skip to Main Content

Maria Moreno i Domènech

http://orcid.org/0000-0003-3699-5663

Universitat Autònoma de Barcelona

Maria.Moreno.Domenech@uab.cat

Llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (2010) per la Universitat de Barcelona, ha cursat el Màster Oficial Interuniversitari d’Estudis Teatrals (2011) a la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctorada en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals (2016) amb la tesi “El tractament del grotesc a Primera història d’Esther“. És membre del Grup d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT). Ha participat en l’equip de treball del projecte «Pleasurescapes. Port Cities. Transitional Forces of Integration» i és membre de l’equip de treball del projecte I+D «Josep Carner y la literatura universal a partir de las publicaciones periódicas, 1903-1926». Treballa a l’Escola Universitària ERAM (UdG) i a la Universitat Autònoma de Catalunya (UAB) i des de 2022 és membre del consell de redacció de la revista Els Marges. Les seves principals línies d’investigació se centren en el teatre català del segle XX.

PUBLICACIONS

2024 Una talaia sobre el music-hall: anàlisi de la crítica teatral del periodista Joan Tomàs a Mirador. Katalanische Zeitschrift, 37. ISSN: 0932-2221 [En premsa]

2023 S’obre el teló: relacions entre l’escena catalana i hispànica. Quaderns. Revista de traducció, 31. ISSN: 1138-5790. [En premsa]

2022 «Operació Platea». Uns quants apunts sobre alguns problemes estructurals de la programació teatral actual. Els Marges, 128, 69-85. ISSN: 0210-0452

2022 La corte del rey Assuero, un referent paròdic de Primera història d’Esther?» Dins de London, J. & Sansano, G. (eds.). Acting Funny on the Catalan Stage: El teatre còmic en català (1900-2016). Londres: Peter Lang, pp. 63-75. https://www.peterlang.com/document/1194150

2022 L’abstracció com a forma de concreció. Una aproximació a Cruma (1957) i Homes i No (1958). Dins de Marcillas, I. i Sansano, G. (eds.). Dramatúrgies contemporànies. Del teatre de l’absurd als nous paradigmes. (pp. 119-133). Lleida: Punctum. ISBN: 978-84-120749-4-9

2021 Incerta glòria and the Dialectics of Time. Bulletin of Contemporary Hispanic Studies, 3(2), 183-198. doi: https://doi.org/10.3828/bchs.2021.11.

2021 Una poètica de la indeterminació: alguns apunts sobre Desig (1991), de Josep Maria Benet i Jornet. Dins de M. M. Gibert, M. Ortín, & D. Pujol (eds.). Tot el món és igual que un escenari: estudis d’història, crítica i didàctica del teatre oferts a Enric Gallén en el seu setantè aniversari (Vol. 22, pp. 223-241). Barcelona: IEC. https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=37049

2020 Memòria i discurs a L’herència de Cuba. Dins de M. Sunyer (ed.), Margarita Aritzeta (Vol. 6 Quaderns de la Càtedra Josep Anton Baixeras, pp. 137-156). Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili. DOI: 10.17345/9788484248613/ ISBN 978-84-8424-861-3 http://www.baixeras.catedra.urv.cat/ca/publicacions/quaderns/margarida-aritzeta/

2019 Pròleg. Dins d’H. Mellinas (ed.), Poesia escènica XIX: Retorn al verb. (pp. 7-16). Barcelona: Arola Editors. ISBN: 978-84-121295-6-4 http://www.arolaeditors.com/llibre.asp?isbn=978-84-121295-6-4

2019 «La corte del rey Assuero, un referent paròdic de Primera història d’Esther?». Dins John London i Gabriel Sansano, eds., Acting Funny on the Catalan Stage: El teatre còmic en català (1900-2016). Londres: Peter Lang.

2018 «Testimonis de càrrec: Diaris de Ricard Salvat». Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 65, 255–259. Recuperat de: https://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/341904/432974

2017 “Pròleg”. Anouilh, Jean. Antígona. Traducció de Lluís Hansen. Barcelona: Comanegra, 9-20. ISBN 978-84-16605-87-3.

2016 “Entre grotesco y esperpento: las traducciones de Primera història d’Esther al castellano”. Dins Hernández & A. López Fonseca (Eds.), Literatura mundial y traducción. Madrid: Editorial Complutense. ISBN: 9788490774311.

2016 “Fernando Durán López. Versiones de un exilio. Los traductores españoles de
la casa Ackermann (Londres, 1823–1830)”. Anuari TRILCAT, 5, 135–137. ISSN 2014-4644 [Ressenya de Durán López, F.(2015). Versiones de un exilio. Los traductores españoles de la casa Ackermann (Londres, 1823-1830). Madrid: Escolar y Mayo Editores.] http://www.raco.cat/index.php/AnuariTrilcat/article/view/316096

2015 “Imatgeria i fonts bíbliques a Primera història d’Esther i a Per al llibre de salms d’aquests vells cecs.” Indesinenter, 10, 265–274. http://www.editorialpunctum.com/coeditors/cdese/indesinenter-anuari-espriu-10-2015/

2015 Gibert, M. M., & Moreno  M. (eds.). (2015). Anuari TRILCAT 5. Lleida: Punctum. http://trilcat.upf.edu/ca/anuari-trilcat/anuari-trilcat-num-5-2015/

2014 Gibert , M. M., & Moreno, M. (eds.). Anuari TRILCAT 4. Lleida: Punctum. http://trilcat.upf.edu/ca/anuari-trilcat/anuari-trilcat-num-4-2014/

2014  “Dídac Llorens Cubedo. T.S. Eliot & Salvador Espriu. Converging poetic imaginations.” Anuari TRILCAT , 4, 122–124. [Ressenya de Dídac Llorens Cubedo. T.S. Eliot & Salvador Espriu. Converging poetic imaginations. València: Publicacions de la Universitat de València, 2013] http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/Moreno-AT4.pdf

2014 Tomàs, A., & Moreno , M. “Pilar Martino Alba, ed. La traducción en las artes escénicas.” Anuari TRILCAT, 4, 125–129. [Ressenya de Pilar Martino Alba, ed. La traducción en las artes escénicas. Madrid: Dykinson, 2012]  http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/Tomas-Moreno-AT4.pdf

2014 “Notes sobre algunes publicacions espriuanes”, Els Marges, 104, 94–102. e Ressenya de les novetats bibliogràfiques sobre Salvador Espriu aparegudes l’any del seu centenari]  http://www.lavenc.cat/index.php?/cat/revistes/els_marges/104/Al-Marge/Notes-sobre-algunes-publicacions-espriuanes

2013 “El tractament del grotesc a Antígona de Salvador Espriu”, Indesinenter. Anuari Espriu 8, Pucntum i Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu, 21-45. http://www.editorialpunctum.com/coeditors/cdese/indesinenter-anuari-espriu-8/

2013 “Volpone de Ben Jonson. Mecanismes satírics i interpretació”. Allegro con brio. I Encuentro “Aula Música Poética” de Jóvenes Humanistas. (Barcelona, 9 y 10 de octubre de 2012). Lola JOSA y Mariano LAMBEA (eds). Digital CSIC, 393-403. http://hdl.handle.net/10261/86681

Back To Top