skip to Main Content

Marcel Ortín

marcel-ortin-2007

Universitat Pompeu Fabra

marcel.ortin@upf.edu

Nascut a Barcelona (1959). Formació inicial al Col·legi del Sagrat Cor de Jesús, Jesuïtes de Casp (1967-1976). Llicenciatura (1981) i doctorat (1993) en Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat a l’ensenyament secundari (1978-1992) i ha fet estades al Regne Unit com a lector de llengua espanyola i becari postdoctoral (1992-1994). Des de l’any 1994 treballa al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

Els seus interessos de recerca es centren en l’estudi de la literatura catalana. Ha tractat qüestions d’història de les traduccions i de recepció literària relacionades sobretot amb el període 1890-1939 i amb la figura de Josep Carner. Ha participat en l’antologia L’art de traduir. Reflexions sobre la traducció al llarg de la història (2000) i en la Historia de la traducción en España (2004), i ha coordinat el dossier “Modalitats històriques de la traducció literària” per a la revista Quaderns (2002). Sobre Carner ha publicat els llibres “El cor quiet”, de Josep Carner (en col·laboració amb Lluís Cabré, 1985, reed. 1986), La prosa literària de Josep Carner (1996) i Josep Carner i la traducció (2017), a més de diversos articles i aportacions a l’epistolari. Ha assajat la lectura de les obres d’altre poetes i prosistes catalans, en particular la d’Ausiàs March (en col·laboració amb Lluís Cabré, 2014). Dins el camp dels estudis de retòrica, ha participat en l’estudi i la traducció al català de la Rhetorica nova de Ramon Llull (en col·laboració amb Josep Batalla i Lluís Cabré, 2006).

PUBLICACIONS

(L’any en negreta indica les publicacions que estan més directament relacionades amb qüestions de recepció i traducció.)

2024  “Una altra bellla dama del Carner de 1914. Al·legoria i poesia lírica en un poema de La paraula en el vent“, Estudis Romànics, 46 (2024), 197-220. DOI: 10.2436/20.2500.01.384  https://revistes.iec.cat/index.php/ER/article/view/151280

2023  Ress. de AA. VV., La Bíblia en la literatura catalana, ed. Joan Santanach, Joan Ferrer i Sergi Dalemus Adroher (Girona: Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona – Associació Bíblica de Catalunya – Ateneu Universitari Sant Pacià – Editorial Barcino, 2022), 624 pp., a Anuari Trilcat, 11 (2022-2023), 138-148. ISSN electrònic: 2014-4644  https://raco.cat/index.php/AnuariTrilcat/article/view/428295/522741

2023  “El somni d’una nit d’estiu en la traducció de Josep Carner: la versificació”, Bulletin of Spanish Studies, C: 7 (2023), 1031-1058. DOI: 10.1080/14753820.2023.2245293  https://doi.org/10.1080/14753820.2023.2245293

2023El somni d’una nit d’estiu en la traducció de Josep Carner: la recepció”, dins Maria Palmer i Clar i Pere Rosselló Bover, ed., Literatura catalana contemporània: canvi i continuïtat (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2023), pp. 87-110. ISBN: 978-84-9965-702-8. DOI: 10.2436/15.2502.04.6 https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000326/00000099.pdf

2022 Lectura del poema “Josep Carner” de Gabriel Ferrater, dins el projecte “Apadrina un poema”, publicat a la pàgina web de l’Associació Gabriel Ferrater. https://www.gabrielferrater.cat/2022/09/josep-carner-marcel-ortin/

2021El somni d’una nit d’estiu en la traducció de Josep Carner: la mediació francesa”, Anuari Trilcat, 10 (2021), 60-77. ISSN 2014-4644. DOI: https://doi.org/10.31009/anuaritrilcat.2021.i10.04 https://raco.cat/index.php/AnuariTrilcat/article/view/401019/494761

2021      “Sobre el text crític de La creació d’Eva i altres contes”, Els Marges, 123 (hivern 2021), 10-53. ISSN 0210-0452.

2021      Josep Carner, La creació d’Eva i altres contes, a cura de Marcel Ortín [text revisat i nota sobre l’edició] (Barcelona: Edicions 62, 2021), El Balancí, 839.

2021      Ress. de Enric Gallén – José Francisco Ruiz Casanova (ed.), Bilingüisme, autotraducció i literatura catalana (Lleida: Punctum, 2018), a Estudis Romànics, XLIII (2021), 498-502.
https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=r&subModuleName=&idColleccio=42

2020      “Els llibres de prosa literària de Josep Carner”, dins Jordi Manent i Tomàs (coord.), Vigència de Josep Carner (Barcelona: Fundació Revista de Catalunya, 2020), pp. 23-30.

2020      “De l’art de traduir: teoria i pràctica en Josep Carner”, dins Jordi Manent i Tomàs (coord.), Vigència de Josep Carner (Barcelona: Fundació Revista de Catalunya, 2020), pp. 31-36.

2020   “La llengua literària de l’escena catalana segons Josep Carner, a propòsit de tres traduccions inèdites del teatre anglès contemporani (1914?-1923)”, Bulletin of Spanish Studies, 97: 7 (2020), 1131-1157.  https://doi.org/10.1080/14753820.2020.1802970   http://hdl.handle.net/10230/46916

2019    “Josep Carner, Poems (1962). Notes sobre l’antologia bilingüe de Pearse Hutchinson”, Anuari Trilcat, 9 (2019), 84-103. ISSN 2014-4644. DOI: 10.31009/anuaritrilcat.2019.i9.04 https://www.raco.cat/index.php/AnuariTrilcat/article/view/361765 

2019     (En col·laboració amb Lluís Cabré.) “L’interès de Gabriel Ferrater per la poesia d’Ausiàs March”, Reduccions. Revista de poesia, 113 (primavera-estiu 2019), 241-275. https://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/373438/467028

2019     “Josep Carner davant la nonsense literature”, Catalan Review, XXXIII (2019), 19-38.  https://doi.org/10.3828/CATR.33.2

2019     “El franciscanisme de Josep Carner i la seva primera traducció dels Fioretti (1909)”. Dins AA.VV., Qüestions franciscanes (Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Ateneu Universitari Sant Pacià, 2019), pp. 41-77.

2017  Josep Carner i la traducció. Lleida: Punctum.

2017 «Les formes breus de la ironia en Joan Fuster». Dins Pere Ballart et al., Joan Fuster i la ironia, 87-113. València: Universitat de València.

2016  «De la ironia (i l’humor), encara. Controvèrsies creuades en el temps de la Dictadura (1925-1930)». Dins Ferran Carbó, Carme Gregori Soldevila & Ramon X. Rosselló, eds., La ironia en les literatures occidentals des de l’inici de segle fins a 1939, 267-287Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

2016    “Notes sobre traducció, llengua literària i crítica de variants”, dins Eusebi Coromina i Ramon Pinyol (ed.), Literatura catalana contemporània: crítica, transmissió textual i didàctica (Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura – Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, 2016), pp. 189-204.

2016     Ress. de Lola Badia et al., Martí de Riquer i els valors clàssics de les lletres. Vocació literària i filologia, en el centenari del seu naixement. Els Marges, 108 (hivern 2016), 114-116. ISSN 0210-0452. https://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/320176/410339

2016     Ress. de Marina Mestre Zaragozá, Ausiàs March. L’impossible orthodoxie de l’être. Llengua & Literatura, 26 (2016), 192-196. ISSN ed. impr. 0213-6554, ed. electr. 2013-9527. http://revistes.iec.cat/index.php/LliL

2015    “Notes sobre originals i traduccions”, Visat, Revista digital de literatura i traducció del Pen Club català, 20 (octubre 2015).
http://www.visat.cat/articles/cat/143/notes-sobre-originals-i-traduccions.html

2015    “Dos llenguatges de traducció diferents: les dues versions de Josep Carner d’El malalt imaginari (1905/1909 i 1921)”, Caplletra, 58 (primavera 2015), 123-157. https://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/292713/389086 

2014   (En col·laboració amb Lluís Cabré.) “Lectura de la poesia d’Ausiàs March” . Dins Àlex Broch (dir.), Història de la literatura catalana, vol. II: Literatura medieval (II). Segles XIV-XV, dir. Lola Badia (Barcelona: Enciclopèdia Catalana – Barcino – Ajuntament de Barcelona, 2014), pp. 371-397.

2014 “Charles Dickens” [la seva recepció en la cultura catalana]. Visat, Revista digital de literatura i traducció del Pen Club català, 17 (abril 2014).
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/autor/203/charles-dickens.html

2014 “L’argumentació de l’assagista: anàlisi retòrica de «Sucar-hi», de Josep Carner”. Els Marges, 102, 40-53. https://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/295985/384679

2013 “Josep Carner i la Biblioteca Blanca. El pròleg a El grillo del hogar, de Dickens (1902)”. Dins Sílvia Coll-Vinent i Marcel Ortín (ed.), Dickens en la literatura catalana. La recepció i les traduccions (Lleida: Punctum), pp. 13-35.
https://docs.google.com/a/upf.edu/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=false&srcid=0B4DRuHILv264SUtEMmp3R1ZLY3M&hl=ca

2013 “From Charles Lamb to Josep Carner: Translation and Rewriting of the Familiar Essay”. Translation Review, 87: 1, 30-45.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07374836.2013.834695

2013 (Amb Sílvia Coll-Vinent) “Dickens in Catalan literature”. Dins Michael Hollington (ed.), The Reception of Charles Dickens in Europe, 2 vols (Londres: Bloomsbury, 2013), vol. I, pp. 182-190 i 339-343. ISBN (HB) 978-1-8470-6096-9.

2012 “Maragall en Josep Carner. El pròleg a la segona edició d’Els fruits saborosos (1928)”. Dins Glòria Casals i Meritxell Talavera (coords.),Maragall: textos i contextos. I Congrés Internacional Joan Maragall (Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona – Servei de Publicacions), pp. 337-352.

2011 “Aspectes institucionals i culturals de la reedició de traduccions. El cas de la Biblioteca Literària de l’Editorial Catalana”, dins Gabriella Gavagnin i Víctor Martínez-Gil (ed.), Entre literatures. Hegemonies i perifèries en els processos de mediació literària, (Lleida: Punctum – GELCC), pp. 101-120.

2011 Ress. d’Àngels Ribes, Traduccions catalanes d’Alphonse Daudet, a Anuari Trilcat. Estudis de traducció, recepció i literatura catalana contemporània, 1 (2011), 247-248.
http://trilcat.upf.edu/anuari-trilcat/angels-ribes-traduccions-catalanes-dalphonse-daudet-barcelona-ppu-bt-bibliografias-de-traduccion-6-2010-108-pp/

2010 “Fundació Bernat Metge”, amb una llista cronològica de documents i estudis. Dins la revista electrònica Visat, del Pen Club català.
http://www.visat.cat/articles/cat/28/fundacio-bernat-metge.html

2010 “El nacionalisme cultural català del primer terç del segle xx i la seva difusió en castellà. Notes sobre l’activitat periodística de Josep Carner”. Dins Francisco Lafarga, Luis Pegenaute i Enric Gallén (ed.), Interacciones entre las literaturas ibéricas (Berna: Peter Lang), Relaciones literarias en el ámbito hispánico: traducción, literatura y cultura, vol. 3, pp. 353-364.

2009     “L’art d’Espriu en anglès: la traducció de Cementiri de Sinera”. Ress. de “Cemetery at Sinera, by Salvador Espriu, translated from the Catalan by Joel Graham” (traducció anglesa publicada a Comparative Critical Studies, 6: 1, 2009, pp. 125-132). Indesinenter. Anuari Espriu, 4 (2009), 179-187. ISSN 1886-6425.

2009 “Josep Carner” [traductor], amb una llista de les “Traduccions de Josep Carner al català” i una altra dels “Estudis sobre Josep Carner traductor”. Dins la revista electrònica Visat, del Pen Club català.
http://www.visat.cat/historia-traduccio-literaria/cat/traductor/184/josep-carner.html

2009 “Llengua literària, teatre i traducció: les reflexions del primer Carner (1903-1910)”. Dins Marcel Ortín i Dídac Pujol (ed.), Llengua literària i traducció (1890-1939). II Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània (Lleida: Punctum – Trilcat), pp. 105-128.

2009 “Carner, Josep”, “Fundació Bernat Metge” i “Catalán, Traducción al” (la part corresponent al segle xx, amb la seva bibliografia). Dins Francisco Lafarga i Luis Pegenaute (ed.), Diccionario histórico de la traducción en España (Madrid: Gredos), pp. 178-180, 433-434, 195-198, i 198-199.

2009 “La primera recepció de l’haiku en la literatura catalana”, Els Marges, 88 (primavera de 2009), 57-81. (En col·laboració amb Jordi Mas.)
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/142691/194246

2008 “Criteris i límits de l’ortografiació en l’edició filològica (amb exemples de la prosa de Josep Carner anterior a les Normes de 1913)”, Anuari Verdaguer, 16, 399-419.
http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/201852/325270

2008 “Com si ho hagués dit l’heroi. Una lectura d’«Ulisses pensa en Itaca», de Josep Carner”, Reduccions. Revista de poesia, 91, 133-140.
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/120261/196324

2006 Ramon Llull, Retòrica nova, edició [text català, introducció i notes] a cura de Josep Batalla, Lluís Cabré i Marcel Ortín, amb una presentació de la col·lecció per Anthonny Bonner i una introducció a l’Art per Robert Pring-Mill (Santa Coloma de Queralt – Turnhout: Obrador Edèndum – Brepols).

2005 “Les faules de R. L. Stevenson traduïdes per Josep Carner (1927). Notes de lectura”, dins Miquel M. Gibert i Marcel Ortín (ed.), Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939) (Lleida: Punctum – Trilcat), 41-52.

2004 “Las traducciones, del Noucentisme a la actualidad” [Literatura catalana, § 3], dins Francisco Lafarga i Luis Pegenaute (coed.), Historia de la traducción en España (Salamanca: Ambos Mundos), 674-694 i bibliografia.

2002 “Dos escrits d’Italo Calvino sobre la traducció literària” [selecció i intr.], Quaderns. Revista de traducció, 8, 101-105.
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/view/25327/25161

2002 “Els Dickens de Josep Carner i els seus crítics”, Quaderns. Revista de traducció, 7, 121-151.
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/view/25311/25146

2001. “Dickens en la literatura catalana (1892-1939). Les traduccions i la primera coincidència amb Chesterton”, dins Luis Pegenaute (ed.), La traducción en la Edad de Plata (Barcelona: PPU), 187-213.
http://www.cervantesvirtual.com/obra/dickens-en-la-literatura-catalana-1829-1939-les-traduccions-i-la-primera-coincidencia-amb-chesterton/

2001 “La Bruyère en l’ideari i en la traducció de Josep Carner”, dins Francisco Lafarga i Antonio Domínguez (ed.), Los clásicos franceses en la España del siglo XX. Estudios de traducción y recepción (Barcelona: PPU), 175-196.

2000 “Neoclàssics i il×lustrats” [introducció (pp. 129-143), selecció dels textos, anotació i bibliografia], dins Enric Gallén, Manuel Llanas, Marcel Ortín, Ramon Pinyol i Torrens, i Pere Quer, L’art de traduir. Reflexions sobre la traducció al llarg de la història (Vic: Eumo), 129-219.

1999 “Correspondència entre Josep Carner i Joan Miró”, dins Albert Manent i Jaume Medina (dir.), Epistolari de Josep Carner, vol. 4 (Barcelona: Curial), 177-193.

1999 “Correspondència entre Josep Carner i Agustí Bartra”, dins Albert Manent i Jaume Medina (dir.), Epistolari de Josep Carner, vol. 4 (Barcelona: Curial), 17-42.

1998 “Sobre la historicitat de les traduccions: el canvi estilístic”, dins Lluís Meseguer i María Luisa Villanueva (ed.), Intertextualitat i recepció (Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I), 203-217.

1997 “¿Ratio versus oratio? L’interès i els límits dels estudis de retòrica al nou batxillerat i al primer cicle universitari”, Articles de didàctica de la llengua i la literatura, 12, 65-79.

1997 “Josep Carner davant del micròfon. Les «Confidències» a Ràdio Barcelona (1934-1936)”, Serra d’Or, 448, 78-81.

1997 “La traducció, i el seu estudi, de bracet de la filologia”, dins Soledad González Ródenas i Francisco Lafarga (ed.), Traducció i literatura. Homenatge a Ángel Crespo (Vic: Eumo), 83-91.

1997 “Correspondència entre Josep Carner i Gabriel Miró”, dins Albert Manent i Jaume Medina (dir.), Epistolari de Josep Carner, vol. 3 (Barcelona: Curial), 114-124.

1997 “Correspondència entre Josep Carner i Ferran Canyameres”, dins Albert Manent i Jaume Medina (dir.), Epistolari de Josep Carner, vol. 3 (Barcelona: Curial), 17-34.

1996 “Sobre l’estil de Pere Calders. Quatre notes a propòsit d’un malentès”, Catalan Review, X: 1-2, 291-304.

1996 “Les traduccions de Carner, encara”, El Pou de Lletres, 1, 46.

1996 La prosa literària de Josep Carner (Barcelona: Quaderns Crema).

1995 “Carner a La Veu: les sèries narratives inacabades”, dins Jaume Subirana (ed.), Carneriana. Josep Carner, vint-i-cinc anys després (Barcelona: Proa), 165-183.

1992 “Les traduccions de Josep Carner”, Catalan Review, VI: 1-2, 401-419.

1989 “Josep Carner, El cor quiet. Comentari de dos poemes”, dins Josep Bargalló (ed.), Comentaris de literatura catalana de COU, 1989-1990 (Barcelona: Columna), 43-54. Repr. a Josep Bargalló (ed.), Comentaris de litera­tura catalana de COU, 1990-1991 (Barcelona: Columna, 1990), 41-52. (En col×laboració amb Lluís Cabré.)

1988 “Sovint les esperances que fan d’esquer són com la bella dama del tramvia”, Reduccions, 39, 51-68. http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47017/58048. Repr. amb correccions i amb el títol “«La bella dama del tramvia», de Josep Carner” dins Narcís Garolera (ed.), Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions, vol. II (Barcelona: Columna, 1995), 59-75.

1988 “«Conèixer e haver moralitats bones». L’ús de la literatura en l’Arbre exemplifi­cal de Ramon Llull”, Estudios Lulianos, 28, 139-167. (En col×laboració amb Lluís Cabré i Josep Pujol.)

1986 Ress. d’Enric Bou, La poesia de Guerau de Liost. Natura, amor, humor, a Llengua & Literatura, 1, 513-517.
http://www.raco.cat/index.php/LlenguaLiteratura/article/view/220305/301088

1986 Ress. de Josep Carner, Els fruits saborosos, ed. Es­ther Centelles, a Reduccions, 29-30, 139-147.
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/46700/57953

1986 “Sobre el progrés poètic de Josep Carner: anàlisi d’algunes variants d’Els fruits saboro­sos“, Reduc­cions, 29-30, 107-135. http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/46699/57952

1985 “El son de dos poetes. Apunt sobre Josep Carner i Gabriel Ferrater”,­ Faig, 23-24, 49-55. (En col×labo­ració amb Lluís Cabré.)

1985 “El cor quiet”, de Josep Carner (Barcelona: Empúries). 2a ed., 1986. Les Naus d’Empú­ries, Qua­derns de Navega­ció, 1. (En col×laboració amb Lluís Cabré.)

1984 “Joan Perucho, Les històries naturals” i “Maria-Aurèlia Capmany, Un lloc entre els morts“, dins Joan Manuel Prado i Francesc Vallverdú (dir.), Història de la literatura catalana, vol. 4 (Barcelona: Ed. 62 – Orbis), 149-150 i 151-152.

1984 “La novel×la de postguerra”, I i II, dins Joan Manuel Prado i Francesc Vallverdú (dir.), Història de la literatura catalana, vol. 3 (cap. 14 i 15) (Barcelona: Ed. 62 – Orbis), 165-176 i 177-188.

1984 “Aproximació a Josep Carner, traduc­tor. Els anys de l’Edito­rial Catala­na (1918-1921)”, Els Mar­ges, 31, 114-125. (En col×laboració amb Lluís Cabré.)
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/108269/157774

1981 “Sobre Les irreals omegues, de J. V. Foix: la densitat expressiva”, Quart Creixent, 2, s. p. [13 pp.].
http://www.fundaciojvfoix.org/wp-content/uploads/2010/01/Sobre-Les-irreals-omegues-ART-MOrt%C3%ADn-1981.pdf

1980 “Anotacions a la lectura d’un poema de Gabriel Ferrater”, Quart Crei­xent, 1, s. p. [11 pp.].

Back To Top