skip to Main Content

Traduccions, revisions, compilacions: les reescriptures d’autor

València, Universitat de València. 12 de desembre de 2022.

Jornada de recerca organitzada conjuntament pel grup HipertextLitCat de la Universitat de València (projecte “Les relacions hipertextuals en la literatura catalana, 1939-1983”, CIAICO/2021/143), i el grup TRILCAT UPF (projecte “Josep Carner i la literatura universal en les publicacions periòdiques”, PID2020-119952GBI00).

Programa

Traducció, recepció, reescriptura

Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 27 de maig de 2021.

Jornada de recerca organitzada conjuntament pel projecte “La literatura de segundo grado” de la Universitat de València i el grup de recerca TRILCAT de la Universitat Pompeu Fabra.

Programa

Back To Top