skip to Main Content

Maria Moreno i Domènech

http://orcid.org/0000-0003-3699-5663

Universitat Autònoma de Barcelona

Maria.Moreno.Domenech@uab.cat

Graduate in Literary Theory and Comparative Literature (2010) from the Universitat de Barcelona and Master’s Degree in Theatre Studies (2011) from the Universitat Autònoma de Barcelona. She also holds a PhD in Catalan Language and Literature and Theatre Studies  (2016) with the thesis “The grotesque treatment in Primers història d’Esther” from the Universitat Autònoma de Barcelona. She is a member of The Translation, Reception and Catalan Literature Research Group (TRILCAT). She has participated in the working team of the project “Pleasurescapes. Port Cities. Transitional Forces of Integration” project and is a member of the working team of the R&D project “Josep Carner and world literature from periodicals, 1903-1926”. She works at the ‘Escola Universitària ERAM (UdG) and at the Universitat Autònoma de Catalunya (UAB) and since 2022 she is a member of the editorial board of the journal Els Marges. Her main lines of research focus on 20th century Catalan theater.

PUBLICATIONS

2024 Una talaia sobre el music-hall: anàlisi de la crítica teatral del periodista Joan Tomàs a Mirador. Katalanische Zeitschrift, 37. ISSN: 0932-2221 [forthcoming]

2023 S’obre el teló: relacions entre l’escena catalana i hispànica. Quaderns. Revista de traducció, 31. ISSN: 1138-5790. [forthcoming]

2022 «Operació Platea». Uns quants apunts sobre alguns problemes estructurals de la programació teatral actual. Els Marges, 128, 69-85. ISSN: 0210-0452

2022 La corte del rey Assuero, un referent paròdic de Primera història d’Esther?» Dins de London, J. & Sansano, G. (eds.). Acting Funny on the Catalan Stage: El teatre còmic en català (1900-2016). Londres: Peter Lang, pp. 63-75. https://www.peterlang.com/document/1194150

2022 L’abstracció com a forma de concreció. Una aproximació a Cruma (1957) i Homes i No (1958). Dins de Marcillas, I. i Sansano, G. (eds.). Dramatúrgies contemporànies. Del teatre de l’absurd als nous paradigmes. (pp. 119-133). Lleida: Punctum. ISBN: 978-84-120749-4-9

2021 Incerta glòria and the Dialectics of Time. Bulletin of Contemporary Hispanic Studies, 3(2), 183-198. doi: https://doi.org/10.3828/bchs.2021.11.

2021 Una poètica de la indeterminació: alguns apunts sobre Desig (1991), de Josep Maria Benet i Jornet. Dins de M. M. Gibert, M. Ortín, & D. Pujol (eds.). Tot el món és igual que un escenari: estudis d’història, crítica i didàctica del teatre oferts a Enric Gallén en el seu setantè aniversari (Vol. 22, pp. 223-241). Barcelona: IEC. https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=37049

2020 Memòria i discurs a L’herència de Cuba. Dins de M. Sunyer (ed.), Margarita Aritzeta (Vol. 6 Quaderns de la Càtedra Josep Anton Baixeras, pp. 137-156). Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili. DOI: 10.17345/9788484248613/ ISBN 978-84-8424-861-3 http://www.baixeras.catedra.urv.cat/ca/publicacions/quaderns/margarida-aritzeta/

2019 Pròleg. Dins d’H. Mellinas (ed.), Poesia escènica XIX: Retorn al verb. (pp. 7-16). Barcelona: Arola Editors. ISBN: 978-84-121295-6-4 http://www.arolaeditors.com/llibre.asp?isbn=978-84-121295-6-4

2019 «La corte del rey Assuero, un referent paròdic de Primera història d’Esther?». Dins John London i Gabriel Sansano, eds., Acting Funny on the Catalan Stage: El teatre còmic en català (1900-2016). Londres: Peter Lang.

2018 «Testimonis de càrrec: Diaris de Ricard Salvat». Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 65, 255–259. https://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/341904/432974

2017. “Pròleg”. Anouilh, Jean. Antígona. Traducció de Lluís Hansen. Barcelona: Comanegra, 9-20. ISBN 978-84-16605-87-3.

2016. “Entre grotesco y esperpento: las traducciones de Primera història d’Esther al castellano”. Dins Hernández & A. López Fonseca (Eds.), Literatura mundial y traducción. Madrid: Editorial Complutense. ISBN: 9788490774311.

2016. “Fernando Durán López. Versiones de un exilio. Los traductores españoles de
la casa Ackermann (Londres, 1823–1830)”. Anuari TRILCAT, 5, 135–137. ISSN 2014-4644 [Ressenya de Durán López, F.(2015). Versiones de un exilio. Los traductores españoles de la casa Ackermann (Londres, 1823-1830). Madrid: Escolar y Mayo Editores.] http://www.raco.cat/index.php/AnuariTrilcat/article/view/316096

2015. “Imatgeria i fonts bíbliques a Primera història d’Esther i a Per al llibre de salms d’aquests vells cecs.” Indesinenter, 10, 265–274. http://www.editorialpunctum.com/coeditors/cdese/indesinenter-anuari-espriu-10-2015/

2015. Gibert, M. M., & Moreno  M. (eds.). (2015). Anuari TRILCAT 5. Lleida: Punctum. http://trilcat.upf.edu/ca/anuari-trilcat/anuari-trilcat-num-5-2015/

2014. Gibert , M. M., & Moreno, M. (eds.). Anuari TRILCAT 4. Lleida: Punctum. http://trilcat.upf.edu/ca/anuari-trilcat/anuari-trilcat-num-4-2014/

2014.  “Dídac Llorens Cubedo. T.S. Eliot & Salvador Espriu. Converging poetic imaginations.” Anuari TRILCAT , 4, 122–124. [Ressenya de Dídac Llorens Cubedo. T.S. Eliot & Salvador Espriu. Converging poetic imaginations. València: Publicacions de la Universitat de València, 2013] http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/Moreno-AT4.pdf

2014. Tomàs, A., & Moreno , M. “Pilar Martino Alba, ed. La traducción en las artes escénicas.” Anuari TRILCAT, 4, 125–129. [Ressenya de Pilar Martino Alba, ed. La traducción en las artes escénicas. Madrid: Dykinson, 2012]  http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/Tomas-Moreno-AT4.pdf

2014. “Notes sobre algunes publicacions espriuanes”, Els Marges, 104, 94–102. e Ressenya de les novetats bibliogràfiques sobre Salvador Espriu aparegudes l’any del seu centenari]  http://www.lavenc.cat/index.php?/cat/revistes/els_marges/104/Al-Marge/Notes-sobre-algunes-publicacions-espriuanes

2013. “El tractament del grotesc a Antígona de Salvador Espriu”, Indesinenter. Anuari Espriu 8, Pucntum i Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu, 21-45. http://www.editorialpunctum.com/coeditors/cdese/indesinenter-anuari-espriu-8/

2013. “Volpone de Ben Jonson. Mecanismes satírics i interpretació”. Allegro con brio. I Encuentro “Aula Música Poética” de Jóvenes Humanistas. (Barcelona, 9 y 10 de octubre de 2012). Lola JOSA y Mariano LAMBEA (eds). Digital CSIC, 393-403. http://hdl.handle.net/10261/86681

Back To Top