skip to Main Content

Vanessa Palomo Berjaga

Universitat Autònoma de Barcelona

vanesa.palomo@uab.cat

https://orcid.org/0000-0002-7133-250X

Doctora en Traducció i Ciències del Llenguatge per la Universitat Pompeu Fabra. Ha impartit assignatures de traducció de l’anglès al castellà i entre el català i el castellà a la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és professora de llengua catalana a la Facultat de Traducció i Interpretació i a la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i imparteix llengua anglesa al grau d’ADE a la Universitat de Manresa (UVIC – UCC). A més, és traductora i revisora autònoma i ha treballat per a empreses com TransPerfect, Seprotec, BBO Subtitulado i Quaderns Crema.

Els seus interessos de recerca se centren en la traducció literària, especialment de les obres de Shakespeare al català. A la seva tesi doctoral (guardonada amb el Premi Extraordinari de Doctorat) analitza la traducció de Macbeth que va fer Josep M. de Sagarra. Ha publicat articles sobre les influències franceses en la traducció de Macbeth de Sagarra, l’estil d’aquest autor a l’hora de traduir i el flux de consciència a The Waves de Virginia Woolf i Ulysses de James Joyce. També ha proposat un model de divergències per identificar influències entre traduccions. Des de 2014 és membre de la European Shakespeare Research Association.

Publicacions

(L’any en negreta indica les publicacions directament relacionades amb qüestions de recepció i traducció literàries.)

(2020) “Translation and Original: A Shift Model to Identify Influence between Translations”. Babel: Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation, 66:6: 973-998.  http://doi.org/10.1075/babel.00200.ber

(2020) “Sagarra sagarreja? Anàlisi lingüística de la traducció de Macbeth de Josep M. de Sagarra”. Caplletra. Revista internacional de filologia, 69: 85-114. https://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/374334/467879

(2017) “La traducció de Macbeth de Josep M. de Sagarra: del manuscrit a l’edició”. Estudis Romànics, 39: 253-289.

https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000243/00000021.pdf

(2017) “A Turning Point in the Translation of Shakespeare into Catalan: The Case of Josep M. de Sagarra’s Macbeth”. Multicultural ShakespeareTranslation, Appropriation and Performance, 16:1: 29-40. https://czasopisma.uni.lodz.pl/szekspir/article/view/3287

(2012) “La influència de la traducció francesa de Maurice Maeterlinck en la traducció de Macbeth de Josep Maria de Sagarra”. Quaderns. Revista de Traducció, 19: 277-289. https://ddd.uab.cat/pub/quaderns/quaderns_a2012n19/quaderns_a2012n19p277.pdf

(2010) “El monólogo interior en dos fragmentos modernistas: The Waves y Ulysses”. FormaRevista d’Estudis Comparatius. Art, Literatura, Pensament,  2: 95-104. https://www.raco.cat/index.php/Forma/article/view/216312http://www.upf.edu/forma/_pdf/vol02/forma_vol02_10palomovanessa.pdf

Back To Top