de fraseologia traduïda. Aachen: Shaker Verlag, pp. 163-215

2013  «Tracing marked collocation in translated and non-translated literary language: A case study based on a parallel and comparable corpus», Way, Catherine; Vandepitte, Sonia; Meylaerts, Reine; Bartłomiejczyk, Magdalena (eds.) (2013): Tracks and Treks in Translation Studies. Ámsterdam y Filadelfia: John Benjamins, pp. 167-1

2013  «A l’entorn de la traducció d’Oliver Twist, de Pau Romeva: models de llengua i qüestions d’estil», Coll-Vinent, Sílvia; Ortín, Marcel (eds.) (2013): Dickens en la cultura catalana. La recepció i les traduccions. Lleida: Punctum & TRILCAT, pp. 135-159.

2013. Alpuente Civera, Miguel; Marco Borillo, Josep; Martínez Vilinsky, Bárbara,.«La influencia de Javier Marías en la traducción española de Martínez-Lage de Absalom, Absalom!», Dialogía. Revista de lingüística, literatura y cultura, 7, 2013, pp. 23-62.

2012. «An analysis of explicitation in the COVALT corpus: The case of the substituting pronoun one(s) and its translation into Catalan», Across Languages and Cultures, 13:2, 2012, pp. 229-2

2011 «Aprendre a traduir literatura infantil i juvenil: singularitats i fites d’un procés formatiu».  XVIII Seminari sobre la Traducció a Catalunya: La traducció de la literatura infantil i juvenil. Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 2011, pp. 65-90.

2011 «Carles Capdevila, traductor de Dickens per a la “Biblioteca Univers”». Anuari TRILCAT. Estudis de traducció, recepció i literatura catalana contemporània, 1, 2011, pp. 138-162.

2011 «Vergés i Príncep, Gerard». Dins Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (dir.) (2011): Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo, pp. 573-574.

2011 «Graells i Andreu, Guillem Jordi». Dins Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (dir.) (2011): Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo, pp. 250-252.

2011 «Some Insights into the Factors Underlying the Translation of Phraseology in the COVALT corpus». Dins Kujamäki, Pekka; Kolehmainen, Leena; Penttilä, Esa; Kemppanen, Hannu (eds.) (2011): Beyond Borders – Translations Moving Languages, Literatures and Cultures. Berlín: Frank & Timme, pp. 197-214.

2010 (amb García de Toro, Cristina) «De clàssics i moderns i altres històries: la traducció de literatura infantil i juvenil». Dins Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (coords.) (2010): Una impossibilitat possible. Trenta anys de traducció als Països Catalans. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, pp. 159-181.

2010 «The translation of wordplay in literary texts: Typology, techniques and factors in a corpus of English-Catalan source text and target text segments». Target, 22:2, 2010, pp. 264-297.

2010 «Una aproximació a l’habitus de Carles Capdevila, traductor i home de lletres». Quaderns. Revista de traducció, 17, 2010, pp. 83-104.

2009 «Las traducciones al catalán de la poesía de Wordsworth y Coleridge». Hikma. Revista de traducción, 8, 2009, pp. 63-88.

2009 «Normalisation and the translation of phraseology in the COVALT corpus». Meta, 54:4, 2009, pp. 842-856.

2009 «Training translation researchers: an approach based on models and best practice». Interpreter and Translator Trainer, 3:1, 2009, pp. 13-35.

2009 «La llengua de les traduccions (aspectes generals) i la llengua de les traduccions al català en la literatura d’entreguerres». Dins Ortín, Marcel y Dídac Pujol (eds.) (2009): Llengua literària i traducció (1900-1939). Lleida: Punctum & TRILCAT, pp. 9-31.

2009 «The terminology of translation: Epistemological, conceptual and intercultural problems and their social consequences». Dins Gambier, Yves; van Doorslaer, Luc (eds.) (2009): The Metalanguage of Translation. Amsterdam y Filadelfia: John Benjamins, pp. 65-79.

2009 (amb van Lawick Brozio, Heike) «Using corpora and retrieval software as a source of materials for the translation classroom». Dins Beeby, Allison; Rodríguez Inés, Patricia; Sánchez-Gijón, Pilar (eds.) (2009): Corpus Use and Translating. Corpus use for learning to translate and learning corpus use to translate. Amsterdam y Filadelfia: John Benjamins, pp. 9-28. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, pp. 251-261.

2008 «In my mind’s eye: análisis traductológico de algunos fraseologismos prototípicos en el contexto del corpus COVALT (Corpus Valencià de Literatura Traduïda)». Dins Pegenaute, Luis; DeCesaris, Janet;  Tricàs, Mercè; Bernal, Elisenda (eds.) (2008): La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo xxi. Vol. I. La traducción y su práctica

2008 «Stylistic Approaches to Translation, de Jean Boase-Beier» (artículo bibliográfico). Trans. Revista de traductología, 12, 2008, pp. 293-300.

2008 «La traductologia catalana contemporània: bases per a una cartografia provisional». Quaderns. Revista de traducció, 15, 2008, pp. 11-30.

2007 «The terminology of translation: Epistemological, conceptual and intercultural problems and their social consequences». Target, 19:2, 2007, pp. 255-269.

2007 «A Corpus-Based Analysis of Lexical Items Conveying Body Language in the COVALT Corpus». Belgian Journal of Linguistics, 21, 2007, pp. 155-170.

2006 «La bastida del traductor literari: eines de suport, consulta i documentació». Dins Colón Domènech, Germà; Gimeno Betí, Lluís (eds.) (2006): Els noms i els conceptes: noves tendències en l’estudi del lèxic. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 117-136.

2006 «A Corpus-Based Approach to the Translation of Evaluative Adjectives as Modality Markers». Dins Hornero, Ana María; Luzón, María José; Murillo, Silvia (eds.): Corpus Linguistics. Applications for the Study of English. Berna: Peter Lang, 241-254.

2005 «Panorama de traduccions de la literatura anglosaxona». Caràcters, 32, juny de 2005, 37-39.

2005 «La profesión de traductor literario». Dins Actas del Forum Castellón de desarrollo empresarial. XXI Congreso Nacional de Junior Empresas. Castelló: Universitat Jaume I (publicació electrònica).

2005 «Carles Riba i el literalisme de traç fi: una anàlisi basada en la traducció d’”El gat negre”, d’Edgar Allan Poe». Dins Gibert, Miquel M. i Marcel Ortín (eds.): Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939). Barcelona: Punctum & TRILCAT, 53-70.

2004 «Translating style and styles of translating: Henry James and Edgar Allan Poe in Catalan». Language and Literature, 13(1), 73-90.

2004 «Les tècniques de traducció (dels referents culturals): retorn per a quedar-nos- hi». Quaderns. Revista de traducció, 11, 129-149.

2004 «¿Tareas o proyectos? ¿Senderos que se bifurcan en el desarrollo de la competencia traductora?». Trans. Revista de traductología, 8, 75-88.

2003 «Traduir és triar: els exercicis d’elecció múltiple en l’aula de traducció especialitzada». Dins Lapeña Barrachina, Leonor; Fortea Bagán, Miguel Ángel (eds.): Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I (publicació en CD-Rom amb ISBN 84-8021-432-5). (En col·laboració amb Vicent Montalt.)

2003 «Las traducciones catalana, española, euskera y gallega de A Study in Scarlet: estudio comparativo-conclusivo». Dins Ruzicka Kenfel, Veljka; Lorenzo García, Lourdes (eds.): Estudios críticos de traducción de literatura infantil y juvenil. Análisis de las traducciones de obras inglesas y alemanas a las cuatro lenguas oficiales de España. Tomo I. Oviedo: Septem Ediciones, 143-165. (En col·laboració amb José Manuel López, Lourdes Lorenzo i Isabel Pascua.)

2003 «La formación de traductores, en la encrucijada entre lo social, lo cognitivo y lo textual». Dins Ortega Arjonilla, Emilio (dir.): Panorama actual de la investigación en traducción e interpretación. Volumen I. Granada: Atrio, 597- 611.

2003 «Estudio crítico de la traducción al catalán de A Study in Scarlet». Dins Ruzicka Kenfel, Veljka; Lorenzo García, Lourdes (eds.): Estudios críticos de traducción de literatura infantil y juvenil. Análisis de las traducciones de obras inglesas y alemanas a las cuatro lenguas oficiales de España. Tomo I. Oviedo: Septem Ediciones, 37-69.

2003 «Concordances, discordances? Què pot aportar la lingüística de corpus a la didàctica de la traducció literària». Dins Actes de les VII Jornades de Traducció a Vic. Interfícies. Apropant la pedagogia de la traducció i de les llengües estrangeres. Vic: Eumo (publicació en CD-Rom amb ISBN 84-9766-016-1).

2002 El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària. Vic: Eumo.

2002 «W.H. Auden: de “1929” a “September 1, 1939”». Reduccions. Revista de poesia, 76, 40-73.

2002 «Teaching Drama Translation». Perspectives. Studies in Translatology, 10(1), 55-68.

2002 «Los ejercicios de elección múltiple en la formación de traductores literarios». Discursos. Estudos de tradução, 2, 65-82.

2001 «La descripción y comparación de traducciones: hacia un modelo integrador». Sendebar, 12, 129-152.

2000 «Register Analysis in Literary Translation: A Functional Approach». Babel, 46(1), 1-19.

2000 «La traducció de la metàfora lexicalitzada als textos literaris: problemes i mètodes». Dins Salvador, Vicent; Piquer, Adolf (eds.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 139-151.

2000 «Funció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català al segle XX». Quaderns. Revista de traducció, 5, 29-44.

2000 «The degree of grammatical complexity in literary texts as a translation problem». Dins Beeby, Allison; Ensinger, Doris; Presas, Marisa (eds.):Investigating Translation. Amsterdam i Filadèlfia: John Benjamins, 65-74. (En col·laboració amb Isabel García Izquierdo.)

1999 «La traducción literaria». Dins Hurtado Albir, Amparo (dir.): Enseñar a traducir. Metodología en la formación de traductores e intérpretes. Madrid: Edelsa, 167-181. (En col·laboració amb Joan Verdegal i Amparo Hurtado.)

1998 «Intertextualitat i traducció: les línies bàsiques d’una relació inevitable». Dins Meseguer, Lluís; Villanueva, María Luisa (eds.): Intertextualitat i recepció. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 185-189.

1998 «El paper de l’anàlisi estilística en la pràctica i l’ensenyament de la traducció literària». Dins Orero, Pilar (ed.): Actes del III Congrés Internacional sobre Traducció, Març de 1996. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 427-443.

1997 «Mètrica i traducció: el cas de The Rime of the Ancient Mariner, de S.T. Coleridge». Dins Bacardí, Montserrat (ed.): Actes del II Congrés Internacional sobre Traducció, Abril de 1994. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 585-594.

1997 «Diversitat, literatura i traducció: les conseqüències de la varietat textual per a la traducció literària». Dins Burdeus, María Dolores; Garcia Grau, Manel; Peraire, Joan (eds.): La diversitat discursiva. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 321-340.

1997 «Algunes consideracions a l’entorn de la traducció al català de The Sea and the Mirror, de W.H. Auden». Dins Edo Julià, Miquel (ed.): Actes del I Congrés Internacional sobre Traducció, Abril 1992. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, vol. II, 877-884.

1996 «Aproximación discursiva al uso de la conjunción implícita en inglés y en español». Dins Valero Garcés, Carmen (ed.): Encuentros en torno a la traducción II: una realidad interdisciplinar. Alcalá de Henares: Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 125-132. (En col·laboració amb Isabel García Izquierdo.)

1995 La traducció literària. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I. (Curador de l’edició.)

1995 «La subjectivitat del traductor i la traducció de la subjectivitat: la modalitat en la ficció narrativa». Dins Bermúdez, Jesús; Farrell, Mary; Meseguer, Lluís (eds.): Subjecte i creativitat. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 215-226.

1994 «Intertextuality and Ideology in W.H. Auden’s The Sea and the Mirror».Stylistica: Revista Internacional de Estudios Estilísticos y Culturales, 2-3, 91-98.

1994 «Colonialism and slavery in Derek Walcott’s Omeros». Dins Lázaro, Luis Alberto (ed.): Colonialism and Post-colonialism in English Literature. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 59- 69.

1994 «Aproximació als usos metafòrics en l’obra de W.H. Auden». Dins Meseguer, Lluís (ed.): Metàfora i creativitat. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 69-79.

Back To Top