skip to Main Content

Sílvia Coll-Vinent

silvia-coll-vinent-2007

Universitat Ramon Llull
scollvinent@filosofia.url.edu

Graduate in Catalan Philology from Universitat Autònoma de Barcelona and PhD from Oxford University (1996) with the thesis “The Reception of English Fictional and Non-fictional Prose in Catalonia (1916-1939), with Particular Reference to Edwardian Literary Culture”, which is still unpublished. She has worked as a lecturer of Catalan at Oxford University (1992-1995) and as a lecturer of Translation at Universitat de Vic (1996-1999). Since 2000 she has worked at the Faculty of Philosophy at Universitat Ramon Llull, where she lectures in English and Catalan Literature.

She has published works on translation and reception of British authors in Catalonia from 1919 to 1938 and also collaborated in the creation of Diccionari de traductors (Translators’ Dictionary), coordinated by Montserrat Bacardí and Pilar Godayol. She has also published works on Pau Romeva, Maurici Serrahima and Rafael Tasis, authors and literary reviewers of Anglo-Saxon culture.

PUBLICATIONS

2017 “Traducció indirecta en la literatura catalana: V Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània”, in: Translation Studies, 10:2 (2017), pp. 223-226. Online version

2015 “Pròleg” a Salvador Bruna Reverter, Graham Greene i els escriptors catòlics francesos. Barcelona: Fundació Joan Maragall – Cruïlla, pp. 11-14.

2015 “Joan Estelric i la premsa menorquina: els orígens de l’escriptor i de l’activista cultural”, Randa, 74 (Miscel·lània Josep Miquel Vidal Hernández/3), pp. 41-69.

2015 “Lectures europees als Dietaris de 1918-1920”, dins El món d’ahir de Joan Estelrich: dietaris, cultura, acció política, ed. X. Pla. València: Publicacions de la Universitat de València, pp. 71-93.

2014 “Publicacions de Martí de Riquer (1931-1936)” (amb Lola Badia i Lluís Cabré), dins Martí de Riquer i els valors clàssics de les lletres. Vocació literària i filologia, en el centenari del seu naixment, Barcelona: Barcino,  pp. 70-134.

2014 “Hacia un nuevo humanismo: Joan Estelrich, Paul Valéry  Hermann Keyserling y el periodismo europeo de los años 30”, dins Cosas vistas, cosas leídas. La edad de oro del periodismo literario en Cataluña, España y Europa, ed. Xavier Pla i Francesc Montero. Kassel: Reichenberger, pp. 83-106.

2014 “Joan Estelrich, un humanista en temps convulsos (1932-1936)”. Cercles: revista d’història cultural, núm. 17, pp. 77-100. Versió en línia: http://www.raco.cat/index.php/Cercles/article/view/280211

2014 “Joan Estelrich, profeta d’un nou humanisme i agent cultural” (amb Lluís Cabré Ollé). Pròleg a Fènix o l’esperit de Renaixença. Barcelona: RBA, pp. 9-43. Enllaç

2014 “Lectures europees als dietaris (1918-1920)”. L’Espill, núm. 47 (tardor 2014) [Dossier “El món d’ahir de Joan Estelrich”], pp. 95-100. Enllaç

2013 Dickens en la cultura catalana: la recepció i les traduccions, ed. Sílvia Coll-Vinent i Marcel Ortín. Lleida: PUNCTUM. Versió en línia: http://www.editorialpunctum.com/coeditors/trilcat/dickens-en-la-cultura-catalana-la-recepcio-i-les-traduccions/

2013 “Dickens in Catalan Literature” (amb Marcel Ortín), dins The Reception of Charles Dickens in Europe. Londres: Bloomsury, pp. 183-190, 339-343.

2013 “Ben Jonson’s Volpone on the Catalan Stage: Rewriting a Classic through Double Mediation”, Translation Review, 87: 1. 46-58. Versió en línia: http://www.tandfonline.com/eprint/XTajZPg3MrQkcy7DG5HG/full

2012 Balmes i Anglaterra, ed. Sílvia Coll-Vinent i Conrad Vilanou. Publicacions de la Facultat de Filosofia de la URL (col·lecció Eusebi Colomer, 15).

2012 “Walter Scott en Milà i Fontanals, o la influència del Romanticisme saludable », en El llegat Milà i Fontanals a la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, ed. Sílvia Coll-Vinent e Isabel de Colmenares. Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia de la URL (Humanitats, 4), 89-116.

2012 “Joan Estelrich i Charles Maurras: història d’una seducció”, en Xavier Pla (ed.), Charles Maurras a Catalunya. Barcelona: Quaderns Crema, pp. 151-201.

2011 “Joan Estelrich i Montaner i Simón (1925-1949)”, en Cornelia Eisner, Sílvia Coll-Vinent y Enric Gallén (eds.), La traducció i el món editorial de postguerra. Lleida: Punctum & TRILCAT, 215-227.

2011 El llegat Milà i Fontanals a la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, ed. Sílvia Coll-Vinent e Isabel de Colmenares. Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia de la URL (Humanitats, 4).

2011 “Chesterton i  la joie de vivre: aspectes de la conversió”, Qüestions de vida cristiana, núm. 240, 37-48.

2011 “La traducció i el món editorial de postguerra, ed. Sílvia Coll-Vinent, Cornelia Eisner i Enric Gallén. Lleida: Punctum & TRILCAT.

2010 G. K. Chesterton a Catalunya i altres estudis sobre una certa anglofília (1916-1938). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; col. Textos i estudis de cultura catalana, 156.

2010 “Joan Estelrich i la cultura europea del seu temps”, en Actes de les Jornades d’estudi sobre Joan Estelrich. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat – Consell de Mallorca, 2010, 37-58

2010 “Manuel Trens, intel·lectual anglòfil”, dins Manuel Trens, liturgista, historiador i amant de l’art, ed. Sílvia Coll-Vinent (Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia de la URL; col. Humanitats, 3), pp. 83-100.

2009 “Pau Romeva, literat”, dins Actes del XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Budapest, setembre de 2007 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 98-115.

2009 “Noucentisme i anglofília: Matthew Arnold en l’obra pedagògica de Joan Palau Vera”. Temps d’Educació, 37, pp. 385-398.

2009 “Aportacions dels framenors caputxins a la cultura catalana: des de la fundació a la guerra civil (1578-1936), de Valentí Serra” (ressenya). Comprendre: Revista catalana de filosofia, 11 (2009/2), pp. 83-87.

2009 Entrades dels traductors “Just Cabot”, “Carles Capdevila”, “C. A. Jordana”, “Pau Romeva” i “Rafael Tasis”, dins Diccionario Histórico de la Traducción en España (Madrid: Gredos).

2008 “Maurici Serrahima, home de lletres: del centenari a la jornada”. Llengua & Literatura, 19, pp. 569-576.

2007 “Chesterton i Sant Francesc: nota sobre la recepció franciscana de G. K. Chesterton a la Catalunya dels anys 20”, dins Franciscanisme i art europeu. Jornades d’Estudis Franciscans 2006 (Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya), pp. 27-45.

2007 “Rafael Tasis, traductor i divulgador literari”. Quaderns. Revista de traducció, núm. 14, pp. 95-104.

2007  “Serrahima: els orígens literaris”, dins Centenari Maurici Serrahima (1902-2002), ed. Sílvia Coll-Vinent i Josep Poca i Gaya (Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 2007), pp. 23-38.

2007 Entrades dels traductors “Just Cabot”, “Carles Capdevila”, “Feliu Elias”, “Ramon Esquerra”, “Josep Farran i Mayoral”, “Alfred Gallard”, “Josep Janés”, “Josep Millàs-Raurell”, “Jacint M. Mustieles”, “Josep Navarro i Costabella”, “Ramon D. Perés”, “Pau Romeva”, “Josep Ros-Artigas”, “Antoni Rovira i Virgili”, “Rafael Tasis”, “Manuel Trens”, “M. Teresa Vernet”, “Ramon Vinyes”, dins Diccionari de traductors (coord. Montserrat Bacardí i Pilar Godayol) (Vic: Eumo; en premsa).

2006 “Record de Robert Pring-Mill”. Serra d’Or, núm. 550, pp. 124-125.

2006 “Una influència del distributisme britànic: el Chesterton de Pau Romeva”, dins Pau Romeva, Textos sobre Chesterton (Barcelona: Facultat de Filosofia de la URL; “Col·lecció Eusebi Colomer”, 8), pp. 3-18.

2006 “Una certa anglofília”. Els Marges, núm. 79 (primavera), pp. 45-62.

2005 “Chesterton’s First visit to Catalonia and its Context”. Chesterton Review, 31, pp. 103-119.

2005 “Entre la vida i els llibres: Valery Larbaud, amic i model de Joan Estelrich”, dinsGèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939): I Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània (Lleida: Punctum/Trilcat), pp. 181-196.

2003 “Lectors de la NRF a Catalunya: l’exemple de Meredith”. Actes del Dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. II (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003; “Biblioteca Abat Oliba”, 247), pp. 111-125.

2004 “Jordi Giró, Maurici Serrahima i Bofill (1902-1979), un filòsof-literat del segle XXDiàlegs, núm. 26, pp. 119-134.

1999 “Nocturn, de Frank Swinnerton: la recuperació d’un bestseller georgià”.Quaderns. Revista de Traducció, núm. 4, pp. 127-134.

1998 “The French Connection: Mediated Translation into Catalan during the Interwar Period”. The Translator: Studies in Intercultural Communication, 4.2 (Special Issue: Translation & Minority), ed. L. Venuti, pp. 207-228.

1996 “El match Chesterton-Shaw la polèmica i el periodisme d’entreguerres a Catalunya”. Revista de Catalunya, 107 (nova etapa), maig 1996, pp. 40-50.

 

Back To Top