skip to Main Content

Translations, revisions, compilations: the author’s rewritings

Traduccions, revisions, compilacions: les reescriptures d’autor.

València, Universitat de València. 12 de desembre de 2022.

Jornada de recerca organitzada conjuntament pel grup HipertextLitCat de la Universitat de València (projecte “Les relacions hipertextuals en la literatura catalana, 1939-1983”, CIAICO/2021/143), i el grup TRILCAT UPF (projecte “Josep Carner i la literatura universal en les publicacions periòdiques”, PID2020-119952GBI00).

Programa

Translation, reception, rewriting

Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 27th may 2021.

Research day organised collaboratively for the project “La literatura de segundo grado” from the Universitat de València and the research group TRILCAT from Universitat Pompeu Fabra.

Programa

Back To Top