skip to Main Content

Esther Gimeno Ugalde

Institut für Romanistik 
Universitat de Viena (Àustria) 

esther.gimeno.ugalde@univie.ac.at

https://orcid.org/0000-0002-9098-9654

Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra (alemany i anglès) i doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Viena, on també va cursar un màster en Estudis Europeus. Actualment és professora al Departament de Llengües i Literatures Romàniques (Univ. Viena) on prepara una tesi d’habilitació a càtedra (“Habilitation”) en l’àmbit de la traducció literària a la Península Ibèrica i la teoria de la traducció. Entre 2012-2013 va ser Max Kade Fellow a la Universitat de Harvard (Department of Romance Languages and Literatures) i entre 2013-2018 va treballar com Assistant Professor al Boston College. També ha estat professora convidada (“Vertretungsprofessorin”) de la Càtedra d’Estudis Ibèrics de la Universitat Tècnica de Chemnitz, Alemanya. És membre del Centro de Estudos Comparatistas de la Universitat de Lisboa on dirigeix el grup IberTranslatio. Dins el marc de treball d’aquest grup, ha coorganitzat tres simposis internacionals (Lisboa 2019, Viena 2022 i Bilbao 2024) i diverses publicacions. Ha realitzat estades de recerca com a professora/investigadora convidada a les universitats de Stanford, Lisboa, NOVA de Lisboa i a l’Acadèmia de la Ciències Austríaques. També ha impartit docència a les universitats de Viena, Friburg i Chemnitz (Alemanya), Boston College i la Universitat Oberta de Catalunya. Ha estat editora de la International Journal of Iberian Studies durant sis anys (2018-2023) i actualment forma part de la Junta Directiva de l’Association for Contemporary Iberian Studies.

Els seus interessos de recerca se centren en els estudis de traducció i els estudis ibèrics i en la intersecció entre ambdós camps, àmbits als quals ha dedicat nombrosos treballs i iniciatives. També s’interessa per l’estudi de l’autotraducció, el multilingüisme a la literatura i al cinema, les ficcions del traductor (“transfiction”) a les literatures ibèriques i iberoamericanes i la recepció de la literatura catalana a Portugal. És autora del llibre La identidad nacional catalana. Ideologías lingüísticas entre 1833 y 1932 (Iberoamericana/Vervuert 2010) i coeditora de diversos volums, entre els quals: Iberian and Translation Studies: Literary Contact Zones (Liverpool UP 2021), Catalunya/Catalunha. Relacions literàries i culturals entre Catalunya i Portugal (Húmus/Onada Edicions 2013), etc. Ha coeditat, entre d’altres, els dossiers “Writing and Translating within Iberian Literatures” (Rassegna iberistica, núm. 46, 2023), “Translation, Publishing and Circulation in Contemporary Iberian Literatures” (Quaderns. Revista de Traducció, núm. 31, 2024, en premsa) i “Catalan Cultural studies” (Journal of Romance Studies, 23.4, 2023, amb Maria Dasca).

SELECCIÓ DE PUBLICACIONS RECENTS

Gimeno Ugalde, Esther. 2024 (en premsa). “La traducción como «restitución» durante el Estado Novo: el proyecto renacionalizador de João de Castro Osório”. Quaderns. Revista de Traducció, 31.

Gimeno Ugalde, Esther. 2023. “La poética autotraductiva de Carme Riera: entre la recreación y el borrado”. eHumanista/IVITRA, 2, pp. 39-54.

Gimeno Ugalde, Esther. 2023. “Conceptualizaciones del espacio ibérico: posibles aportaciones para los Estudios de Traducción”. Dins: Lafarga, Francisco; Pegenaute, Luis (eds.), Planteamientos historiográficos sobre la traducción en el ámbito hispánico. Kassel: Reichenberger, pp. 155-174.

Gimeno Ugalde, Esther. 2023. “De la invisibilidad a la subversión: la nota del traductor en Nota al pie de Rodolfo Walsh”. Quaderns. Revista de traducció, 30, pp. 127-138.

Gimeno Ugalde, Esther. 2023. “Ur Apalategi”. Dins: Mourinha, Marisa; Pacheco, Marta Pinto (eds.), O irresístivel charme da tradução. Uma antologia de histórias de tradutores. Lisboa: Documenta, pp. 27-29.

Gimeno Ugalde, Esther; Fernandes, Ângela; Pinto, Marta Pacheco (eds.). 2023. Dossier “Writing and Translatingwithin Iberian Literatures”. Rassegna iberistica, 46, pp. 253-324.

Gimeno Ugalde, Esther; Fernandes, Ângela; Pinto, Marta Pacheco (eds.). 2021. Iberian and Translation Studies: Literary Contact Zones. Liverpool: Liverpool University Press.

Gimeno Ugalde, Esther; Fernandes, Ângela Fernandes, Ângela; Pinto, Marta Pacheco. 2021. Dins: Gimeno Ugalde, Esther; Fernandes, Ângela; Pinto, Marta Pacheco (eds.), Iberian and Translation Studies: Literary Contact Zones. Liverpool: Liverpool University Press, pp. 1-20.

Gimeno Ugalde, Esther. 2021. “Paradoxes and Mediation Pitfalls of the Translational Contact Zone”. Dins: Gimeno Ugalde, Esther; Fernandes, Ângela; Pinto, Marta Pacheco (eds.), Iberian and Translation Studies: Literary Contact Zones. Liverpool: Liverpool University Press, pp. 21-47.

Gimeno Ugalde, Esther. 2021. “¿El giro translacional en los Estudios Ibéricos?”. Revista de Estudos Literários, 11, pp.  47-76.

Gimeno Ugalde, Esther. 2021. “Traducción de la novela catalana en el Portugal del siglo XXI”. Dins: Schilly, Ute Barbara (ed.), Die internationale Rezeption der Literaturen Spaniens: Beiträge zur Kulturtransferforschung. Berlín: Frank & Timme, pp. 121-160.

Gimeno Ugalde, Esther. 2021. “Ripensare la penisola iberica come zona di traduzione”. Dins: Nadal, Cèlia; Corsi, Daniele (eds.), Studi Iberici. Dialoghi dall’Italia. Venècia: Edizioni Ca’ Foscari (Biblioteca di Rassegna Iberistica). Traduït per K. Darici, pp. 67-84.

Gimeno Ugalde, Esther. 2019. “Intersecção entre os Estudos Ibéricos e os Estudos de Tradução: O exemplo da tradução da literatura catalã em Portugal”. Gragoatá 49, pp. 320-342.

Gimeno Ugalde, Esther. 2019. “Multilingual Iberia in twenty-first century cinema: Iberian polyglot films and multilingual imagination”. International Journal of Iberian Studies 32(1), pp. 83-97.

Back To Top