skip to Main Content

Diana Sanz Roig

membre-blanc
Universitat Pompeu Fabra

diana.sanz@upf.edu

Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona (2008) i en Lletres i Ciències Humanes per la Universitat de Marseille-Aix-en-Provence (2008), va ser becària FPU al departament de Literatura Espanyola de la Universitat de Barcelona entre 2003 i 2007, on va dur a terme la seva tesi doctoral sobre la recepció de la literatura espanyola a la premsa catalana de la Segona República. Ha realitzat estades d’investigació a la Universitat Catòlica de Lovaina (2014-2015), l’École Normale Supérieure de París (2009-2011) (com a investigadora ‘Beatriu de Pinós’) i La Sapienza de Roma (2008), i també ha desenvolupat la seva recerca a la Sorbonne Nouvelle (2007) i la Universitat d’Àmsterdam (2005), centres on ha impartit docència en literatura, llengua i traducció. En l’àmbit nacional, ha estat investigadora ‘Juan de la Cierva’ al departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra (2011-2014) i és, en l’actualitat, investigadora ‘Ramón y Cajal’ a la Universitat Oberta de Catalunya. Les seves línies de recerca se centren principalment en l’àmbit de la sociologia de la traducció, la crítica literària catalana i espanyola en relació amb l’europea, i l’estudi de la circulació de les literatures estrangeres a Catalunya i Espanya. Entre les seves publicacions principals cal assenyalar diversos articles a revistes científiques nacionals i internacionals, la publicació del llibre Bourdieu después de Bourdieu (Arco Libros, 2014), la seva tesi doctoral Recepción de la literatura española en la prensa barcelonesa de la Segunda República (FUE, 2009), l’edició del Diari d’Artista de Joan Ponç (Edicions Poncianes 2009) i dos llibres en preparació Mapping Literary Global Translation Flows (John Benjamins) i Customs officers or smugglers? Literary translation and cultural mediators in peripheral cultures (Palgrave), que volen contribuir a l’estudi de la circulació de la literatura traduïda i de les xarxes i mediadors culturals des d’una perspectiva transnacional.

Publicacions (selecció)

2017. [amb R. Meylaerts i M. Gonne] “Between the Nation and the World: The Role of Translation in the Construction of Catalan and Flemish Literatures” [en procés].

2016. Mapping Global Translation Flows. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins [en premsa].

2016. [amb R. Meylaerts, Eds.] Customs officers or smugglers? Literary Translation and Cultural Mediators in Peripheral Cultures. London/New York: Palgrave MacMillan [en procés].

2016. [amb R. Meylaerts] “Edmond Vandercammen, médiateur culturel: le monde hispanique et le réseau du Journal des Poètes”. Lettres Romanes [en premsa].

2016. “The Transnational Process of Interwar Period European Literary Criticism Professionalization”. Cultural and Social History, Ch. Laucht, coordinador del número especial [en premsa].

2016. “La historia literaria frente al desafío de las Humanidades Digitales en el ámbito hispánico”. Puentes de Crítica literaria y cultural, núm. 6, setembre [en premsa].

2016. [amb R. Meylaerts] “Introduction” to the book Customs officers or Smugglers? Literary translations and cultural mediators in ‘peripheral’ cultures. London/New York: Palgrave MacMillan [en procés].

2016. [amb R. Meylaerts] “Paul Vanderborght and La Lanterne sourde: networks and cultural mediation with the Spanish and Latin-American critics and translàtors”. Dins: Literary Transnationalism(s), Theo D’haen & Dagmar Vandesbosch (eds.). Cambridge: Cambridge University Press [en premsa].

2016. “Les modèles des revues de Paris dans la Barcelone de l’entre-deux-guerres”. Dins: Barcelona-Paris. Transferts intellectuels and Capitales Culturelles, Ch. Charle & A. Martí (eds.) Paris: Publications de l’Université de la Sorbonne/MUHBA [en premsa].

2016. [amb R. Meylaerts & M. Gonne], ‘Cultural Mediators in Cultural History: What do we learn from studying mediators’ complex transfer activities in interwar Belgium’. Dins: The Circulation of Dutch literature, Elke Brems, O. Réthelyi, Tom Van Kalmthout (eds.). Leuven: Leuven University Press [en premsa].

2014. (ed.) Bourdieu después de Bourdieu. Madrid: Arco Libros, 396 pàgs.

2014. “Quelques éléments pour une histoire des relations entre la Romanistik et la philologie de la Péninsule Ibérique”. Revue germanique international, M. Espagne, coordinador del número especial, nº 19, 103-117.

2014. Traducció indirecta en la literatura catalana, I. García Sala, D. Sanz Roig i B. Zaboclicka (eds.). Barcelona/Lleida: Punctum.

2014. “Hacia un nuevo rumbo de la teoría de los campos”. Dins: Bourdieu después de Bourdieu, D. Sanz Roig, coordinació i edició. Madrid: Arco Libros, 11-48.

2014. “Cataluña ante España: Joan Estelrich, E. Giménez Caballero y la politización del escritor”. Dins: Ensayo hispánico y sociedad: Diálogos de un género en movimiento, D. Vandebosch, D. Castilleja i E. Houvenaghel, eds. Ginebra: Droz, col. Romanica Gandensia, vol. XLV.

2013. “Dues fites en la col·laboració catalana a l’IICI, l’UNESCO i el PEN Club (1927 i 1959)”. Lecturas de los años 50, E. Gallén i J. E. Ruiz Casanova, eds. Barcelona/Lleida: Punctum, 156-189.

2013 [amb M. Dasca i M. Ortín]: ‘Traduir Dickens Avui. Taula rodona amb Joan Sellent i Xavier Pàmies’. Dins: Dickens en la cultura catalana. La recepció i les traduccions, M. Ortín i S. Coll-Vinent, eds. Barcelona/ Lleida: Punctum, 197-244.

2013. “Los proyectos editoriales de Mario Verdaguer: la revista Mundo Ibérico y las editoriales Lux y Apolo”. Revista de Literatura, CSIC, gener-juny, vol. LXXV, nº 149.

2013. “La Nouvelle Revue Française y Revista de Occidente (1923-1936): un modelo transnacional de crítica literaria”. Revista de Occidente, maig, nº 384, 70-107.

2013. “Le rôle de la traduction dans l’éveil de la nation endormie: les traductions catalanes de littérature française (1895-1936)”. Revue d’Histoire Littéraire en France, 3.

2011. [ressenya] “A la recerca d’una història transnacional de la literatura catalana? G.K. Chesterton a Catalunya i altres estudis sobre una certa anglofília (1916-1938)”, de Sílvia Coll-Vinent. Anuari TRILCAT, 1, 2011. (http://trilcat.upf.edu/anuari/anuari-trilcat-1-2011/). ISSN: 2014-4644.

2011. “La crítica de la literatura española en Mirador (1929-1937) y Meridià (1938-1939): un catálogo”.

2011. “Catalanismo y latinidad: la mirada de la prensa en la construcción de un nuevo proyecto cultural y político”. Dins Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 45. Dossier Catalanismo: política y cultura, Jordi Casassas (coord.).

2010. «Federico García Lorca y la escena barcelonesa ». Dins Actes del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. París: AIH.

2010. “Crítica y debate sobre la crisis del teatro en la prensa barcelonesa de la Segunda República”.Dins Anales de Literatura Española Contemporánea, 35 (2), 169-211.

2010. «La crítica literaria de Mario Verdaguer y sus colaboraciones en LaVanguardia».Dins Le socle et la lézarde en Espagne contemporaine, Serge Salaün i Françoise Étienvre (ed.). París: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 621-652.

2010. «El modelo de la crítica francesa en la crítica literaria española (1918-1936): el ejemplo de la Nouvelle Revue Français». Dins Las relaciones entre las literaturas ibéricas, Francisco Lafarga, Enric Gallén i Luis Pegenaute (coord.). Berna: Peter Lang, 171-190.

2010. Recepción de la literatura española en la prensa barcelonesa de la Segunda República. Madrid: Fundación Universitaria Española.

2009 (coord.). Pablo Neruda y el Winnipeg, el barco de la esperanza. Dins Cuadernos Hispanoamericanos, 711 (setembre).

2009. «De la Biblia a los Ismos. Mito y experimentación en la prosa del 27».Dins La Biblia en la literatura española, Edad Moderna, vol. III. Madrid: Editorial Trotta, 285-322.

2009. Joan Ponç. Diari d’artista i altres escrits.Barcelona: Edicions Poncianes.

2009. “La novela europea en la Barcelona de entreguerras: autores, críticos y traductores”.Bulletin Hispanique, 111(2), 449-472.

2008. “El diario íntimo de Rosa Chacel”.Dins Letras de Deusto, 118, vol. 38, 197-209.

2008. “Recepción del pensamiento político de Unamuno en Mirador (1929-1937): en torno a seis artículos y otras notas”.Dins Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, 45 (1), 157-176.

2007. «MercèRodoreda. Bibliografía crítica». Portal de la Novela Española Contemporánea, Centro Virtual Miguel de Cervantes.

2007 (anotació). El Arte y las Letras, y otros ensayos de Francisco Giner de los Ríos, edición de Adolfo Sotelo Vázquez. Sevilla: Fundación José Manuel Lara.

2007. “Walter Benjamin y la crítica literaria española de los años veinte y treinta”.Dins Revista de Occidente, 312 (maig), 107-123.

2006. “La crítica barcelonesa en los albores de los años treinta”.Dins Els monogràfics de Barcelona Metròpolis. Mediterrània (octubre), 126-137.

2005. “La crítica literaria barcelonesa y la prensa cultural europea en los años de entreguerras”. Dins El Extramundi y los Papeles de Iria Flavia, XLIV, any XI (hivern), 91-104.

2005. «La crítica literaria en Barcelona: Mirador (1929-1937)».Dins La República y las Letras. Las Letras y la República. A Coruña: Editorial Artabria, 163-170.

Back To Top