Saltear al contenido principal

Dídac Pujol

Facultad de Traducción y Ciencias del Lenguaje
Universitat Pompeu Fabra

didac.pujol@upf.edu

https://www.didacpujol.com

https://orcid.org/0000-0002-7142-3022

Licenciado y doctor en Filología Inglesa por la Universitat Autònoma de Barcelona. Profesor de traducción inglés-catalán en la Facultad de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra desde 1995. Ha sido profesor en la universidad escocesa de Aberdeen (1992-1994) y en la Universitat de Vic (1994-1997). Traductor literario y lexicógrafo. Entre sus traducciones destacan el poemario La literna del espino (1992) de Seamus Heaney, premio Nobel de Literatura en 1995, y el volumen Cartes. Antologia (2013) de James Joyce.

Sus intereses de investigación se centran principalmente en el ámbito de la traducción literaria del inglés al catalán en el siglo XX. Ha publicado sobre la recepción, las traducciones y las adaptaciones catalanas de obras de Shakespeare. También se ha interesado por las traducciones catalanas de James Joyce, T. S. Eliot y Dante, y por la traducción del lenguaje coloquial. Otros aspectos que ha investigado son la traducción del lenguaje coloquial y la traducción de los recursos fónicos, la lexicografía pedagógica y la literatura escrita en inglés. Es autor de diversos libros, entre otros: 1) Across the Frontier: A Dialogic Approach to Literary Translation, Poetry, Language and Identity in Contemporary Irish and Schottish Literature (2001); y 2) Traduir Shakespeare. Les reflexions dels traductors Catalans (2007). Es coautor del Manual de traducció anglès-català (2003, ed. revisada y ampliada 2020) y ha dirigido el Easy English Dictionary with a Catalan-English Vocabulary (2004). Es miembro del consejo de redacción de Reduccions. Revista de poesia y corresponsal de Cataluña para la World Shakespeare Bibliography (Oxford University Press).

PUBLICACIONES (selección)

(El año en negrita indica los trabajos directamente relacionados con cuestiones de traducción y recepción literaria; el año seguido de un asterisco indica que se trata de una traducción)

Pujol, Dídac. 2021. “The First Adaptations of the Myth of Romeo and Juliet in Catalan Literature”. Dins: Aguilà Ruzola, Helena; Di Gesù, Floriana; Polizzi, Assunta (eds.), Tempi e spazi della traduzione letteraria. Palerm: Palermo University Press, col·lecció “TransLitterae”, 4, pp. 109-153.

Pujol, Dídac. 2021. “Raül Garrigasait, Els fundadors. Una història d’ambició, clàssics i poder”. Anuari TRILCAT, 10, pp. 170-174. https://raco.cat/index.php/AnuariTrilcat/article/view/401032/494773

Gibert, Miquel M.; Ortín, Marcel; Pujol, Dídac (eds.). 2021Tot el món és igual que un escenari. Estudis d’història, crítica i didàctica del teatre oferts a Enric Gallén en el seu setantè aniversari. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans / Societat Catalana de Llengua i Literatura, col·lecció “Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura”, 22. [314 pp.]

Pujol, Dídac. 2020. “Pere Gimferrer”, “Joaquim Mallafrè”, “Carme Montoriol Puig”, “Magí Morera i Galícia”, “Salvador Oliva”, “Joan Sellent”. Dins: Lafarga, Francisco; Pegenaute, Luis (eds.), Diccionario histórico de la traducción en España online. Entrades disponibles a: http://phte.upf.edu/catalan

Ainaud, Jordi; Espunya, Anna; Pujol, Dídac. 2020Manual de traducció anglès-català. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. [417 pp.] http://hdl.handle.net/10230/44583

Pujol, Dídac. 2017. “Three Translators in Search of an Author: Linguistic Strategies and Language Models in the (Re)translation of Shakespeare’s Plays into Catalan”. Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, 16.1, pp. 41-59. https://content.sciendo.com/view/journals/mstap/16/1/article-p41.xml

Pujol, Dídac. 2017. “Ángel-Luis Pujante & Juan F. Cerdá, eds. Shakespeare en España: bibliografía anotada bilingüe / Shakespeare in Spain: An Annotated Bilingual Bibliography; Ángel-Luis Pujante & Keith Gregor, eds. «Romeo y Julieta» en España: las versiones neoclásicas”. Anuari TRILCAT, 7, pp. 136-140.  http://www.raco.cat/index.php/AnuariTrilcat/article/view/330233/421434

2016 “Quan el blat es neuleix” [sobre la traducción de los Sonetos de Shakespeare por parte de Salvador Oliva]. Núvol, 22-9-2016. http://www.nuvol.com/opinio/quan-el-blat-es-neuleix

2016 “Estudi introductori” i “Índex de sonets i de primers versos”. Dins: Magí Morera i Galícia (trad.), Selecta de sonets de Shakespeare. Líriques de Shakespeare. Barcelona: Editorial Barcino, col·lecció “Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana”, 1, p. 9-53 i 177-184.

2015 “Models de traducció literària i audiovisual en català col·loquial: el cas de Jackie Brown de Quentin Tarantino”. Caplletra. Revista internacional de filologia, 58, p. 235-264. http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/292717/389090

2014 “Molly Bloom: la mirada que fragmenta (James Joyce, Ulises, 1922)”. Dins: Joan Curbet Soler (coord.), Figuras del deseo femenino: 12 representaciones de la mujer en la literatura occidental. Madrid: Cátedra, col·lecció “Crítica y Estudios Literarios”, p. 530-570.

2014 “Montserrat Franquesa Gòdia, La Fundació Bernat Metge, una obra de país (1923-1938)”. Anuari TRILCAT, 4, p. 130-132. [Ressenya de: Montserrat Franquesa Gòdia, La Fundació Bernat Metge, una obra de país (1923-1938). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013]. <http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/Pujol-AT4.pdf>.

2013 “The Role of the Learner’s Native Culture in EFL Dictionaries: An Experimental Study”. Lexikos, 23, p. 565-584. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Montse Corrius. República de Sud-àfrica: African Association for Lexicography. <http://lexikos.journals.ac.za/pub/article/view/1230/742>.

2013* James Joyce, Cartes. Antologia. Edició i traducció de Dídac Pujol. Santa Coloma de Queralt (Tarragona): Obrador Edèndum & Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, col·lecció “Enraonaments. Literatura d’idees”, 4.

2013 “La creativitat lèxica en la traducció catalana de l’Ulisses de Joyce: els processos de derivació”. Estudis Romànics, 35, p. 335-344. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000197/00000002.pdf>.

2013 “La traducció de King Lear d’Anfòs Par: un clàssic traduït amb una llengua clàssica”. Dins: M. Àngels Verdaguer (ed.), Traduir els clàssics, antics i moderns. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, col·lecció “Biblioteca Milà i Fontanals”, 60, p. 143-158.

2013 “Diccionari de la traducció catalana”. Llengua & Literatura, 23, p. 232-236. [Ressenya de: Montserrat Bacardí i Pilar Godayol (dirs.), Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo Editorial / Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de les Illes Balears / Universitat Jaume I / Universitat de Vic, 2011].
<http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000100.pdf>.

2012“Jordi Canal i Artigas i Àlex Martín Escribà, La Cua de Palla: retrat en groc i negre”. Anuari TRILCAT, 2, p. 166-168. [Ressenya de: Jordi Canal i Artigas i Àlex Martín Escribà, La Cua de Palla: retrat en groc i negre. Barcelona: Alrevés, 2011].<http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/2013/01/pujol-AT2.pdf>.

2012 “Enric Gallén, Francisco Lafarga & Luis Pegenaute (eds.), Traducción y autotraducción en las literaturas ibéricas”. Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation, 58.2, p. 250-252. [Ressenya de: Enric Gallén, Francisco Lafarga & Luis Pegenaute (eds.), Traducción y autotraducción en las literaturas ibéricas. Berna, Berlín, Brussel·les, Frankfurt del Main, Nova York, Oxford i Viena: Peter Lang, 2010].

2012 “Josep Maria de Sagarra, a Catalan Translator of Shakespeare’s Plays”. Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation, 58.1, p. 95-108.

2012 “La creativitat lèxica en la traducció catalana de l’Ulisses de Joyce: els processos de composició”. Estudis Romànics, 34, p. 335-345. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000181/00000020.pdf>.

2012 “La creativitat lèxica de Josep Maria de Sagarra: el cas de La Divina Comèdia”. Llengua & Literatura, 22, p. 39-62. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. <http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/article/view/60551/60632>.

2012 “The Translation of Fictive Dialogue in Theatrical Plays: Some Metalinguistic Reflections”. Dins: Jenny Brumme i Anna Espunya (eds.), The Translation of Fictive Dialogue. Amsterdam i Nova York: Rodopi, col·lecció “Approaches to Translation Studies”, 35, p. 53-62.

2011 “Helena Buffery, Shakespeare en català. Traduir l’imperialisme”. Quaderns. Revista de traducció, 18, p. 280-282. [Ressenya de: Helena Buffery, Shakespeare en català. Traduir l’imperialisme. Traducció de Dolors Udina. Vic: Festival Shakespeare / Eumo Editorial, 2010]. <http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n18/11385790n18p280.pdf>.

2011 “Francesc Parcerisas, Traducció, edició, ideologia. Aspectes sociològics de les traduccions de ‘La Bíblia’ i de ‘L’Odissea’ al català”. Anuari TRILCAT, 1, p. 258-261. [Ressenya de: Francesc Parcerisas, Traducció, edició, ideologia. Aspectes sociològics de les traduccions de ‘La Bíblia’ i de ‘L’Odissea’ al català. Vic: Eumo Editorial, 2009]. <http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/2011/12/pujol-AT1.pdf>.

2011 “Pere Gimferrer”. Dins: Montserrat Bacardí i Pilar Godayol (dirs.), Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo Editorial / Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de les Illes Balears / Universitat Jaume I / Universitat de Vic, p. 242-243.

2011 “A Catalan Series of Crime Fiction: ‘La Cua de Palla’ and Its Sequels (1963-2009)”. Journal of Catalan Studies. Revista internacional de catalanística, 14, p. 173-200. <http://www.anglo-catalan.org/jocs/14/Articles%20&%20Reviews/Versio%20pdf/10%20Pujol.pdf>.

2011 “Bibliografia comentada de les traduccions catalanes de Shakespeare: part II (1970-2010)”. Estudis Romànics, 33, p. 211-236. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000165/00000019.pdf>.

2010 “A Bilingualised English Dictionary for Catalan Speakers: the EED”. Lexikos, núm. 20, p. 109-122. Autors (per ordre de firma): Montse Corrius, Dídac Pujol. http://www.ajol.info/index.php/lex/article/view/62687/50607

2010 “La recepció crítica de Shakespeare als Països Catalans: bibliografia comentada (1807-2009)”. Llengua & Literatura, 21, p. 277-309. <http://www.raco.cat/index.php/llengualiteratura/article/view/243926/326706>.

2010 “Bibliografia comentada de les traduccions catalanes de Shakespeare: part I (1874-1969)”. Estudis Romànics, 32, p. 285-308. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000111/00000020.pdf>.

2010 “Linguistic and Cultural Strategies in ELT Dictionaries”. ELT Journal, núm. 64.2, p. 135-142. Autors (per ordre de firma): Montse Corrius, Dídac Pujol.

2009 “Anfòs Par, traductor de Shakespeare: el model de llengua”. Dins: Marcel Ortín i Dídac Pujol (eds.), Llengua literària i traducció (1890-1939). II Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & Trilcat, p. 87-103. http://books.google.es/books?id=IklPAbNmfYMC&pg

2009 Marcel Ortín i Dídac Pujol (eds.), Llengua literària i traducció (1890-1939). II Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & Trilcat. http://books.google.es/books?id=IklPAbNmfYMC&pg

2009 “Traduccions al català de William Shakespeare”. Article per al PEN català (secció catalana del PEN Club International). <http://www.visat.cat/literatura-universal-catala/cat/traduccions-catala/64/29/angles/william-shakespeare.html>.

2009 “William Shakespeare”. Article per al PEN català (secció catalana del PEN Club International) <http://www.visat.cat/literatura-universal-catala/cat/autor/64/william-shakespeare.html>.

2009 “Pere Gimferrer”, “Joaquim Mallafrè”, “Carme Montoriol”, “Magí Morera i Galícia”, “Salvador Oliva”, “Joan Sellent”. Dins: Francisco Lafarga i Luis Pegenaute (eds.), Diccionario histórico de la traducción en España. Madrid: Gredos, p. 464-465, 738-739, 813, 815, 845-846, 1034-1035.

2009 «Agustí Bartra, traductor de The Waste Land: tres observacions». Reduccions. Revista de poesia, 93-94, p. 288-301. <http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/136897/269520>.

2009 «La traducción del discurso sobrenatural en Macbeth». Dins: Victòria Alsina, Gemma Andújar i Mercè Tricàs (eds.), La representación del discurso individual en traducción. Frankfurt del Main, Berlín, Berna, Brussel·les, Nova York, Oxford, Viena: Peter Lang, col·lecció «Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunication», 53, p. 167-184. http://www.aieti.eu/pubs/actas/III/AIETI_3_DP_Segona.pdf

2008 «La traducción al catalán de la oralidad fingida en el teatro de Shakespeare». Dins: Jenny Brumme (ed.), La oralidad fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisuales. Con la colaboración de Hildegard Resinger y Amaia Zaballa. Madrid i Frankfurt del Main: Iberoamericana / Vervuert, p. 115-134. Parcialment disponible a:

2008 «La segona cançó d’Ariel: traduccions, intertextos i creació literària a partir d’un original shakespearià». Dins: Luis Pegenaute, Janet DeCesaris, Mercè Tricàs i Elisenda Bernal, (eds.), La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI. Vol. 1: La traducción y su práctica. Barcelona: PPU / AIETI (Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación), p. 295-306. http://books.google.com/books?id=Afq0ttWrRrQC&pg

2008 «Pedagogical Criteria for Effective Foreign Language Learning: A New Dictionary Model». Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Joan Masnou, Montse Corrius. Dins: Elisenda Bernal i Janet DeCesaris (eds.), Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada / Universitat Pompeu Fabra, col·lecció «Sèrie Activitats», 20, p. 763-769.

2007 Traduir Shakespeare. Les reflexions dels traductors catalans. Lleida: Punctum & Trilcat, col·lecció “Quaderns”, 3. http://books.google.es/books?id=3fqmkuxuQ68C&pg

2006* Traducció de diversos fragments de poemes d’Alfred, Lord Tennyson. Dins: James Clerk Maxwell, Escrits científics i d’assaig. Introducció i notes de Joaquim Pla i Brunet. Traducció de Joan Masnou i Suriñac i Joaquim Pla i Brunet. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans / Editorial Pòrtic / Eumo Editorial, col·lecció “Clàssics de la Ciència”, 7, p. 215, 221, 235-236, 245, 247, 252, 257.

2006 “The Translation and Dubbing of ‘Fuck’ into Catalan: The Case of From Dusk till Dawn”. JoSTrans: The Journal of Specialised Translation, 6, p. 121-133. <http://www.jostrans.org/issue06/art_pujol.pdf>.

2006 “Print Deferred Bilingualised Dictionaries and Their Implications for Effective Language Learning: A New Approach to Pedagogical Lexicography”. International Journal of Lexicography, 19.2, p. 197-215. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Montse Corrius, Joan Masnou. <http://ijl.oxfordjournals.org/content/19/2/197.full.pdf?keytype=ref&ijkey=q97JPwrbdpfTm8R>.

2006 “Building an Activity Bank for Autonomous Translation Learning on the Web”. Autors (per ordre de firma): Anna Espunya, Dídac Pujol. Dins: Mike Garant (ed.), Current Trends in Translation Teaching and Learning. Hèlsinki, Finlàndia: Helsinki University Press, p. 119-131.

2006 “The Adaptation of Shakespeare’s Pentameter into Catalan”. Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation, 52.4, p. 306-331.

2005 “Els sonets de Shakespeare traduïts per Salvador Oliva”. Reduccions. Revista de poesia, 81-82, p. 226-231. [Ressenya de: William Shakespeare, Els sonets. Versions en prosa i en vers de Salvador Oliva. Barcelona: Edicions 62 / Empúries, 2002]. <http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47483/58964>.

2005 “Diccionaris per a l’aprenentatge d’una llengua estrangera: més enllà dels diccionaris monolingües, bilingües i bilingualitzats”. Articles de didàctica de la llengua i de la literatura, 36, p. 103-110. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Montse Corrius, Joan Masnou.

2005 “Carme Montoriol, traductora dels sonets de Shakespeare”. Dins: Miquel M. Gibert i Marcel Ortín (eds.), Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939). I Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Presentació d’Enric Gallén. Lleida: Punctum & Trilcat, p. 27-40. http://books.google.es/books?id=YVDj-a-jVbYC&printsec

2005 “Bridging the Gap between Monolingual and Bilingual Dictionaries”. APAC Quarterly Magazine. Associació de Professors i Professores d’Anglès de Catalunya, 54, p. 17-23. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Montse Corrius, Joan Masnou.

2004 Easy English Dictionary with a Catalan-English Vocabulary. Vic: Eumo Editorial. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol (dir.), Montse Corrius, Joan Masnou, Francesc Codina, Marta Corominas, Núria Medina, Anna Vallbona.

2003 Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra / Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de Vic / Universitat Jaume I, col·lecció “Biblioteca de Traducció i Interpretació”, 9. Autors (per ordre de firma): Jordi Ainaud, Anna Espunya, Dídac Pujol.

2003 “Josep Marco, El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària”.Quaderns. Revista de traducció, 9, p. 180-182. [Ressenya de: Josep Marco, El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària”. Vic: Eumo Editorial, 2002]. <http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n9p169.pdf>, p. 180-182.

2002 “Pilar Godayol, Espais de frontera: gènere i traducció”. Quaderns. Revista de traducció, 7, p. 201-204. [Ressenya de: Pilar Godayol, Espais de frontera: gènere i traducció. Vic: Eumo Editorial, 2000]. <http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n7p193.pdf>, p. 201-204.

2001 Across the Frontier: A Dialogic Approach to Literary Translation, Poetry, Language and Identity in Contemporary Irish and Scottish Literature. Barcelona: PPU.

2000* Stewart Conn i Anna Crowe, L’ànima del teixidor. Seminari de traducció poètica a Farrera, I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana / Proa, col·lecció “Óssa Menor”, 212. Edició a cura de Francesc Parcerisas i Iolanda Pelegrí. Traductors: Miquel Desclot, Jaume Pérez Montaner, Francesc Parcerisas, Iolanda Pelegrí, Mireia Porta, Dídac Pujol, Rosa Roig, Teresa Sàrries, Margarida Sugranyes i Dolors Udina.

1999 “Tot traduint Anna Crowe i Stewart Conn: el Seminari de Traducció Poètica a Farrera”. Quaderns. Revista de traducció, 4, p. 153-165. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Dolors Udina. <http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n4p153.pdf>.

1998* Jorie Graham, “Llegint Plató”. Reduccions. Revista de poesia, 69-70, p. 80-85. Traductors (per ordre de firma): Francesc Codina, Dídac Pujol. http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47328/58699

1998* David Clewell, “Tempesta”. Reduccions. Revista de poesia, 69-70, p. 86-89. Traductors (per ordre de firma): Francesc Codina, Dídac Pujol. http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47329/58700

1998* John Burnside, “Ports”. Reduccions. Revista de poesia, 69-70, p. 60-79. Traductors (per ordre de firma): Francesc Codina, Dídac Pujol.

1998 “¡Ave Fénix! Variaciones amorosas de un poema de Shakespeare”. Lateral. Revista de cultura, 38, p. 30. [Ressenya de: William Shakespeare, El Tórtolo y Fénix. Ed. Nicole d’Amonville Alegría. Barcelona: Herder, 1997. Traduccions de Nicole d’Amonville, Annie Bats, Pedro Galmés, Pere Gimferrer, Robert Marteau, Magí Morera i Galícia, Arnau Pons i Edison Simons].

1997* John Burnside, El món impossible. Antologia (1988-1995). Selecció i traduccions de Francesc Codina i Dídac Pujol; epíleg d’Arthur Terry; edició bilingüe. Vic: Eumo Editorial / Cafè Central, col·lecció “Jardins de Samarcanda”, 15.http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47327/58698

1997 “Translating Ireland, Translating England: Concepts of Translation in Brian Friel’s Translations”. Dins: Soledad González Ródenas i Francisco Lafarga (eds.),Traducció i literatura. Homenatge a Ángel Crespo. Vic: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra / Universitat Autònoma de Barcelona / Estudis Universitaris de Vic, col·lecció “Biblioteca de Traducció i Interpretació”, 2, p. 213-226.

1997 “Declan Kiberd, Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation”.Links and Letters, 4 (Literature and Neocolonialism), p. 131-133. [Ressenya de: Declan Kiberd, Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation. London: Cape, 1995]. http://www.raco.cat/index.php/LinksLetters/article/view/49900/87856

1995* Claves para el éxito: indicadores de rendimiento para bibliotecas públicas. Traducció de Dídac Pujol. Vic: Eumo Editorial / Ediciones Octaedro / Diputació de Barcelona / Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

1995* Claus per a l’èxit: indicadors de rendiment per a biblioteques públiques. Traducció de Dídac Pujol. Vic: Eumo Editorial / Diputació de Barcelona / Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1995.

1995 “Poética de la restitución” [en un monogràfic sobre el premi Nobel de Literatura de 1995, Seamus Heaney]. Quimera, 143, p. 28-33.

1994* Edward Thomas, “El mussol”, “Un conte” i “Me n’he adonat quan ja no hi era…”. Traducció de Dídac Pujol. Dins: D. Sam Abrams (ed.), Poesia anglesa i nord-americana contemporània. Antologia. Barcelona: Edicions 62, col·lecció “MOLU/s.XX”, 86, p. 56-58.

1994* Wilfred Owen, “Dulce et decorum est” i “Himne a la joventut condemnada a morir”. Traducció de Dídac Pujol. Dins: D. Sam Abrams (ed.), Poesia anglesa i nord-americana contemporània. Antologia. Barcelona: Edicions 62, col·lecció “MOLU/s.XX”, 86, p. 154-155.

1994* Seamus Heaney, “Un sofá en los cuarenta”, “En Banagher” i “En la boca del pozo”. Traducció de Dídac Pujol. Dins: Hans-Christian Oeser (ed.),Transverse II: Seamus Heaney in Translation. Dublín: Irish Translators’ Association, p. 131-132, 134 i 136.

1994* Seamus Heaney, “Cavant”. Traducció de Dídac Pujol. Dins: D. Sam Abrams (ed.), Poesia anglesa i nord-americana contemporània. Antologia. Barcelona: Edicions 62, col·lecció “MOLU/s.XX”, 86, p. 396.

1994 “Seamus Heaney’s Ireland”. Alizés (Trade Winds). Revue Angliciste de La Réunion, 8, p. 9-24.

1994 “Re-mapping Ireland: The Resonance of Allegory in The Haw Lantern”. Dins: Hans-Christian Oeser (ed.), Transverse II: Seamus Heaney in Translation. Dublín: Irish Translators’ Association, p. 23-30.

1992* Seamus Heaney, La llanterna de l’arç / La linterna del espino. Traducció catalana de Francesc Parcerisas, traducció castellana de Dídac Pujol Morillo. Barcelona: Ediciones Península / Edicions 62, 1992. [Reedicions de la versió castellana: 1) La linterna del espino. Barcelona: Península, 1995; 2) La linterna del espino / The Haw Lantern. Barcelona: Círculo de Lectores, 1995].

1990* William Steig, El lladre de debò. Traducció de Dídac Pujol. Barcelona: Ediciones B.

1990* Scott O’Dell, El 290. Traducció de Dídac Pujol. Barcelona: Ediciones B.

1989* Ivan Southall, Camí de freixes. Traducció de Dídac Pujol. Barcelona: Ediciones B.

Volver arriba