skip to Main Content

Enric Gallén

Enric Gallén

Universitat Pompeu Fabra

enric.gallen@upf.edu

Doctor en Filologia Catalana, per la Universitat de Barcelona, i catedràtic de Literatura catalana i Història de les Traduccions a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. Va col·laborar en els volums de la Història de la literatura catalana (1986-1988), dedicats al segle XX, que van ser dirigits pel doctor Joaquim Molas. Ha publicat El teatre a la ciutat de Barcelona durant el règim franquista. 1939-1954 (1985)i ha editat les Memòries teatrals,de Narcís Oller (2001). Ha escrit també estudis diversos sobre el teatre de Josep Pin i Soler, Àngel Guimerà, Salvador Espriu, Josep M. Benet i Jornet i Sergi Belbel. Un dels centres de la seva recerca actual el constitueix la recepció i la traducció de la literatura dramàtica estrangera en el teatre català dels segles XIX i XX.

SELECCIÓ DE PUBLICACIONS

2022 «Dario Fo a Catalunya: el cas de Mort accidental d’un anarquista». Dins: John London; Gabriel Sansano (eds.). Acting Funny on the Catalan Stage [El teatre còmic en català (1900-2016)]. Oxford-Bern-Berlin-Bruzxelles-New York-Wien. Peter Lang. (Iberian and Latin American Studies: The Arts, Literature and Identity, 11), 2022, p. 77-99.

2022 «Guimerà i el teatre espanyol». Dins: Guimerà i el teatre espanyol. Maó: Punctum and Ajuntament del Vendrell (Quaderns de la Rigala, 5), p. 23-51.

2022 «Tot esperant Godot, Beckett i el Teatre Experimental Català (1966, 1970)». Dins: Isabel Marcillas-Piquer i Biel Sansano (eds.) Del teatre de l’absurd als nous paradigmes performatius. Lleida: Punctum (Escenes Europees, 3), p. 173-210.

2021 (Amb Miquel M. Gibert). «Catalan and Spanish Drama in Contact (1890-1930) ». Dins: Esther Gimeno Ugalde, Marta Pacheco Pinto, Angela Fernades (eds.), Iberian and Translation Studies. Literary Contact Zones. Liverpool: Liverpool University Press, p. 309-337

2021 «El teatre». Dins: Jordi Castellanos & Jordi Marrugat (dir.) Història de la literatura catalana. Literatura contemporània (III). Volum VII. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Editorial Barcino. Ajuntament de Barcelona, p. 639-675.

2021 «Beckett a Catalunya. El primer muntatge d’En attendant Godot (1956)». Dins: Oana-Dana Balas; Xavier Montoliu Paulí (eds.) Actes del XVIIIè Col·loqui de l’AILLC (Bucarest, 2018). Barcelona: IEC; Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Bucarest, p. 237-245.

2021 «Or i sal (1961). Història d’una recepció». Dins: Glòria Bordons, Lis Costa, Eva Figueras (eds.) Joan Brossa. Els arbres varien segons el terreny. Barcelona: Cossetània. Edicions Universitat de Barcelona, p. 201-224

2020 «El teatre (1890-1918)», dins Jordi Castellanos; Jordi Marrugat (dir.): Història de la literatura catalana. Literatura contemporània (II). Volum VI. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Editorial Barcino. Ajuntament de Barcelona, p. 189-250.

2019    Edició i estudi introductori, dins Mercè Rodoreda: Teatre. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Fundació Mercè Rodoreda (Arxiu Mercè Rodoreda, 8), 2019, pp. 9-56.

2018   «Teatre i bilingüisme a la Barcelona de postguerra», dins M. Pérez Saldanya & R.Roca Ricart: Del manuscrit a la paraula digital/From Manuscript to Digital Word. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2018, pp. 252-266.

2019   «Teatre estranger en l’escena catalana contemporània», dins Isabel Marcillas & Biel Sansano (eds.), Dramatúrgies contemporànies per a la igualtat: autories, escenificacions, recepcions. Una visió comparatista. València: Universitat de València (Colección Teatro Siglo XXI. Serie Crítica, 22), 2019, pp. 61-93.

2018   «Bilingüisme, diglòssia i teatre català», dins E. Gallén. J. F. Ruiz Casanova (eds.). Bilingüisme, autotraducció i literatura catalana. Lleida: Punctum, 2018, pp. 151-180.

2018. “Pompeu Fabra per Agustí Esclasans”. Els Marges, 116: 82-112.

2016     «The Knack and How to Get It, d’Ann Jellicoe, en el teatre català de postguerra», dins Miquel Àngel Pradilla Cardona (ed.) Miscel·lània d’Homenatge a Joan Martí i Castell, vol. II  Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 2016, pp. 159-166.

2016    (Amb Carles Batlle).  Adrià Gual. Teoria escènica. Barcelona: Punctum- Institut del Teatre, 2016. 341 pp.  Edició en espanyol: Teoría escénica. Madrid: Publicaciones de la ADE – Institut del Teatre (Serie Teoría y pràctica del Teatro, 41),  2016.

Gallén, Enric. 2016. “Dramatúrgia catalana actual: un balanç provisional”. Dins: Drame contemporain: renaissance ou extinction? Barcelona-París: Punctum, Université Paris Sorbonne IV, Institut del Teatre, Universitat Pompeu Fabra, pp. 421-436

Gallén, Enric. 2016. “Traducció i difusió de textos dramàtics en temps de censura i moral de postguerra”. Dins: Laura Vinardell (ed.), Traducció i censura en el franquisme. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 51-73.

Gallén, Enric. 2015. “La censura franquista y la literatura y cultura en lengua catalana”. Represura. Revista de Historia Contemporánea española en torno a la represión y la censura aplicadas al libro, 1 (nova època) (2015), pp. 62-65.

Gallén, Enric. 2015. “Censura teatral y moral católica a fines de los cincuenta. A propósito de Mon coeur balance de Michel Duran, traducción de Xavier Regàs”. Represura. Revista de Historia Contemporánea española en torno a la represión y la censura aplicadas al libro, 1 (nova època) (2015), pp. 146-183.

Gallén, Enric. 2015. “Arnold Wesker a Catalunya (1963-2004)”. Dins: Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. III. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 163-177.

Gallén, Enric. 2014. “Primera història d’Esther en el seu temps”. Indesinenter. Anuari Espriu, 9 (2014), pp. 9-14.

Gallén, Enric. 2013. “Dramatrurgs italians en l’escena catalana durant el règim franquista”. Dins: Maria Carreras, Núria Puigdevall, Patrizio Rigobon, Valentina Ripa (eds.): Ciutat de l’amor. Scrivere la città, raccontare i sentimenti. Alessandria: Edizioni dell’Orso, pp. 342 [481]-356 [487].

Gallén, Enric. 2013. “Traducció i censura teatral sota la férula franquista dels anys cinquanta”.  Quaderns. Revista de Traducció, 20 (2013), pp. 95-116.

Gallén, Enric. 2013. “Traduir teatre durant el franquisme. El cas dels ‘Quaderns de Teatre A. D. B. (1959-1982)’ ”. Dins: Traduir els clàssics, antics i moderns. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 327-350.

Gallén, Enric. 2013. “Maragall i Gual, difusors del teatre de Goethe”. Dins: Glòria Casals, Meritxell Talavera (coords.): Maragall: textos i contextos. I Congrés Internacional Joan Maragall. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, pp. 35-48.

Gallén, Enric. 2013. “Xavier Regàs, traductor del teatre de bulevard”. Bulletin Hispanique. 15, 2 (2013), pp. 573-588.

Gallén, Enric. 2012. Guimerà in Europe and America”. Catalan Historical Review. 5 (2012), pp. 85-100.

Gallén, Enric. 2012. “Jean Cocteau a l’escena catalana (1917-1966)”. Caplletra. 53 (2012), pp. 35-64.

Gallén, Enric. 2012. “Xavier Regàs, traductor teatral. El cas de Camarada Cupido”. Dins: José Luis Martí Ferriol, Ana Muñoz Miquel (eds.): Estudios de traducción e Interpretación. Vol. II. Entornos de especialidad. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, pp. 213-219.

Gallén, Enric [amb Dan Nosell]. 2011.  Guimerà i el Premi Nobel. Història d’una candidatura. Lleida: Punctum & Trilcat.

Gallén, Enric. 2011. “Traduir teatre a la postguerra. El barret de Danton i El sombrero de Danton (1964-1968)”. Dins: Cornelia Eisner, Sílvia Coll-Vinent (eds.): La traducció i el món editorial de postguerra. Lleida: Punctum, Trilcat, pp. 141-158.

Gallén, Enric. 2010. “Traducción y reescritura de Terra baixa de Àngel Guimerà”. Dins: Reescrituras y traducción: perspectivas comparatistas. Tomo 2. Actas del XVII Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, SELGYC, pp.187-199.

Gallén, Enric. 2010. “Louis  Jouvet  a Barcelona (1950). Dins: Quaderns de FilologiaEstudis Literaris, XV. La recepció  del teatre contemporani, pp. 119-137.

Gallén, Enric. 2010. “Melendres i la creació col·lectiva”. Estudis Escènics, 37 (2010), pp. 57-74.

Gallén, Enric. 2010. “Traduir teatre en el mercat del nou mil·leni”. Dins: Montserrat Bacardí, Pilar Godayol (coords.): Una impossibilitat possible. Trenta anys de traducció als Països Catalans (1975-2005). Vilanova i la Geltrú: El cep i la Nansa, pp. 121-142.

Gallén, Enric. 2009. “‘Enquesta sobre’l teatre en vers’ a Teatralia (1908-1909): Estudi i edició”. Dins: Estudis Romànics XXXI, pp. 183-218.

Gallén, Enric. 2009. “Jean Cocteau en l’escena catalana d’entreguerres”. Dins : Gregori, Alfons (coord.) : Discurso sobre fronteras-fronteras del discurso: estudios del ámbito ibérico e ibéricoamericano. Leskem: Oficyna Wydawnicza Leskem, pp. 455-464.

Gallén, Enric. 2009. “Les traduccions teatrals de Pompeu Fabra”. Dins: Pompeu Fabra, Joan Solà, Jordi Mir (eds.): Obres Completes. Gramàtiques 1918/1933, 1956, 1946. Traduccions de Teatre. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Proa, pp. 925-951.

Gallén, Enric. 2009. “Ferenc Molnár i el teatre català d’entreguerres”. Dins: Kálmán Faluba, Ildicó Szijj (eds.): Actes del Catorzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 221-236.

Gallén, Enric. 2009. “Pròleg”. Dins: Bernard Shaw: La casa dels cors trencats. Barcelona: Proa, pp. 7-29.

Gallén, Enric. 2007. “‘Dramaturgs d’exportació’: el cas hongarès”. Els Marges 83, pp. 45-60.

Gallén, Enric. 2007. “Traducció, literatura i compromís en Fabra”. Dins: La figura i l’obra de Pompeu Fabra. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, pp. 67-83.

Gallén, Enric. 2007. “Dues literatures en contacte: estat de la qüestió”. Dins: Miquel M. Gibert, Amparo Hurtado, José Francisco Ruiz Casanova: Literatura comparada catalana i espanyola al segle XX. I Simposi sobre literatura comparada catalana i espanyola al segle XX. Lleida: Punctum, Trilcat, pp. 15-35.

Gallén, Enric. 2007. “Història d’un presumpte autor hongarès traduït al català”. Dins: Francesc Codina, Ramon Pinyol, Antoni Tort, Miquel Tuneu (eds.): Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae patriaque impendere vitam. Vic: Eumo, pp. 259-272.

Gallén, Enric Gibert, Miquel M.)]. 2006. “La recepció d’Alexandre Dumas a Catalunya”. Dins: Àngels Santa, Francisco Lafarga (eds.): Alexandre Dumas y Victor Hugo. Viaje de los textos y textos del viaje. Lleida: Universitat de Lleida,  Pagès Editors, pp. 119-143.

Gallén, Enric. 2005. “Ramon Vinyes, lector y difusor del teatro contemporáneo” dins: Memorias, 3, pp. 1-25.

Gallén, Enric. 2005. “Lenormand en el teatre català de preguerra”. Dins: Miquel M. Gibert, Marcel Ortín (eds.): Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939). I Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum, Trilcat, pp. 145-167.

Gallén, Enric. 2005. “La sessió d’avantguarda a l’Estudi Masriera (1929)”. Dins: Miscel·lània Joan Veny 7. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 109-151.

Gallén, Enric. 2005. “Our town i Primera història d’ Esther: una aproximació intencionada”. Dins: Víctor Martínez-Gil, Laia Noguera: Si de nou voleu passar. I Simposi Internacional Salvador Espriu. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 485-509.

Gallén, Enric. 2004. “‘Angel Guimerà’, de José León Pagano”. Anuari Verdaguer 12, pp. 207-226.

Gallén, Enric. 2004. “La traducción entre el siglo XIX y el Modernisme”. Dins: Francisco Lafarga, Luis Pegenaute (eds.): Historia de la traducción en España. Salamanca: Ambos Mundos, pp. 661-673.

Gallén, Enric. 2001. “Estudi i edició”. Dins: Narcís Oller: Memòries teatrals. Barcelona: La Magrana, pp. 7-50.

Gallén, Enric. 2001. “Traduir i adaptar teatre a Catalunya (1898-1938)”. Dins: Luis Pegenaute (ed.): La traducción en la Edad de Plata. Barcelona: PPU, pp. 49-74.

Gallén, Enric. 2001. “Traduccions del teatre clàssic francès al català (1903-1937)”. Dins: Francisco Lafarga, Antonio Domínguez (eds.): Los clásicos franceses en la España del siglo XX. Estudios de traducción y recepción. Barcelona: PPU, pp. 39-46.

Gallén, Enric. 1997. “Narcís Oller, traductor teatral”. Dins: V Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, pp. 23-37.

Gallén, Enric. 1995. “La recepció del teatre francès en les col·leccions catalanes de preguerra (1918-1938)”. Dins: Teatro y traducción. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, pp. 193-204.

Gallén, Enric. 1992. “La recepció del teatre nord-americà a Catalunya fins a la guerra civil”. Dins: IV Jornades d’Estudis Catalano-Americans. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Comissió Amèrica i Catalunya, pp. 369-379.

Gallén, Enric. 1985. “A propòsit d’una comparació entre la narrativa catalana i espanyola a partir de 1939”. Dins: Lliçons de literatura comparada catalana i castellana (segles XIX-XX). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 161-170.

Gallén, Enric. 1985. El teatre a la ciutat de Barcelona durant el règim franquista (1939-1954). Barcelona: Publicacions de l’Institut del Teatre, Edicions 62.

Gallén, Enric. 1982. “Notes sobre la introducció de l’existencialisme. Sartre i el teatre a Barcelona (1948-1950)”. Els Marges 26, pp. 120-126.

Back To Top