skip to Main Content

Pilar Estelrich i Arce

Universitat Pompeu Fabra

pilar.estelrich@upf.edu

 

Pilar Estelrich i Arce (Palma de Mallorca, 1952) és professora emèrita (prèviament professora titular d’universitat) de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra, on ha continuat impartint docència en traducció general i literària de l’alemany i en descripció i comparació de traduccions. Anteriorment havia estat professora titular de l’àrea de Filologia Alemanya a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, on s’havia llicenciat (1974) i doctorat (1990) amb una tesi sobre Joseph Roth que va obtenir un premi extraordinari de doctorat; durant molts anys va impartir-hi principalment alemany com a llengua estrangera, i posteriorment literatura alemanya. Ha exercit diversos càrrecs, entre els quals el de degana de la Facultat de Traducció i Interpretació (1999-2004) de la UPF.

D’acord amb els seus interessos en docència i investigació, ha traduït, majoritàriament de l’alemany al català, obres d’Ingeborg Bachmann, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Julia Franck, Arno Geiger, Günter Grass, Hermann Hesse, Joachim Israel, Elfriede Jelinek, Franz Kafka, Wolfgang Koeppen, Claudio Magris, Christoph Ribbat, David Safier, Uwe Tellkamp, Ilija Trojanow i Timur Vermes entre d’altres. En l’àmbit de la literatura infantil, destaca la dedicació a Cornelia Funke, Wolfgang Ecke i Michael Ende. Fora ja de la temàtica literària, ha traduït per encàrrec de l’Institut d’Estudis Autonòmics Hugo Preuss, Karl Renner i Otto Bauer.

Ha participat en diverses trobades de traductors amb els seus autors, en especial els seminaris organitzats per Günter Grass i el seu lector Helmut Frielinghaus per a la traducció de la seva narrativa (El meu segle, 1999; Tot pelant la ceba, 2006; La caixa dels desitjos, 2009), i per a debatre sobre la (in)traduïbilitat de la darrera obra narrativa, Grimms Wörter (2011), així com sobre la poesia lírica de Grass, amb Susanne Höbel i Dieter Stolz (2013). Igualment ha pres part en trobades amb els autors Julia Franck i Uwe Tellkamp al Col·legi Europeu de Traductors de Straelen (Alemanya); per motius de salut no va poder assistir a la trobada amb Timur Vermes en aquesta mateixa institució.

Back To Top