skip to Main Content

Lucía Azpeitia-Ortiz

 

lucia.azpeitia@upf.edu

lucia.azpeitia.ortiz@gmail.com 

Graduada en Traducció i Interpretació (2013) i màster en Estudis de Traducció (2015) per la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat estudiant del programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge, a la mateixa institució, on ha treballat com a professora al Departament de Traducció i Interpretació.

            La seva tesi doctoral s’ocupa de les autotraduccions de l’escriptor català Agustí Bartra, realitzades durant el seu exili a Mèxic.

            Va rebre una beca predoctoral FI per a la contractació de personal novell de l’AGAUR i una beca FPU per a la formació de professorat universitari del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

            Ha treballat com a traductora i revisora de textos. Entre les seves traduccions, destaca Gaspar de la Noche. Fantasías al modo de Rembrandt y Callot, d’Aloysius Bertrand (Cátedra, 2014). Actualment és traductora al Consell Europeu – Consell de la Unió Europea (Brussel·les).

 

Publicacions

Azpeitia-Ortiz, Lucía. 2018. «Representacions de l’autotraducció als peritextos bibliogràfcs d’Agustí Bartra». Dins Bilingüisme, autotraducció i literatura catalana, edició d’Enric Gallén i José Francisco Ruiz Casanova, 233-252. Lleida: Punctum – TRILCAT.

Azpeitia-Ortiz, Lucía. 2019. «Mots escrits en lloc de paraules vives: la traducció a l’epistolari d’Agustí Bartra i Antoni Ribera (1947-1970)». Dins Literatura catalana contemporània: patrimoni i identitat, edició de Montserrat Corretger Sàez i Oriol Teixell Puig, 77-95. Barcelona – Tarragona: Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans – Universitat Rovira i Virgili.

Azpeitia-Ortiz, Lucía. 2019. «Origen d’Una antologia de la lírica nord-americana, d’Agustí Bartra». Quaderns: revista de traducció 26: 179-192.

 

Ressenyes

Azpeitia-Ortiz, Lucía. 2018. «Alexis Nouss, Crystel Pinçonnat i Friedrun Rinner, dirs. Littératures migrantes et traduction. Aix-en-Provence: Presses Universitaires de Provence, 2017, 268 pp.». Anuari TRILCAT 8: 74-77.

Azpeitia-Ortiz, Lucía. 2017. «Pilar Ordóñez López & José Antonio Sabio Pinilla, eds. Historiografía de la traducción en el espacio ibérico. Textos contemporáneos. Escuela de Traductores de Toledo, 16. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2015, 385 pp.». Anuari TRILCAT 7: 141-143.

Azpeitia-Ortiz, Lucía. 2015. «Ana Luna Alonso, Áurea Fernández Rodríguez, Iolanda Galanes Santos y Silvia Montero Küpper, eds. Literaturas extranjeras y desarrollo cultural. Hacia un cambio de paradigma en la traducción literaria gallega. Bern: Peter Lang, 2015, 243 pp.». Anuari TRILCAT 5: 75–78.

Back To Top