skip to Main Content

Projectes de recerca concedits al grup o als quals els membres del grup hi han estat associats:

Projectes de recerca finançats

1993-1996 – Las ideas literarias en Cataluña durante los siglos XIX y XX (PB92-0537 DGYCIT)
Investigador principal: Joaquim Molas (Universitat de Barcelona)

1994-1997 – Literatura y Traducción en la España del siglo XX (PB93-0389 DGYCIT).
Investigador principal: Ángel Crespo (Universitat Pompeu Fabra)

1995-1996 – Materials sobre traducció i recepció de les literatures estrangeres en la cultura catalana (P595.009 Universitat Pompeu Fabra -Fundació Universitat Nova)
Investigador principal: Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra)

1996-1999 – Panorama de las ideas estético-literarias en Cataluña en los siglos XIX y XX (PS95-0210)
Investigador principal: Joaquim Molas (Universitat de Barcelona)

1999-2002 – Las traducciones de literatura dramática y narrativa al catalán (1906-1939): recepción histórica y opciones traductológicas y estilísticas (PB98-1077)
Investigador principal: Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra)

2002-2005 – Traducción y recepción en la literatura catalana (1906-1939): géneros y modelos de lengua literaria (BFF2002-02481)
Investigador principal: Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra)

2005-2008 – La recepción de formas literarias, corrientes y géneros, y su traducción en la literatura catalana (1906-1939) (HUM2005-03926/FILO)
Investigador principal: Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra)

2009-2011 – Traducción, recepción y literatura catalana durante el regimen franquista (1939-1975) (FFI2008-03522)
Investigador principal: Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra)

2012-2014 – Traducción, recepción y relaciones entre literaturas en el ámbito cultural catalán (1939-1975) (FFI2011-26500)
Investigador principal: Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra)

2015-2017 –  La traducción en el ámbito literario catalán desde el final del franquismo (1976-2000): estudios de recepción y de lengua literaria (FFI2014-54915-P)
Investigadors principals: Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra) i Marcel Ortín (Universitat Pompeu Fabra)

2021-2024 – Josep Carner y la literatura universal en las publicaciones periódicas, 1903-1926 (PID2020-119952GB-I00/MICIN/AEI/10.13039/501100011033), finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación i l’Agencia Estatal de Investigación.
Investigador principal: Marcel Ortín (Universitat Pompeu Fabra)

2022-2026 – Dante traducido: recepción y traducciones de la Commedia al español y al catalán (siglos XV-XIX) (DantEsCa) (PID2021-123266NB-I00/MICIN/AEI/10.13039/501100011033), finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Investigador principal: Marta Marfany (Universitat Pompeu Fabra)

Xarxes temàtiques

Segons la resolució del 4-XII-1996 (DOGC, núm. 2320, 30-I-1997, 1047-1048) es va aprovar la creació d’una xarxa temàtica del Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (Corrents i tendències a la literatura catalana del segle XX), dirigida pel doctor Jordi Castellanos Vila, del Departament de Filologia Catalana de la UAB, i de la qual van formar part els doctors Enric Gallén Miret, Marcel Ortín Rull i Miquel M. Gibert Pujol.

Els membres del grup Enric Gallén Miret i Miquel M. Gibert Pujol, juntament amb Xavier Pérez Torío i Javier Aparicio Maydeu, per part de la UPF, i Francesc Foguet Boreu per la UOC, van constituir el Grup d’Estudis d’Història i Recepció de les Arts de l’Espectacle, que, juntament amb altres grups de la UB (amb el doctor Jaume Mascaró com a responsable), de la UAB (amb el doctor Manuel Jorba com a responsable), i de la UPC (amb el doctor Antoni Ramon com a responsable), van formar la Xarxa temàtica d’Orientacions i tendències en les Arts Escèniques a Catalunya (2003/XT/00035).

Grup de Recerca Reconegut

Amb resolució del 31 de desembre de 1998 i en el marc del II Pla de Recerca de Catalunya, el Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (00149) va aconseguir ser reconegut com a “grup de recerca consolidat” i finançat a Catalunya (DOGC, núm. 2815. 28-I-1999). Un reconeixement que va ser renovat posteriorment. El membres del grup Enric Gallén Miret, Marcel Ortín Rull i Miquel M. Gibert van formar part d’aquest grup com a subgrup del Grup de Recerca Consolidat, liderat pel Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània, dirigit pel doctor Jordi Castellanos Vila, del Departament de Filologia Catalana de la UAB.

Amb resolució de juliol de 2009 TRILCAT (Grup d’ Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana) va aconseguir ser reconegut com a “grup de recerca consolidat” i finançat a Catalunya (2009 SGR 194). El grup el formen: Enric Gallén, com a coordinador, i els professors Marcel Ortín, Dídac Pujol, Miquel M. Gibert, José Francisco Ruiz Casanova (UPF); la professora Sílvia Coll-Vinent (URL); el professor Josep Marco (UJI), i els becaris predoctorals de la UPF Josep Ramis (FPU) i Cornelia Eisner (FI).

Amb resolució de desembre de 2014 TRILCAT (Grup d’ Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana) va aconseguir la renovació com a “grup de recerca consolidat” a Catalunya (2014 SGR 486). El grup el formen: Enric Gallén, com a coordinador; els professors de la UPF Marcel Ortín, Dídac Pujol, Miquel M. Gibert, José Francisco Ruiz Casanova, Chiara Chieregato i Caterina Briguglia; les professores Sílvia Coll-Vinent (URL), Maria Dasca (Harvard) i Diana Sanz (UOC); els professors Josep Marco (UJI) i Josep M. Ramis com a col·laboradors externs; i les becaries predoctorals de la UPF Maria Moreno (FI) i Alba Tomàs (FI).

Amb resolució de febrer de 2018 TRILCAT (Grup d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana) va aconseguir la renovació com a “grup de recerca consolidat” a Catalunya (SGR 2017 224). El grup el formen: Enric Gallén, com a coordinador; els professors de la Universitat Pompeu Fabra Marcel Ortín, Dídac Pujol, Miquel M. Gibert, José Francisco Ruiz Casanova i Marta Marfany; els professors Caterina Briguglia, Chiara Chieregato, Maria Dasca, Marcello Giugliano, Josep Marco, Maria Moreno, Josep Miquel Ramis i Alba Tomàs, com a col·laboradors externs, i les becàries predoctorals de la Universitat Pompeu Fabra Lucía Azpeitia (FPU) i Francesca Cerdà (FPU).

Amb resolució de maig de 2022, el GELIT (Grup d’Estudis de Literatura i Traducció), alguns membres del qual són també membres del grup TRILCAT, va aconseguir el reconeixement de grup de recerca consolidat per part de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya (ref. 2021 SGR 00949). Formen el GELIT els investigadors següents: Marcel Ortín (UPF), que n’és el coordinador, Francesco Ardolino (UB), Marc Arévalo (UB), Helena Badell (UPF), Miquel Cabal (UB), Guillem Cunill (UPF), Maria Dasca (UPF), Ivan Garcia Sala (UB), Rosa Gornés (UPF), Heidi Grünewald (UB), Marta Marfany (UPF), Anna Montané (UB), Maria Moreno (UB), Vanessa Palomo (UAB), Luis Pejenaute (UPF), Rosa Pérez (UB), Dídac Pujol (UPF), Josep Miquel Ramis (UB), María Luisa Siguán (UB) i M. Loreto Vilar (UB); també en forma part Josep Marco (UJI) com a investigador col·laborador. El Grup d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT) continua la seva activitat com a grup de recerca de la Universitat Pompeu Fabra. Actualment (juny del 2023) en formen part els investigadors següents: Dídac Pujol (UPF, coordinador), Victòria Alsina (UPF), Helena Badell (UPF), Miquel Cabal (UPF), Juan Carrillo (UAB), Francesca Cerdà (UPF), Chiara Chieregato (UPF), Guillem Cunill (UPF), Maria Dasca (UPF), Pilar Estelrich (UPF), Enric Gallén (UPF), Miquel Gibert (UPF), Rosa Gornés (UPF), Josep Marco (UJI), Marta Marfany (UPF), Maria Moreno (UAB), Joan Josep Mussarra (UPF), Marcel Ortín (UPF), Vanessa Palomo (UAB), Josep Miquel Ramis (UB), José Francisco Ruiz (UPF).

Back To Top