Miquel Gibert

miquel-gibert-2007

Universitat Pompeu Fabra

miquel.gibert@upf.edu

Graduate (1980) and PhD (1996) in Catalan Philology from Universitat de Barcelona. He has worked as a senior lecturer and head of department in Catalan Language and Literature in several high schools (1981-1993). Since January 1994 he has lectured in Catalan Language and Literature in the Department of Humanities of Universitat Pompeu Fabra.

His main research interests lie in the field of history of Catalan theatre of the 19th and 20th centuries, especially the relationship between Catalan theatre and the drama traditions of France and Spain. He has studied subjects related to history of theatre and history of reception and has found a relationship between the translation of drama works in the 20th century in the period from 1898 to 1939 and the personality of Joan Oliver. He is literary coeditor of the book El debat teatral a Catalunya. Antologia de textos de teoria i crítica dramàtiques (The Debate on Theatre in Catalonia. Anthology of Texts on Theory of Drama and Drama Review) together with Ramon Bacardit, published in 2003; he has also worked with Josep M. Domingo on Actes del Col·loqui sobre Àngel Guimerà i el teatre català al segle XIX (Proceedings of the Symposium on Àngel Guimerà and Catalan Theatre in the 19th Century) (2000); with Enric Gallén on Josep M. Benet i Jornet i la fidelitat al teatre de text (Josep M. Benet i Jornet and Fidelity to Textual Theatre) (2001); and with Marcel Ortín on Gèneres i formes en la literatura d’entreguerres (1918-1939) (Genres and Forms in Interwar Literature (1918-1939)). He participated in the 1st Symposium on Translation and Reception in Contemporary Catalan Literature (2005) and collaborated in the writing of Literatura comparada catalana i espanyola al segle XX: gèneres, lectures i traduccions (1898-1951) (Comparative Catalan and Spanish Literature in the 20th Century: Genres, Readings and Translations (1898-1951), published in 2007 with Amparo Hurtado and José Francisco Ruiz Casanova. He has also published editions of plays by Joan Oliver, Manuel Angelon and Josep Maria de Sagarra. He is the author of the study El teatre de Joan Oliver (The Theatre of Joan Oliver), published in 1998. He is currently collaborating in the creation of an eleven-volume critical edition of Josep M. de Sagarra’s theatre and has also published testimonials related to the reception of French authors (including Alexandre Dumas Senior, Molière and Charles Vildrac) in Catalonia.

SELECTED WORKS

(The dates in bold refer to the years of work related to translation and literature)

2016. “Marivaux a Catalunya: entre la pedagogia sentimental i la reflexió política (1975-2000)”. En curso de publicación en Els Marges [to be published]

2015. Gibert, M. M., & Moreno  M. (eds.). (2015). Anuari TRILCAT 5. Lleida: Punctum. http://trilcat.upf.edu/ca/anuari-trilcat/anuari-trilcat-num-5-2015/

2014. Gibert , M. M., & Moreno, M. (eds.). Anuari TRILCAT 4. Lleida: Punctum. http://trilcat.upf.edu/ca/anuari-trilcat/anuari-trilcat-num-4-2014/

2014 “Joan Oliver i el teatre de Txèkhov”, Catalan Review (International Journal of Catalan Culture), Volume XXVIII, 2014, p. 207-232.

2013. “Volpone: de Ben Jonson a Rafael Tasis”, en  Traduir els clàssics antics i moderns. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Milà i Fontanals, 60), 159-166.

2011.  “El teatre de bulevard en la programació de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona”, en Francesc Foguet, Núria Santamaria y Mercè Saumell (eds.): L’Agrupació Dramàtica de “Barcelona (1954-1963): entre el mite i la realitat?” en les III Jornades de debat sobre el repertori teatral català. Lleida: Punctum & Grae, 2011, 135-152.

2010 “Goldoni en les traduccions de Josep M. de Sagarra i de Joan Oliver”, en Rossend Arqués [et al.] (eds.), Estudios en torno a Goldoni. Madrid: Fundamentos, , 199-208.

2010. “Goldoni en les traduccions de Josep M. de Sagarra i de Joan Oliver”, Llengua & Literatura, 21,  311-323.

2010. “El teatre de boulevard en les Vetllades Selectes(1922-1924) de l’empresari Josep Cabals”, en Miscel·lània Joaquim Molas, 5. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,  165-180.

2010. “Voces y ecos: El humor bíblico español en el teatro de juventud de Joan Oliver”,  en Actas del SXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, tomo 1, Claudio Guillén y la tradición hispánica de la literatura comparada. Literatura y mitos de fundación. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra – SELGYC, , 335-346.

2009. “Els Molière de Joan Oliver”, Quaderns (Revista de Traducció), 16, 53-63.

2009 “Creació, traducció i llengua: Sagarra, Maseras i L’escola dels marits”, en Marcel Ortín y Dídac Pujol (eds.), Llengua literaria i traducció (1890-1930). Lleida: Punctum & TRILCAT,  129-146.

 2007. “La responsabilitat cívica del dramaturg en el segle XIX: els models de Joan Mañé i Flaquer i d’Antoni Ribot i Fontserè”. En Ramon PANYELLA (ed.),La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & GELCC, 2007, p. 211-219.

2007. Miquel M. GIBERT; Amparo HURTADO; José Francisco RUIZ CASANOVA (eds.), Literatura comparada catalana i espanyola al segle XX: gèneres, lectures i traduccions (1898-1951). Lleida: Punctum & Trilcat, 2007.

2006. Enric GALLÉN; Miquel M. GIBERT, “La recepció d’Alexandre Dumas a Catalunya”. En Àngels SANTA; Francisco LAFARGA (eds.), Alexandre Dumas y Victor Hugo. Viaje de los textos y textos del viaje, Lleida: Universitat de Lleida, Pagès editors, 2006, (El fil d’Ariadna, 43-44), p. 119-143.

2006. Josep M. de SAGARRA, Teatre 2 (Cançó de taverna, El matrimoni secret, El foc de les ginesteres, Cançó d’una nit d’estiu, Les veus de la terra, Fidelitat)Edició crítica a cura de Narcís Garolera, amb la col·laboració de Miquel M. Gibert. València: Tres i Quatre, 2006 (Obra Completa de Josep M. de Sagarra, 16).

2006. Josep M. de SAGARRA, Teatre 1 (Rondalla d’esparvers, Dijous Sant, L’estudiant i la pubilla, El jardinet de l’amor). Edició crítica a cura de Narcís Garolera, amb la col·laboració de Miquel M. Gibert. Estudi introductori de Miquel M. Gibert (p. VII-LII). València: Tres i Quatre, 2006 (Obra Completa de Josep M. de Sagarra, 15).

2006. “La recepció del teatre francès en el Diario de Barcelona durant la Dècada Moderada (1843-1854): una aproximació”. En Fracisco LAFARGA; Luis PEGENAUTE, Traducción y Traductores, del Romanticismo al Realismo. Bern: Peter Lang, 2006, p. 191-203.

2005. “La recepció del teatre francès en el Diario de Barcelona durant el període isabelí (1843-1868)”. En Anuari Verdaguer, núm. 13, 2005, p. 355-389 [Aparegut el maig del 2007].

2005. Miquel M. GIBERT; Marcel ORTÍN (eds.), Gèneres i formes en la literatura d’entreguerres (1918-1939). I Simposi sobre Traducció i Recepció en la Literatura Catalana Contemporània. Lleida: Punctum & Trilcat, 2005.

2005. “Charles Vildrac, un autor intersticial a Catalunya”. En Miquel M. GIBERT; Marcel ORTÍN (eds.), Gèneres i formes en la literatura d’entreguerres (1918-1939). I Simposi sobre Traducció i Recepció en la Literatura Catalana Contemporània. Lleida: Punctum & Trilcat, 2005, p. 131-143

2004. Apel·les MESTRES, Àtila/ Flors de sang. Edició de Miquel M. Gibert. Pròleg de Marta Robles. Barcelona: Edicions de 1984, 2004.

2004. “Joan Oliver i el teatre de bulevard”, Els Marges, 72, hivern del 2004, p. 77-91.

2003. Josep M. de SAGARRA, El Cafè de la Marina. Edició i pròleg de Miquel M. Gibert. Barcelona: Proa, 2003 (TNC, 33).

2003. Ramon BACARDIT; Miquel M. GIBERT (eds.), El debat teatral a Catalunya. Antologia de textos de teoria i critica dramàtiques. Segle XIX. Estudi introductori, selecció, edició i notes de Ramon Bacardit i Miquel M. Gibert. Barcelona: Publicacions de l’Institut del Teatre, 2003 (Monografies de teatre, 39).

2001. “Joan Oliver, traductor de Molière”. En Francisco LAFARGA; Antonio DOMíNGUEZ (eds.), Los clásicos franceses en la España del siglo XX. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 2001, p. 155-191.

2001. Enric GALLÉN; Miquel M. GIBERT (eds.), Josep M. Benet i Jornet i la fidelitat al teatre de text. Barcelona: Eumo Editorial: Universitat de Barcelona, 2001.

2001. “Aproximació al primer teatre de Josep M. Benet i Jornet”. En Enric GALLÉN; Miquel M. GIBERT (eds.), Josep M. Benet i Jornet i la fidelitat al teatre de text. Barcelona: Eumo Editorial: Universitat de Barcelona, 2001, p. 35-75.

2000. Josep M. DOMINGO; Miquel M. GIBERT (eds.) Actes del Col·loqui sobre Àngel Guimerà i el teatre català al segle XIX. Tarragona: Publicacions de la Diputació de Tarragona, 2000.

1999. Joan OLIVER, Teatre Original. Pròleg i edició de Miquel M. Gibert. Barcelona: Proa, 1999. ISBN: 84-8256-849-3.

1999. “Per una revaloració del teatre de Joan Oliver”, Serra d’Or, núm. 475-476, juliol-agost de 1999, p. 54-57.

1998. El teatre de Joan Oliver. Pròleg de Josep M. Benet i Jornet. Barcelona: Publicacions de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 1998 (Monografies de teatre, 36).

1997. “Joan Martori. La projecció d´Àngel Guimerà a Madrid (1891 1924). Barcelona: Curial/Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 46), 1995″. En Anales de la literatura española contemporánea. Volume 22, Issue 3, 1997, p.633-637.

1997. “Guimerà, 1845-1995. Barcelona: Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya, 1995″. En Anales de la literatura española contemporánea. Volume 22, Issue 3, 1997, p. 624-628.

1996. “Dues comèdies inèdites de Joan Oliver (Marit i muller o el descompte Una mena d’orgull)”. Introducció i edició de Miquel M. Gibert, Llengua & Literatura, núm. 7, 1996, p. 129-166.

1994 “Sobre la recepció crítica a l’estrena de La corona d’espines“, Serra d’Or, núm. 418, octubre 1994, p. 61-63.`

1994. “Joan Oliver i Salvador Espriu en el teatre de postguerra”, Caplletra, núm. 14, primavera de 1993 [Aparegut el març de 1995], p. 103-124.

1993. Josep M. de SAGARRA, El foc de les ginesteres. Estudi introductori, edició i notes de Miquel M. Gibert. Barcelona: Edicions 62, 1993 (El Garbell, 42).

1992. “Sobre tres comèdies desconegudes de Nicolau M. Rubió i Tudurí”, Serra d’Or, núm. 391-392, juliol-agost 1992, p. 78-79.

1991 “Sobre unes obres inèdites de Joan Oliver”, Serra d’Or, núm. 379-380, juliol-agost 1991, p.79-80.

1991 “Sobre Judes Iscariot de Nicolau Maria Rubió i Tudurí”, Serra d’Or, núm. 378, juny 1991, p.62-64.