skip to Main Content

Maria Moreno i Domènech

th_foto1Universitat Pompeu Fabra
maria.moreno@upf.edu

Graduate in Literary Theory and Comparative Literature (2010) from the Universitat de Barcelona and Master’s Degree in Theatre Studies (2011) from the Universitat Autònoma de Barcelona. She also holds a PhD in Catalan Language and Literature and Theatre Studies  (2016) with the thesis “The grotesque treatment in Primers història d’Esther” from the Universitat Autònoma de Barcelona. She is a member of The Translation, Reception and Catalan Literature Research Group (TRILCAT).

PUBLICATIONS

2019 «Pròleg».  In Joan Brossa, Poesia escènica XIX: Retorns al verb. Edited by Héctor Mellinas. Barcelona: Arola Editors. [forthcoming].

2019. «La corte del rey Assuero, un referent paròdic de Primera història d’Esther?». In John London i Gabriel Sansano, ed., Acting Funny on the Catalan Stage: El teatre còmic en català (1900-2016). Londres: Peter Lang. [forthcoming].

2018 «Testimonis de càrrec: Diaris de Ricard Salvat». Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 65, 255–259. https://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/341904/432974

2017. “Pròleg”. Anouilh, Jean. Antígona. Traducció de Lluís Hansen. Barcelona: Comanegra, 9-20. ISBN 978-84-16605-87-3.

2016. “Entre grotesco y esperpento: las traducciones de Primera història d’Esther al castellano”. Dins Hernández & A. López Fonseca (Eds.), Literatura mundial y traducción. Madrid: Editorial Complutense. ISBN: 9788490774311.

2016. “Fernando Durán López. Versiones de un exilio. Los traductores españoles de
la casa Ackermann (Londres, 1823–1830)”. Anuari TRILCAT, 5, 135–137. ISSN 2014-4644 [Ressenya de Durán López, F.(2015). Versiones de un exilio. Los traductores españoles de la casa Ackermann (Londres, 1823-1830). Madrid: Escolar y Mayo Editores.] http://www.raco.cat/index.php/AnuariTrilcat/article/view/316096

2015. “Imatgeria i fonts bíbliques a Primera història d’Esther i a Per al llibre de salms d’aquests vells cecs.” Indesinenter, 10, 265–274. http://www.editorialpunctum.com/coeditors/cdese/indesinenter-anuari-espriu-10-2015/

2015. Gibert, M. M., & Moreno  M. (eds.). (2015). Anuari TRILCAT 5. Lleida: Punctum. http://trilcat.upf.edu/ca/anuari-trilcat/anuari-trilcat-num-5-2015/

2014. Gibert , M. M., & Moreno, M. (eds.). Anuari TRILCAT 4. Lleida: Punctum. http://trilcat.upf.edu/ca/anuari-trilcat/anuari-trilcat-num-4-2014/

2014.  “Dídac Llorens Cubedo. T.S. Eliot & Salvador Espriu. Converging poetic imaginations.” Anuari TRILCAT , 4, 122–124. [Ressenya de Dídac Llorens Cubedo. T.S. Eliot & Salvador Espriu. Converging poetic imaginations. València: Publicacions de la Universitat de València, 2013] http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/Moreno-AT4.pdf

2014. Tomàs, A., & Moreno , M. “Pilar Martino Alba, ed. La traducción en las artes escénicas.” Anuari TRILCAT, 4, 125–129. [Ressenya de Pilar Martino Alba, ed. La traducción en las artes escénicas. Madrid: Dykinson, 2012]  http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/Tomas-Moreno-AT4.pdf

2014. “Notes sobre algunes publicacions espriuanes”, Els Marges, 104, 94–102. e Ressenya de les novetats bibliogràfiques sobre Salvador Espriu aparegudes l’any del seu centenari]  http://www.lavenc.cat/index.php?/cat/revistes/els_marges/104/Al-Marge/Notes-sobre-algunes-publicacions-espriuanes

2013. “El tractament del grotesc a Antígona de Salvador Espriu”, Indesinenter. Anuari Espriu 8, Pucntum i Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu, 21-45. http://www.editorialpunctum.com/coeditors/cdese/indesinenter-anuari-espriu-8/

2013. “Volpone de Ben Jonson. Mecanismes satírics i interpretació”. Allegro con brio. I Encuentro “Aula Música Poética” de Jóvenes Humanistas. (Barcelona, 9 y 10 de octubre de 2012). Lola JOSA y Mariano LAMBEA (eds). Digital CSIC, 393-403. http://hdl.handle.net/10261/86681

Back To Top