skip to Main Content

Enric Gallén

Enric Gallén

Universitat Pompeu Fabra

enric.gallen@upf.edu

PhD in Catalan Philology from Universitat de Barcelona and tenured professor of Catalan Literature and History of Translations at the Faculty of Translation and Interpreting of Universitat Pompeu Fabra. He collaborated in the writing of the two volumes of Història de la literatura catalana (History of Catalan Literature), published from 1986 to 1988, dedicated to the 20th century, directed by Joaquim Molas. In 1985 he published El teatre a la ciutat de Barcelona durant el règim franquista. 1939-1954 (The Theatre in the City of Barcelona during Franco’s Regime. 1939-1954) and edited Narcís Oller’s Memòries teatrals (Theatrical Memoires) in 2001. He has also performed several studies on the theatre of Josep Pin i Soler, Àngel Guimerà, Salvador Espriu, Josep M. Benet i Jornet and Sergi Belbel. Currently he is researching in the areas of reception and translation of foreign dramatic literature in the Catalan theatre of the 19th and 20th centuries.

SELECTED PUBLICATIONS

2022 «Dario Fo a Catalunya: el cas de Mort accidental d’un anarquista». Dins: John London; Gabriel Sansano (eds.). Acting Funny on the Catalan Stage [El teatre còmic en català (1900-2016)]. Oxford-Bern-Berlin-Bruzxelles-New York-Wien. Peter Lang. (Iberian and Latin American Studies: The Arts, Literature and Identity, 11), 2022, p. 77-99.

2022 «Guimerà i el teatre espanyol». Dins: Guimerà i el teatre espanyol. Maó: Punctum and Ajuntament del Vendrell (Quaderns de la Rigala, 5), p. 23-51.

2022 «Tot esperant Godot, Beckett i el Teatre Experimental Català (1966, 1970)». Dins: Isabel Marcillas-Piquer i Biel Sansano (eds.) Del teatre de l’absurd als nous paradigmes performatius. Lleida: Punctum (Escenes Europees, 3), p. 173-210.

2021 (Amb Miquel M. Gibert). «Catalan and Spanish Drama in Contact (1890-1930) ». Dins: Esther Gimeno Ugalde, Marta Pacheco Pinto, Angela Fernades (eds.), Iberian and Translation Studies. Literary Contact Zones. Liverpool: Liverpool University Press, p. 309-337

2021 «El teatre». Dins: Jordi Castellanos & Jordi Marrugat (dir.) Història de la literatura catalana. Literatura contemporània (III). Volum VII. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Editorial Barcino. Ajuntament de Barcelona, p. 639-675.

2021 «Beckett a Catalunya. El primer muntatge d’En attendant Godot (1956)». Dins: Oana-Dana Balas; Xavier Montoliu Paulí (eds.) Actes del XVIIIè Col·loqui de l’AILLC (Bucarest, 2018). Barcelona: IEC; Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Bucarest, p. 237-245.

2021 «Or i sal (1961). Història d’una recepció». Dins: Glòria Bordons, Lis Costa, Eva Figueras (eds.) Joan Brossa. Els arbres varien segons el terreny. Barcelona: Cossetània. Edicions Universitat de Barcelona, p. 201-224

2020 «El teatre (1890-1918)», dins Jordi Castellanos; Jordi Marrugat (dir.): Història de la literatura catalana. Literatura contemporània (II). Volum VI. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Editorial Barcino. Ajuntament de Barcelona, p. 189-250.

2019    Edició i estudi introductori, in Mercè Rodoreda: Teatre. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Fundació Mercè Rodoreda (Arxiu Mercè Rodoreda, 8), 2019, pp. 9-56.

2018   «Teatre i bilingüisme a la Barcelona de postguerra», in M. Pérez Saldanya & R.Roca Ricart: Del manuscrit a la paraula digital/From Manuscript to Digital Word. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2018, pp. 252-266.

2019   «Teatre estranger en l’escena catalana contemporània», in Isabel Marcillas & Biel Sansano (eds.), Dramatúrgies contemporànies per a la igualtat: autories, escenificacions, recepcions. Una visió comparatista. València: Universitat de València (Colección Teatro Siglo XXI. Serie Crítica, 22), 2019, pp. 61-93.

2018   «Bilingüisme, diglòssia i teatre català», in E. Gallén. J. F. Ruiz Casanova (eds.). Bilingüisme, autotraducció i literatura catalana. Lleida: Punctum, 2018, pp. 151-180.

2018. “Pompeu Fabra per Agustí Esclasans”. Els Marges, 116: 82-112.

2016     «The Knack and How to Get It, d’Ann Jellicoe, en el teatre català de postguerra», in Miquel Àngel Pradilla Cardona (ed.) Miscel·lània d’Homenatge a Joan Martí i Castell, vol. II  Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 2016, pp. 159-166.

2016    (In collaboration with Carles Batlle).  Adrià Gual. Teoria escènica. Barcelona: Punctum- Institut del Teatre, 2016. 341 pp.  Spanish edition: Teoría escénica. Madrid: Publicaciones de la ADE – Institut del Teatre (Serie Teoría y pràctica del Teatro, 41),  2016.

Gallén, Enric. 2016. “Dramatúrgia catalana actual: un balanç provisional”. In:  Drame contemporain: renaissance ou extinction? Barcelona-París: Punctum, Université Paris Sorbonne IV, Institut del Teatre, Universitat Pompeu Fabra, pp. 421-436

Gallén, Enric. 2016. “Traducció i difusió de textos dramàtics en temps de censura i moral de postguerra”. In: Laura Vinardell (ed.), Traducció i censura en el franquisme. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 51-73.

Gallén, Enric. 2015. “La censura franquista y la literatura y cultura en lengua catalana”. Represura. Revista de Historia Contemporánea española en torno a la represión y la censura aplicadas al libro, 1 (new period) (2015), pp. 62-65.

Gallén, Enric. 2015. “Censura teatral y moral católica a fines de los cincuenta. A propósito de Mon coeur balance de Michel Duran, traducción de Xavier Regàs”. Represura. Revista de Historia Contemporánea española en torno a la represión y la censura aplicadas al libro, 1 (new period) (2015), pp. 146-183.

Gallén, Enric. 2015. “Arnold Wesker a Catalunya (1963-2004)”. In: Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. III. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 163-177.

Gallén, Enric. 2014. “Primera història d’Esther en el seu temps”. Indesinenter. Anuari Espriu, 9 (2014), pp. 9-14.

Gallén, Enric. 2013. “Dramatrurgs italians en l’escena catalana durant el règim franquista”. In:  Maria Carreras, Núria Puigdevall, Patrizio Rigobon, Valentina Ripa (eds.): Ciutat de l’amor. Scrivere la città, raccontare i sentimenti. Alessandria: Edizioni dell’Orso, pp. 342 [481]-356 [487].

Gallén, Enric. 2013. “Traducció i censura teatral sota la férula franquista dels anys cinquanta”.  Quaderns. Revista de Traducció, 20 (2013), pp. 95-116.

Gallén, Enric. 2013. “Traduir teatre durant el franquisme. El cas dels ‘Quaderns de Teatre A. D. B. (1959-1982)’ ”. In: Traduir els clàssics, antics i moderns. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 327-350.

Gallén, Enric. 2013. “Maragall i Gual, difusors del teatre de Goethe”. In:  Glòria Casals, Meritxell Talavera (coords.): Maragall: textos i contextos. I Congrés Internacional Joan Maragall. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, pp. 35-48.

Gallén, Enric. 2013. “Xavier Regàs, traductor del teatre de bulevard”. Bulletin Hispanique. 15, 2 (2013), pp. 573-588.

Gallén, Enric. 2012. Guimerà in Europe and America”. Catalan Historical Review. 5 (2012), pp. 85-100.

Gallén, Enric. 2012. “Jean Cocteau a l’escena catalana (1917-1966)”. Caplletra. 53 (2012), pp. 35-64.

Gallén, Enric. 2012. “Xavier Regàs, traductor teatral. El cas de Camarada Cupido”. In:  José Luis Martí Ferriol, Ana Muñoz Miquel (eds.): Estudios de traducción e Interpretación. Vol. II. Entornos de especialidad. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, pp. 213-219.

Gallén, Enric [amb Dan Nosell]. 2011.  Guimerà i el Premi Nobel. Història d’una candidatura. Lleida: Punctum & Trilcat.

Gallén, Enric. 2011. “Traduir teatre a la postguerra. El barret de Danton i El sombrero de Danton (1964-1968)”. In:  Cornelia Eisner, Sílvia Coll-Vinent (eds.): La traducció i el món editorial de postguerra. Lleida: Punctum, Trilcat, pp. 141-158.

Gallén, Enric. 2010. “Traducción y reescritura de Terra baixa de Àngel Guimerà”. In:  Reescrituras y traducción: perspectivas comparatistas. Tomo 2. Actas del XVII Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, SELGYC, pp.187-199.

Gallén, Enric. 2010. “Louis  Jouvet  a Barcelona (1950). In: Quaderns de FilologiaEstudis Literaris, XV. La recepció  del teatre contemporani, pp. 119-137.

Gallén, Enric. 2010. “Melendres i la creació col·lectiva”. Estudis Escènics, 37 (2010), pp. 57-74.

Gallén, Enric. 2010. “Traduir teatre en el mercat del nou mil·leni”. In: Montserrat Bacardí, Pilar Godayol (coords.): Una impossibilitat possible. Trenta anys de traducció als Països Catalans (1975-2005). Vilanova i la Geltrú: El cep i la Nansa, pp. 121-142.

Gallén, Enric. 2009. “‘Enquesta sobre’l teatre en vers’ a Teatralia (1908-1909): Estudi i edició”. In:  Estudis Romànics XXXI, pp. 183-218.

Gallén, Enric. 2009. “Jean Cocteau en l’escena catalana d’entreguerres”. Dins : Gregori, Alfons (coord.) : Discurso sobre fronteras-fronteras del discurso: estudios del ámbito ibérico e ibéricoamericano. Leskem: Oficyna Wydawnicza Leskem, pp. 455-464.

Gallén, Enric. 2009. “Les traduccions teatrals de Pompeu Fabra”. In: Pompeu Fabra, Joan Solà, Jordi Mir (eds.): Obres Completes. Gramàtiques 1918/1933, 1956, 1946. Traduccions de Teatre. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Proa, pp. 925-951.

Gallén, Enric. 2009. “Ferenc Molnár i el teatre català d’entreguerres”. In:  Kálmán Faluba, Ildicó Szijj (eds.): Actes del Catorzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 221-236.

Gallén, Enric. 2009. “Pròleg”. In: Bernard Shaw: La casa dels cors trencats. Barcelona: Proa, pp. 7-29.

Gallén, Enric. 2007. “‘Dramaturgs d’exportació’: el cas hongarès”. Els Marges 83, pp. 45-60.

Gallén, Enric. 2007. “Traducció, literatura i compromís en Fabra”. In: La figura i l’obra de Pompeu Fabra. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, pp. 67-83.

Gallén, Enric. 2007. “Dues literatures en contacte: estat de la qüestió”. In:  Miquel M. Gibert, Amparo Hurtado, José Francisco Ruiz Casanova: Literatura comparada catalana i espanyola al segle XX. I Simposi sobre literatura comparada catalana i espanyola al segle XX. Lleida: Punctum, Trilcat, pp. 15-35.

Gallén, Enric. 2007. “Història d’un presumpte autor hongarès traduït al català”. In:  Francesc Codina, Ramon Pinyol, Antoni Tort, Miquel Tuneu (eds.): Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae patriaque impendere vitam. Vic: Eumo, pp. 259-272.

Gallén, Enric Gibert, Miquel M.)]. 2006. “La recepció d’Alexandre Dumas a Catalunya”. In: Àngels Santa, Francisco Lafarga (eds.): Alexandre Dumas y Victor Hugo. Viaje de los textos y textos del viaje. Lleida: Universitat de Lleida,  Pagès Editors, pp. 119-143.

Gallén, Enric. 2005. “Ramon Vinyes, lector y difusor del teatro contemporáneo”. Memorias, 3, pp. 1-25.

Gallén, Enric. 2005. “Lenormand en el teatre català de preguerra”. In:  Miquel M. Gibert, Marcel Ortín (eds.): Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939). I Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum, Trilcat, pp. 145-167.

Gallén, Enric. 2005. “La sessió d’avantguarda a l’Estudi Masriera (1929)”. In:  Miscel·lània Joan Veny 7. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 109-151.

Gallén, Enric. 2005. “Our town i Primera història d’ Esther: una aproximació intencionada”. In: Víctor Martínez-Gil, Laia Noguera: Si de nou voleu passar. I Simposi Internacional Salvador Espriu. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 485-509.

Gallén, Enric. 2004. “‘Angel Guimerà’, de José León Pagano”. Anuari Verdaguer 12, pp. 207-226.

Gallén, Enric. 2004. “La traducción entre el siglo XIX y el Modernisme”. In: Francisco Lafarga, Luis Pegenaute (eds.): Historia de la traducción en España. Salamanca: Ambos Mundos, pp. 661-673.

Gallén, Enric. 2001. “Estudi i edició”. In: Narcís Oller: Memòries teatrals. Barcelona: La Magrana, pp. 7-50.

Gallén, Enric. 2001. “Traduir i adaptar teatre a Catalunya (1898-1938)”. In: Luis Pegenaute (ed.): La traducción en la Edad de Plata. Barcelona: PPU, pp. 49-74.

Gallén, Enric. 2001. “Traduccions del teatre clàssic francès al català (1903-1937)”. In: Francisco Lafarga, Antonio Domínguez (eds.): Los clásicos franceses en la España del siglo XX. Estudios de traducción y recepción. Barcelona: PPU, pp. 39-46.

Gallén, Enric. 1997. “Narcís Oller, traductor teatral”. In: V Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, pp. 23-37.

Gallén, Enric. 1995. “La recepció del teatre francès en les col·leccions catalanes de preguerra (1918-1938)”. In: Teatro y traducción. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, pp. 193-204.

Gallén, Enric. 1992. “La recepció del teatre nord-americà a Catalunya fins a la guerra civil”. In: IV Jornades d’Estudis Catalano-Americans. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Comissió Amèrica i Catalunya, pp. 369-379.

Gallén, Enric. 1985. “A propòsit d’una comparació entre la narrativa catalana i espanyola a partir de 1939”. In: Lliçons de literatura comparada catalana i castellana (segles XIX-XX). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 161-170.

Gallén, Enric. 1985. El teatre a la ciutat de Barcelona durant el règim franquista (1939-1954). Barcelona: Publicacions de l’Institut del Teatre, Edicions 62.

Gallén, Enric. 1982. “Notes sobre la introducció de l’existencialisme. Sartre i el teatre a Barcelona (1948-1950)”. Els Marges 26, ps. 120-126.

Back To Top