skip to Main Content

Translating Thought / Translating Literature. Cross-disciplinary perspectives on Text, Language and Culture. International Colloquium

Congrés organitzat conjuntament per la University of Sheffield i el Grup d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana, TRILCAT, de la Universitat Pompeu Fabra (2017 SGR 224).

Sheffield, 31 de gener i 1 de febrer del 2019.

Back To Top