skip to Main Content

Miquel Gibert

miquel-gibert-2007

Universitat Pompeu Fabra

miquel.gibert@upf.edu

Graduate (1980) and PhD (1996) in Catalan Philology from Universitat de Barcelona. He has worked as a senior lecturer and head of department in Catalan Language and Literature in several high schools (1981-1993). Since January 1994 he has lectured in Catalan Language and Literature in the Department of Humanities of Universitat Pompeu Fabra.

His main research interests lie in the field of history of Catalan theatre of the 19th and 20th centuries, especially the relationship between Catalan theatre and the drama traditions of France and Spain. He has studied subjects related to history of theatre and history of reception and has found a relationship between the translation of drama works in the 20th century in the period from 1898 to 1939 and the personality of Joan Oliver. He is literary coeditor of the book El debat teatral a Catalunya. Antologia de textos de teoria i crítica dramàtiques (The Debate on Theatre in Catalonia. Anthology of Texts on Theory of Drama and Drama Review) together with Ramon Bacardit, published in 2003; he has also worked with Josep M. Domingo on Actes del Col·loqui sobre Àngel Guimerà i el teatre català al segle XIX (Proceedings of the Symposium on Àngel Guimerà and Catalan Theatre in the 19th Century) (2000); with Enric Gallén on Josep M. Benet i Jornet i la fidelitat al teatre de text (Josep M. Benet i Jornet and Fidelity to Textual Theatre) (2001); and with Marcel Ortín on Gèneres i formes en la literatura d’entreguerres (1918-1939) (Genres and Forms in Interwar Literature (1918-1939)). He participated in the 1st Symposium on Translation and Reception in Contemporary Catalan Literature (2005) and collaborated in the writing of Literatura comparada catalana i espanyola al segle XX: gèneres, lectures i traduccions (1898-1951) (Comparative Catalan and Spanish Literature in the 20th Century: Genres, Readings and Translations (1898-1951), published in 2007 with Amparo Hurtado and José Francisco Ruiz Casanova. He has also published editions of plays by Joan Oliver, Manuel Angelon and Josep Maria de Sagarra. He is the author of the study El teatre de Joan Oliver (The Theatre of Joan Oliver), published in 1998. He is currently collaborating in the creation of an eleven-volume critical edition of Josep M. de Sagarra’s theatre and has also published testimonials related to the reception of French authors (including Alexandre Dumas Senior, Molière and Charles Vildrac) in Catalonia.

SELECTED WORKS

Gibert, Miquel M. 2016. “Marivaux a Catalunya: entre la pedagogia sentimental i la reflexió política (1975-2000)”. Els Marges [en premsa]

Gibert, Miquel M. 2014. “Joan Oliver i el teatre de Txèkhov”. Catalan Review (International Journal of Catalan Culture). XXVIII (2014), pp. 207-232.

Gibert, Miquel M. 2013. “Volpone: de Ben Jonson a Rafael Tasis”. Dins: Verdaguer, M. Àngels (ed.), Traduir els clàssics antics i moderns. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 159-166.

Gibert, Miquel M. 2011. “El teatre de bulevard en la programació de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona”. Dins: Foguet, Francesc; Santamaria, Núria i Saumell, Mercè (eds.),  L’Agrupació Dramàtica de “Barcelona (1954-1963): entre el mite i la realitat?”. III Jornades de debat sobre el repertori teatral català. Lleida: Punctum & Grae, pp. 135-152.

Gibert, Miquel M. 2010. “Goldoni en les traduccions de Josep M. de Sagarra i de Joan Oliver”. Dins : Arqués, Rossend (ed.), Estudios en torno a Goldoni. Madrid: Fundamentos, pp.199-208.

Gibert, Miquel M. 2010. “Goldoni en les traduccions de Josep M. de Sagarra i de Joan Oliver”, Llengua & Literatura, 21,  pp. 311-323.

Gibert, Miquel M. 2010.  “El teatre de boulevard en les Vetllades Selectes (1922-1924) de l’empresari Josep Cabals”. Dins: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Miscel·lània Joaquim Molas, 5. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,  pp. 165-180.

Gibert, Miquel M. 2010.  “Voces y ecos: El humor bíblico español en el teatro de juventud de Joan Oliver”. Actas del SXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. 1: Claudio Guillén y la tradición hispánica de la literatura comparada. Literatura y mitos de fundación. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra – SELGYC, pp. 335-346.

Gibert, Miquel M. 2009. “Els Molière de Joan Oliver”. Quaderns. Revista de Traducció, 16 (2009), pp. 53-63.

Gibert, Miquel M. 2009. “Creació, traducció i llengua: Sagarra, Maseras i L’escola dels marits”. Dins: Ortín, Marcel i Pujol, Dídac (eds.), Llengua literaria i traducció (1890-1930). Lleida: Punctum & TRILCAT,  pp. 129-146.

Gibert, Miquel M. 2007. “La responsabilitat cívica del dramaturg en el segle XIX: els models de Joan Mañé i Flaquer i d’Antoni Ribot i Fontserè”. Dins: Panyella, Ramon (ed.), La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & GELCC, pp. 211-219.

Gibert, Miquel M. [amb Enric Gallén] 2006. “La recepció d’Alexandre Dumas a Catalunya”. Dins: Santa, Àngels i Lafarga, Francisco (eds.), Alexandre Dumas y Victor Hugo. Viaje de los textos y textos del viaje. Lleida: Universitat de Lleida & Pagès, pp. 119-143.

Sagarra, Josep M. [col·laboració de Gibert, Miquel M. amb Narcís Garolera, ed.]. 2006. Teatre 2 (Cançó de taverna, El matrimoni secret, El foc de les ginesteres, Cançó d’una nit d’estiu, Les veus de la terra, Fidelitat). València: Tres i Quatre.

Sagarra, Josep M. [col·laboració i estudi introductori de Gibert, Miquel M., pp. VII-LII, amb Narcís Garolera, ed.]. 2006. Teatre 1 (Rondalla d’esparvers, Dijous Sant, L’estudiant i la pubilla, El jardinet de l’amor). València: Tres i Quatre.

Gibert, Miquel M. 2006. “La recepció del teatre francès en el Diario de Barcelona durant la Dècada Moderada (1843-1854): una aproximació”. Dins: Lafarga,  Fracisco i Pegenaute, Luis, Traducción y Traductores, del Romanticismo al Realismo. Berna: Peter Lang, pp. 191-203.

Gibert, Miquel M. 2005. “La recepció del teatre francès en el Diario de Barcelona durant el període isabelí (1843-1868)”. Anuari Verdaguer. 13 (2005), pp. 355-389.

Gibert, Miquel M. 2005. “Charles Vildrac, un autor intersticial a Catalunya”. Dins: Gibert, Miquel M.  i Ortín, Marcel (eds.), Gèneres i formes en la literatura d’entreguerres (1918-1939). I Simposi sobre Traducció i Recepció en la Literatura Catalana Contemporània. Lleida: Punctum & Trilcat, pp. 131-143

Mestes, Apel·les [edició de Gibert, Miquel M.]. 2004. Àtila/ Flors de sang. Barcelona: Edicions de 1984.

Gibert, Miquel M. 2004. “Joan Oliver i el teatre de bulevard”. Els Marges. 72 (hivern 2004), pp. 77-91.

Segarra, Josep M. [edició i pròleg de Gibert, Miquel M.]. 2003. El Cafè de la Marina. Barcelona: Proa.

Gibert, Miquel M. i Bacardit, Ramon [estudi introductori, selecció, edició i notes]. 2003. El debat teatral a Catalunya. Antologia de textos de teoria i critica dramàtiques. Segle XIX. Barcelona: Publicacions de l’Institut del Teatre.

Gibert, Miquel M. 2001. “Joan Oliver, traductor de Molière”. Dins: Lafarga, Francisco i Domínguez, Antonio (eds.), Los clásicos franceses en la España del siglo XX. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, pp. 155-191.

Gibert, Miquel M. i Gallén, Enric [eds.]. 2001. Josep M. Benet i Jornet i la fidelitat al teatre de text. Barcelona: Eumo & Universitat de Barcelona.

Gibert, Miquel M. 2001. “Aproximació al primer teatre de Josep M. Benet i Jornet”. Dins: Gibert, Miquel M. i Gallén, Enric (eds.), Josep M. Benet i Jornet i la fidelitat al teatre de text. Barcelona: Eumo & Universitat de Barcelona, pp. 35-75.

Oliver, Joan [pròleg i edició de Gibert, Miquel M.]. 1999. Teatre Original. Barcelona: Proa.

Gibert, Miquel M. 1999. “Per una revaloració del teatre de Joan Oliver”. Serra d’Or. 475-476 (juliol-agost 1999), pp. 54-57.

Gibert, Miquel M. 1998. El teatre de Joan Oliver. Barcelona: Publicacions de l’Institut del Teatre.

Gibert, Miquel M. 1997. “Joan Martori. La projecció d´Àngel Guimerà a Madrid (1891 1924). Barcelona: Curial/Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 46), 1995″. Anales de la literatura española contemporánea. 22 (3), pp. 633-637.

Gibert, Miquel M. 1997. “Guimerà, 1845-1995. Barcelona: Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya, 1995″. Anales de la literatura española contemporánea. 22, 3 (1997), pp. 624-628.

Gibert, Miquel M. [introducció i edició]. 1996. “Dues comèdies inèdites de Joan Oliver (Marit i muller o el descompte Una mena d’orgull)”. Llengua & Literatura, 7 (1996), pp. 129-166.

Gibert, Miquel M. 1994. “Sobre la recepció crítica a l’estrena de La corona d’espines”. Serra d’Or, 418 (octubre 1994), pp. 61-63.

Gibert, Miquel M. 1994. “Joan Oliver i Salvador Espriu en el teatre de postguerra”. Caplletra, 14 (primavera 1993), pp. 103-124.

Sagarra, Josep M. [estudi introductori, edició i notes de Gibert, Miquel M.]. 1993. El foc de les ginesteres. Barcelona: Edicions 62.

Gibert, Miquel M. 1992. “Sobre tres comèdies desconegudes de Nicolau M. Rubió i Tudurí”. Serra d’Or,  391-392 (juliol-agost 1992), pp. 78-79.

Gibert, Miquel M. 1991 “Sobre unes obres inèdites de Joan Oliver”. Serra d’Or, 379-380 (juliol-agost 1991), pp.79-80.

Gibert, Miquel M. 1991 “Sobre Judes Iscariot de Nicolau Maria Rubió i Tudurí”. Serra d’Or. 378 (juny 1991), pp. 62-64.

Back To Top