skip to Main Content

Marcel Ortín

marcel-ortin-2007

Universitat Pompeu Fabra

marcel.ortin@upf.edu

Born in Barcelona (1959). Initial education at Col·legi del Sagrat Cor de Jesús, Jesuïtes de Casp (1967-1976). B.A. (1981) and PhD (1993) in Catalan Philology at Universitat Autònoma de Barcelona. He worked as high school teacher (1978-1992) and made two working stays in the United Kingdom as Spanish language assistant and postdoctoral research fellow (1992-1994). Since 1994 he works at the Translation and Language Sciences Department at Universitat Pompeu Fabra in Barcelona.

His research interests are focused on the study of Catalan literature. He has worked in the fields of history of translations and literary reception, especially in connection with the years 1890-1939 and with the literary activity of Josep Carner. He has contributed to the anthology L’art de traduir. Reflexions sobre la traducció al llarg de la història (The Art of Translating: Reflections on Translation through History) (2000) and to Historia de la traducción en España (History of Translation in Spain) (2004), and has coordinated the dossier “Modalitats històriques de la traducció literària” (Historical Modalities of Literary Translation) for the journal Quaderns (2002). On Carner’s work he has published three books, “El cor quiet”, de Josep Carner (with Lluís Cabré, 1985, 2nd ed. 1986), La prosa literària de Josep Carner (1996), and Josep Carner i la traducció (2017), as well as several articles and contributions to the edition of his letters. He has written critical essays on other Catalan verse and prose writers, in particular on the poetry of Ausiàs March (with Lluís Cabré, 2014). In the field of rhetorical studies, he has contributed to the study and translation into Catalan of Ramon Llull’s Rhetorica nova (with Josep Batalla and Lluís Cabré, 2006).

PUBLICATIONS

(The year in bold indicates the publications that are more directly related to reception and translation issues.)

2023El somni d’una nit d’estiu en la traducció de Josep Carner: la recepció”, dins Maria Palmer i Clar i Pere Rosselló Bover, ed., Literatura catalana contemporània: canvi i continuïtat (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2023), pp. 87-110. ISBN: 978-84-9965-702-8. DOI: 10.2436/15.2502.04.6 https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000326/00000099.pdf

2022 Lectura del poema “Josep Carner” de Gabriel Ferrater, dins el projecte “Apadrina un poema”, publicat a la pàgina web de l’Associació Gabriel Ferrater. https://www.gabrielferrater.cat/2022/09/josep-carner-marcel-ortin/

2021El somni d’una nit d’estiu en la traducció de Josep Carner: la mediació francesa”, Anuari Trilcat, 10 (2021), 60-77. ISSN 2014-4644. DOI: https://doi.org/10.31009/anuaritrilcat.2021.i10.04 https://raco.cat/index.php/AnuariTrilcat/article/view/401019/494761

2021      “Sobre el text crític de La creació d’Eva i altres contes”, Els Marges, 123 (Hivern 2021), 10-53. ISSN 0210-0452.

2021      Josep Carner, La creació d’Eva i altres contes, edited by Marcel Ortín [revised text and note on the edition] (Barcelona: Edicions 62, 2021), El Balancí, 839.

2021      Review of Enric Gallén – José Francisco Ruiz Casanova (ed.), Bilingüisme, autotraducció i literatura catalana (Lleida: Punctum, 2018), in Estudis Romànics, XLIII (2021), 498-502.
https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=r&subModuleName=&idColleccio=42

2020      “Els llibres de prosa literària de Josep Carner”, in Jordi Manent i Tomàs (coord.), Vigència de Josep Carner (Barcelona: Fundació Revista de Catalunya, 2020), pp. 23-30.

2020      “De l’art de traduir: teoria i pràctica en Josep Carner”, in Jordi Manent i Tomàs (coord.), Vigència de Josep Carner (Barcelona: Fundació Revista de Catalunya, 2020), pp. 31-36.

2020  “La llengua literària de l’escena catalana segons Josep Carner, a propòsit de tres traduccions inèdites del teatre anglès contemporani (1914?-1923)”, Bulletin of Spanish Studies, 97: 7 (2020), 1131-1157. https://doi.org/10.1080/14753820.2020.1802970   http://hdl.handle.net/10230/46916

2019    “Josep Carner, Poems (1962). Notes sobre l’antologia bilingüe de Pearse Hutchinson”. Anuari Trilcat, 9 (2019), 84-103. ISSN 2014-4644. DOI: 10.31009/anuaritrilcat.2019.i9.04 https://www.raco.cat/index.php/AnuariTrilcat/article/view/361765 

2019   (In collaboration with Lluís Cabré.) “L’interès de Gabriel Ferrater per la poesia d’Ausiàs March”, Reduccions. Revista de poesia, 113 (spring-summer 2019), 241-275. https://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/373438/467028

2019   “Josep Carner davant la nonsense literature”, Catalan Review, XXXIII (2019), 19-38.  https://doi.org/10.3828/CATR.33.2

2019   “El franciscanisme de Josep Carner i la seva primera traducció dels Fioretti (1909)”. In AA.VV., Qüestions franciscanes (Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Ateneu Universitari Sant Pacià, 2019), pp. 41-77.

2017  Josep Carner i la traducció. Lleida: Punctum.

2017 «Les formes breus de la ironia en Joan Fuster». In Pere Ballart et al., Joan Fuster i la ironia, 87-113. València: Universitat de València.

2016  «De la ironia (i l’humor), encara. Controvèrsies creuades en el temps de la Dictadura (1925-1930)». In Ferran Carbó, Carme Gregori Soldevila & Ramon X. Rosselló, eds., La ironia en les literatures occidentals des de l’inici de segle fins a 1939, 267-287Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

2016    “Notes sobre traducció, llengua literària i crítica de variants”, dins Eusebi Coromina i Ramon Pinyol (ed.), Literatura catalana contemporània: crítica, transmissió textual i didàctica (Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura – Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, 2016), pp. 189-204.

2016     Review of Lola Badia et al., Martí de Riquer i els valors clàssics de les lletres. Vocació literària i filologia, en el centenari del seu naixement. Els Marges, 108 (hivern 2016), 114-116. ISSN 0210-0452. https://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/320176/410339

2016     Review of Marina Mestre Zaragozá, Ausiàs March. L’impossible orthodoxie de l’être. Llengua & Literatura, 26 (2016), 192-196. ISSN printed ed. 0213-6554, electr. ed. 2013-9527. http://revistes.iec.cat/index.php/LliL

2015    “Notes sobre originals i traduccions”, Visat, Revista digital de literatura i traducció del Pen Club català, 20 (octubre 2015).
http://www.visat.cat/articles/cat/143/notes-sobre-originals-i-traduccions.html

2015    “Dos llenguatges de traducció diferents: les dues versions de Josep Carner d’El malalt imaginari (1905/1909 i 1921)”, Caplletra, 58 (primavera 2015), 123-157. https://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/292713/389086

2014   (En col·laboració amb Lluís Cabré.) “Lectura de la poesia d’Ausiàs March” . Dins Àlex Broch (dir.), Història de la literatura catalana, vol. II: Literatura medieval (II). Segles XIV-XV, dir. Lola Badia (Barcelona: Enciclopèdia Catalana – Barcino – Ajuntament de Barcelona, 2014), pp. 371-397.

2014 “Charles Dickens” [la seva recepció en la cultura catalana]. Visat, Revista digital de literatura i traducció del Pen Club català, 17 (abril 2014).
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/autor/203/charles-dickens.html

2014 “L’argumentació de l’assagista: anàlisi retòrica de «Sucar-hi», de Josep Carner”. Els Marges, 102, 40-53. https://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/295985/384679

2013 “Josep Carner i la Biblioteca Blanca. El pròleg a El grillo del hogar, de Dickens (1902)”. Dins Sílvia Coll-Vinent i Marcel Ortín (ed.), Dickens en la literatura catalana. La recepció i les traduccions (Lleida: Punctum), pp. 13-35.
https://docs.google.com/a/upf.edu/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=false&srcid=0B4DRuHILv264SUtEMmp3R1ZLY3M&hl=ca

2013 “From Charles Lamb to Josep Carner: Translation and Rewriting of the Familiar Essay”. Translation Review, 87: 1, 30-45.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07374836.2013.834695

2013 (Amb Sílvia Coll-Vinent) “Dickens in Catalan literature”. Dins Michael Hollington (ed.), The Reception of Charles Dickens in Europe, 2 vols (Londres: Bloomsbury, 2013), vol. I, pp. 182-190 i 339-343. ISBN (HB) 978-1-8470-6096-9.

2012 “Maragall en Josep Carner. El pròleg a la segona edició d’Els fruits saborosos (1928)”. Dins Glòria Casals i Meritxell Talavera (coords.),Maragall: textos i contextos. I Congrés Internacional Joan Maragall (Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona – Servei de Publicacions), pp. 337-352.

2011 “Aspectes institucionals i culturals de la reedició de traduccions. El cas de la Biblioteca Literària de l’Editorial Catalana”, dins Gabriella Gavagnin i Víctor Martínez-Gil (ed.), Entre literatures. Hegemonies i perifèries en els processos de mediació literària, (Lleida: Punctum – GELCC), pp. 101-120.

2011 Ress. d’Àngels Ribes, Traduccions catalanes d’Alphonse Daudet, a Anuari Trilcat. Estudis de traducció, recepció i literatura catalana contemporània, 1 (2011), 247-248.
http://trilcat.upf.edu/anuari-trilcat/angels-ribes-traduccions-catalanes-dalphonse-daudet-barcelona-ppu-bt-bibliografias-de-traduccion-6-2010-108-pp/

2010 “Fundació Bernat Metge”, amb una llista cronològica de documents i estudis. Dins la revista electrònica Visat, del Pen Club català.
http://www.visat.cat/articles/cat/28/fundacio-bernat-metge.html

2010 “El nacionalisme cultural català del primer terç del segle xx i la seva difusió en castellà. Notes sobre l’activitat periodística de Josep Carner”. Dins Francisco Lafarga, Luis Pegenaute i Enric Gallén (ed.), Interacciones entre las literaturas ibéricas (Berna: Peter Lang), Relaciones literarias en el ámbito hispánico: traducción, literatura y cultura, vol. 3, pp. 353-364.

2009     “L’art d’Espriu en anglès: la traducció de Cementiri de Sinera”. Review of “Cemetery at Sinera, by Salvador Espriu, translated from the Catalan by Joel Graham” (English translation published in Comparative Critical Studies, 6: 1, 2009, pp. 125-132). Indesinenter. Anuari Espriu, 4 (2009), 179-187. ISSN 1886-6425.

2009 “Josep Carner” [traductor], amb una llista de les “Traduccions de Josep Carner al català” i una altra dels “Estudis sobre Josep Carner traductor”. Dins la revista electrònica Visat, del Pen Club català.
http://www.visat.cat/historia-traduccio-literaria/cat/traductor/184/josep-carner.html

2009 “Llengua literària, teatre i traducció: les reflexions del primer Carner (1903-1910)”. Dins Marcel Ortín i Dídac Pujol (ed.), Llengua literària i traducció (1890-1939). II Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània (Lleida: Punctum – Trilcat), pp. 105-128.

2009 “Carner, Josep”, “Fundació Bernat Metge” i “Catalán, Traducción al” (la part corresponent al segle xx, amb la seva bibliografia). Dins Francisco Lafarga i Luis Pegenaute (ed.), Diccionario histórico de la traducción en España (Madrid: Gredos), pp. 178-180, 433-434, 195-198, i 198-199.

2009 “La primera recepció de l’haiku en la literatura catalana”, Els Marges, 88 (primavera de 2009), 57-81. (En col·laboració amb Jordi Mas.)
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/142691/194246

2008 “Criteris i límits de l’ortografiació en l’edició filològica (amb exemples de la prosa de Josep Carner anterior a les Normes de 1913)”, Anuari Verdaguer, 16, 399-419.
http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/201852/325270

2008 “Com si ho hagués dit l’heroi. Una lectura d’«Ulisses pensa en Itaca», de Josep Carner”, Reduccions. Revista de poesia, 91, 133-140.
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/120261/196324

2006 Ramon Llull, Retòrica nova, edició [text català, introducció i notes] a cura de Josep Batalla, Lluís Cabré i Marcel Ortín, amb una presentació de la col·lecció per Anthonny Bonner i una introducció a l’Art per Robert Pring-Mill (Santa Coloma de Queralt – Turnhout: Obrador Edèndum – Brepols).

2005 “Les faules de R. L. Stevenson traduïdes per Josep Carner (1927). Notes de lectura”, dins Miquel M. Gibert i Marcel Ortín (ed.), Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939) (Lleida: Punctum – Trilcat), 41-52.

2004 “Las traducciones, del Noucentisme a la actualidad” [Literatura catalana, § 3], dins Francisco Lafarga i Luis Pegenaute (coed.), Historia de la traducción en España (Salamanca: Ambos Mundos), 674-694 i bibliografia.

2002 “Dos escrits d’Italo Calvino sobre la traducció literària” [selecció i intr.], Quaderns. Revista de traducció, 8, 101-105.
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/view/25327/25161

2002 “Els Dickens de Josep Carner i els seus crítics”, Quaderns. Revista de traducció, 7, 121-151.
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/view/25311/25146

2001. “Dickens en la literatura catalana (1892-1939). Les traduccions i la primera coincidència amb Chesterton”, dins Luis Pegenaute (ed.), La traducción en la Edad de Plata (Barcelona: PPU), 187-213.
http://www.cervantesvirtual.com/obra/dickens-en-la-literatura-catalana-1829-1939-les-traduccions-i-la-primera-coincidencia-amb-chesterton/

2001 “La Bruyère en l’ideari i en la traducció de Josep Carner”, dins Francisco Lafarga i Antonio Domínguez (ed.), Los clásicos franceses en la España del siglo XX. Estudios de traducción y recepción (Barcelona: PPU), 175-196.

2000 “Neoclàssics i il×lustrats” [introducció (pp. 129-143), selecció dels textos, anotació i bibliografia], dins Enric Gallén, Manuel Llanas, Marcel Ortín, Ramon Pinyol i Torrens, i Pere Quer, L’art de traduir. Reflexions sobre la traducció al llarg de la història (Vic: Eumo), 129-219.

1999 “Correspondència entre Josep Carner i Joan Miró”, dins Albert Manent i Jaume Medina (dir.), Epistolari de Josep Carner, vol. 4 (Barcelona: Curial), 177-193.

1999 “Correspondència entre Josep Carner i Agustí Bartra”, dins Albert Manent i Jaume Medina (dir.), Epistolari de Josep Carner, vol. 4 (Barcelona: Curial), 17-42.

1998 “Sobre la historicitat de les traduccions: el canvi estilístic”, dins Lluís Meseguer i María Luisa Villanueva (ed.), Intertextualitat i recepció (Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I), 203-217.

1997 “¿Ratio versus oratio? L’interès i els límits dels estudis de retòrica al nou batxillerat i al primer cicle universitari”, Articles de didàctica de la llengua i la literatura, 12, 65-79.

1997 “Josep Carner davant del micròfon. Les «Confidències» a Ràdio Barcelona (1934-1936)”, Serra d’Or, 448, 78-81.

1997 “La traducció, i el seu estudi, de bracet de la filologia”, dins Soledad González Ródenas i Francisco Lafarga (ed.), Traducció i literatura. Homenatge a Ángel Crespo (Vic: Eumo), 83-91.

1997 “Correspondència entre Josep Carner i Gabriel Miró”, dins Albert Manent i Jaume Medina (dir.), Epistolari de Josep Carner, vol. 3 (Barcelona: Curial), 114-124.

1997 “Correspondència entre Josep Carner i Ferran Canyameres”, dins Albert Manent i Jaume Medina (dir.), Epistolari de Josep Carner, vol. 3 (Barcelona: Curial), 17-34.

1996 “Sobre l’estil de Pere Calders. Quatre notes a propòsit d’un malentès”, Catalan Review, X: 1-2, 291-304.

1996 “Les traduccions de Carner, encara”, El Pou de Lletres, 1, 46.

1996 La prosa literària de Josep Carner (Barcelona: Quaderns Crema).

1995 “Carner a La Veu: les sèries narratives inacabades”, dins Jaume Subirana (ed.), Carneriana. Josep Carner, vint-i-cinc anys després (Barcelona: Proa), 165-183.

1992 “Les traduccions de Josep Carner”, Catalan Review, VI: 1-2, 401-419.

1989 “Josep Carner, El cor quiet. Comentari de dos poemes”, dins Josep Bargalló (ed.), Comentaris de literatura catalana de COU, 1989-1990 (Barcelona: Columna), 43-54. Repr. a Josep Bargalló (ed.), Comentaris de litera­tura catalana de COU, 1990-1991 (Barcelona: Columna, 1990), 41-52. (En col×laboració amb Lluís Cabré.)

1988 “Sovint les esperances que fan d’esquer són com la bella dama del tramvia”, Reduccions, 39, 51-68. http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47017/58048. Repr. amb correccions i amb el títol “«La bella dama del tramvia», de Josep Carner” dins Narcís Garolera (ed.), Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions, vol. II (Barcelona: Columna, 1995), 59-75.

1988 “«Conèixer e haver moralitats bones». L’ús de la literatura en l’Arbre exemplifi­cal de Ramon Llull”, Estudios Lulianos, 28, 139-167. (En col×laboració amb Lluís Cabré i Josep Pujol.)

1986 Ress. d’Enric Bou, La poesia de Guerau de Liost. Natura, amor, humor, a Llengua & Literatura, 1, 513-517.
http://www.raco.cat/index.php/LlenguaLiteratura/article/view/220305/301088

1986 Ress. de Josep Carner, Els fruits saborosos, ed. Es­ther Centelles, a Reduccions, 29-30, 139-147.
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/46700/57953

1986 “Sobre el progrés poètic de Josep Carner: anàlisi d’algunes variants d’Els fruits saboro­sos“, Reduc­cions, 29-30, 107-135. http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/46699/57952

1985 “El son de dos poetes. Apunt sobre Josep Carner i Gabriel Ferrater”,­ Faig, 23-24, 49-55. (En col×labo­ració amb Lluís Cabré.)

1985 “El cor quiet”, de Josep Carner (Barcelona: Empúries). 2a ed., 1986. Les Naus d’Empú­ries, Qua­derns de Navega­ció, 1. (En col×laboració amb Lluís Cabré.)

1984 “Joan Perucho, Les històries naturals” i “Maria-Aurèlia Capmany, Un lloc entre els morts“, dins Joan Manuel Prado i Francesc Vallverdú (dir.), Història de la literatura catalana, vol. 4 (Barcelona: Ed. 62 – Orbis), 149-150 i 151-152.

1984 “La novel×la de postguerra”, I i II, dins Joan Manuel Prado i Francesc Vallverdú (dir.), Història de la literatura catalana, vol. 3 (cap. 14 i 15) (Barcelona: Ed. 62 – Orbis), 165-176 i 177-188.

1984 “Aproximació a Josep Carner, traduc­tor. Els anys de l’Edito­rial Catala­na (1918-1921)”, Els Mar­ges, 31, 114-125. (En col×laboració amb Lluís Cabré.)
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/108269/157774

1981 “Sobre Les irreals omegues, de J. V. Foix: la densitat expressiva”, Quart Creixent, 2, s. p. [13 pp.].
http://www.fundaciojvfoix.org/wp-content/uploads/2010/01/Sobre-Les-irreals-omegues-ART-MOrt%C3%ADn-1981.pdf

1980 “Anotacions a la lectura d’un poema de Gabriel Ferrater”, Quart Crei­xent, 1, s. p. [11 pp.].

Back To Top