skip to Main Content

Cèlia Nadal

Università per Stranieri di Siena

nadal@unistrasi.it

Cèlia Nadal i Pasqual és des del 2021 investigadora tenior track (RTD-b) en literatura i professora de Llengua i traducció catalana i espanyola a la Università per Stranieri di Siena, on anteriorment havia dut a terme activitat docent i de recerca com a RTD-a i com a assengista di ricerca (postdoc) vinculada al projecte «Letteratura catalana e letteratura italiana: il medioevo e il modernismo. Incontri, traduzioni, scambi» (dirigit per Pietro Cataldi). També ha impartit docència a la Universitat Pompeu Fabra i a la Université de Montréal. És doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, ​​​​2014) on va defensar la tesi «Fosca Blanca. L’obscuritat poètica en Ausiàs March, Luis de Góngora i Eugenio Montale» (dir. José María Micó). En aquesta mateixa seu, va cursar un màster en Estudis Comparats de Literatura, Art i Pensament (2009) i la llicenciatura en Humanitats (2005). Ha fet part del projecte de recerca internacional “Todo Góngora” (2010-2014) i d’altres projectes relacionats amb l’àmbit de la pràctica del comentari literari (Unistrasi, 2013-en curs). Actualment està vinculada al projecte «Género, violencia y representación. Los textos de creación en la prensa femenina peninsular (1848-1918)». [GenViPreF. Proyectos de I+D+I, MICIIN] (Universitat de Barcelona). Ha publicat monografies sobre Ausiàs March (Einaudi, 2020) i Luis de Góngora (Pacini, 2020). Entre els seus interessos destaquen la traducció, els estudis comparats, els estudis ibèrics, els estudis de gènere, i la literatura de l’àmbit català i italià.

Publicacions

Nadal Pasqual, C (2023). La recepció del contrapàs dantesc en les lletres catalanes cap a la Tardor medieval. MOT, SO, RAZO, vol. 22, p. 1-12, ISSN: 2385-4359, doi: 10.33115/udg_bib/msr.v21i0.22874

Nadal Pasqual, C (2023). Vanguardias y machismo: el mar y la fantasía erótica en la poesía de Joan Salvat-Papasseit. In: VV.AA.. (a cura di): Corsi D Mojarro J, Ultraísmo. La vanguardia histórica española. LA CASA DE LA RIQUEZA. ESTUDIOS DE CULTURA DE ESPAÑA, vol. 72, p. 437-459, Madrid-Frankfurt am Main:Iberoamericana-Vervuert, ISBN: 978-84-9192-350-3

Nadal Pasqual, C (2023). Generi di massa e genealogie di scrittrici. Specchio infranto di Mercè Rodoreda. L’OSPITE INGRATO, vol. 13, p. 489-504, ISSN: 1974-9813

Nadal Pasqual, C (2023). El tercer ull. Assaig sobre el cant CII d’Ausiàs March. EHUMANISTA, vol. 53, p. 376-409, ISSN: 1540-5877

Nadal Pasqual C (2023). I segni dell’indicibile. Ipotesi su Montale e lo sguardo degli impressionisti. SEMICERCHIO, vol. LXVIII, p. 100-106, ISSN: 1123-4075

Cataldi P, Nadal Pasqual C. (2022). Giunto nel luogo che volli fuggire. Il canto CX d’Ausiàs March. SCRIPTA, vol. 19, p. 213-226, ISSN: 2340-4841, doi: 10.7203

Nadal Pasqual C (2022). Grazia Deledda nella cultura letteraria catalana: traduzioni, canoni, rappresentazioni della violenza. In: (a cura di): Manca Dino, “Sento tutta la modernità della vita”. Attualità di Grazia Deledda a 150 anniversario della nascita di Grazia Deledda. vol. III, p. 575-696, Nuoro-Cagliari:ISRE – AIPSA, ISBN: 978-88-98692-98-9

CORSI D, NADAL PASQUAL C (a cura di) (2021). “Studi iberici. Dialoghi dall’Italia”. vol. 22, p. 1-222, Venezia:Biblioteca di Rassegna iberistica/Edizioni Ca’ Foscari, ISBN: 978-88-6969-506-3 Nadal Pasqual, C (2021). Ausiàs March. In: (a cura di): Francisco Lafarga Luis Pegenaute, DHTE. Diccionario Histórico de la Traducción en España. Portal Digital de la Historia de la Traducción en España. Ministerio de Ciencia , Innovación y Universidades – Universitat de Barcelona – Universitat Pompeu Fabra

Nadal Pasqual, C (2020). El pensament sincrònic d’Ausiàs March. In: VvAa. (a cura di): Alberni A Badia L Pinto R, El pensament d’Ausiàs March. p. 53-75, Barcelona:Reial Academia des Bones Lletres, ISBN: 9788494523472

Nadal Pasqual, C (2020). Viaje a la oscuridad. Encuentro con las Soledades de Góngora y sus lectores. vol. 31, OSPEDALETTO:Pacini Editore, ISBN: 978-84-9965-363-1

Nadal Pasqual, C; Cataldi, C (2020). Un male strano. Testo catalano a fronte. NUOVA UNIVERSALE EINAUDI, vol. 23, p. 1-230, Torino:Giulio Einaudi Editore spa, ISBN: 9788806245412, ISSN: 0546-9716

(Llista completa: https://online.unistrasi.it/docenti/ListaPubbl.asp?ID=356) 

Back To Top