skip to Main Content

Ivan Garcia Sala

Ivan Garcia Sala

Universitat de Barcelona

ivangarcia@ub.edu

Llicenciat en Filologia Eslava (1999) i doctor per la Universitat de Barcelona (2004). Treballa a la Secció de Filologia Eslava de la Universitat de Barcelona des del curs 2001-2002. Ha impartit classes de llengua i de literatura russes i, actualment, també de teatre rus i polonès. Els seus interessos de recerca se centren en l’estudi de la literatura russa des d’un punt de vista tematològic, la recepció de la literatura i cultura russes a Espanya i Catalunya, l’estudi i recepció del teatre rus i polonès.

PUBLICACIONS

(L’any en negreta indica les més directament relacionades amb qüestions de recepció i traducció)

2019 “Algunes qüestions sobre la relació de Fabià Puigserver amb Polònia”, Estudis escènics, 44, 2-21.

2018 [juntament amb Joan Castellví, Andrei Zainuldinov, i Marc Ruiz-Zorrilla] Aktuàlnie problemi i perspektivi russístiki. Barcelona: Trialba Ediciones.

2017 [juntament amb Diana Sanz (eds.)] Traducció, món editorial i literatura catalana (1975-2000). Lleida: Punctum & TRILCAT.

2017 [juntament amb Ivan Alcázar i Pau Freixa] “Recepción del teatro de Krystian Lupa en la escena catalana y española (2002-2016)”, Anuari TRILCAT, 7, 3-22.

2017 “Traduccions del rus: Els dotze i altres poemes, d’Aleksandr Blok (1986)”, Quaderns. Revista de Traducció, 24, 63-72.

2017  “La obra de Maxim Gorki vista por la censura franquista (1939-1978)”, Studi Ispanici, 47, 267-297.

2016 “La traducció de Narcís Oller d’Un llibre trist“, Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 60, 2016, pp. 31-37.

2015 “Traductores del ruso en España: los Marcoff, esbozo biográfico”, Cuadernos Hispanoamericanos, 777, pp. 42-53. http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/CH_777_digital_c_marzo_2015.pdf

2014 [juntament amb Elionor Guntín] “La traducció al català d’Els baixos fons (1968)”, Quaderns: Revista de Traducció, 21, 153-164. http://raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/issue/view/21503/showToc

2014 [juntament amb Pau Freixa] “Recepcja teatru Krystiana Lupy w Katalonii”, Polonistyka wobec wyzwań współczesności, 1, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 773-780.

2014 “Olga Savarin i altres històries de la traducció indirecta del rus al català”, dins GARCIA SALA, I.; SANZ, D.; ZABOKLICKA, B. (eds.) (2014) Traducció indirecta en la literatura catalana, Lleida: Punctum&Trilcat, pp. 145-168. https://drive.google.com/file/d/0B4DRuHILv264UW9GLURDWlBTOG8/view

2014 [juntament amb Bozena Zaboklicka]. “Presentació”, dins GARCIA SALA, I.; SANZ, D.; ZABOKLICKA, B. (eds.) (2014) Traducció indirecta en la literatura catalana, Lleida: Punctum&Trilcat, pp. 7-13. https://drive.google.com/file/d/0B4DRuHILv264UW9GLURDWlBTOG8/view

2014 [juntament amb Ricard San Vicente] “Enmig d’un foc encès que mou l’oratge”, Blok, Aleksandr Venjança i altres poemes, Martorell: Adesiara, pp 11-31.

2013 [juntament amb Pau Freixa and Ivan Alcázar] “Recepció del teatre de Krystian Lupa a Catalunya”, Estudis escènics [en premsa].

2013 “I tampoc el cel no existeix”, dins TOLSTOI, L. Confessió, traducció de Miquel Cabal, Barcelona: Angle editorial, pp. 9-18.

2013 “El libreto de Victoria sobre el sol”, Telón de Fondo, 18, pp. 180-206. http://www.telondefondo.org/numeros-anteriores/numero18/articulo/496/el-libreto-de-victoria-sobre-el-sol.html

2013 “Polonitzar Hamlet”, Serra d’Or. Revista d´humanitats, nº641, pp. 62-64.

2012 “Ser o no ser Wyspianski”, Wyspianski, S. Estudio sobre Hamlet, Oviedo: KRK, pp 9-32.

2012 “Pierwszy artykuł o Grotowskim w Hiszpanii”, Assyk-Bangs, U., Olkusz, P. Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojęzyczny teatr i dramat ostatnich stu lat, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 124-136. [“El primer article de Grotowski a Espanya”, Assyk-Bangs, U., Olkusz, P., Tan cerca, tan lejos. El teatro y el drama hispánicos los últimos cien años, Cracovia: Księgarnia Akademicka, pp 124-136]

2012 “Otgoloski medvéjia retxània: Rossískaia impéria kak beli medved v ispànskoi presse”, Riabov, O.V, de Lazari, A (red) ‘Russki medved’: istória, semiótika, polítika, Moskvà: NLO, s. 140-149 [“El ressó de l’esbramec de l’ós: l’imperi rus com ós blanc en la premsa hispànica”, dins Riabov, O.V, de Lazari, A. (ed.) ‘L’ós rus’: història, semiótica, política, Moscú: NLO, pp. 140-149]

2012 “Josep M. Farré. La imatge de Catalunya a Rússia. Notes de viatgers dels segles XIX i XX”, Anuari TRILCAT, 2, pp. 163-165.  [Ressenya]

2012 “Ramionet Lloveras, Enric (2011): August Vidal. Entre Llagostera i Moscou. Una història personal dins la història del segle XX”, Eslavística Complutense, 12, p. 204. [Ressenya]

2011 “La traducció d’Els germans Karamàzov de Joan Sales: Les notes a peu de pàgina”, Quaderns: Revista de Traducció,18, 69-79

2011 [juntament amb Ricard San Vicente]“Sobre El Doctor Jivago i les seves versions”,  Anuari TRILCAT , 1, p. 186-246, http://trilcat.upf.edu/anuari-trilcat/sobre-el-doctor-jivago-i-les-seves-versions/
http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/2012/01/garcia-sanvicente-AT1.pdf 2011

2011 “Tolstói en catalán: el caso de Iván Ilich”, Kréssova, Nina (ed), Lev Tolstói en el mundo contemporáneo, Granada: Comares, p. 61-71

2011 “Algunes observacions en l’anàlisi comparativa d’Els germans Karamàzov de Joan Sales”,  La traducció i el món editorial de postguerra, Lleida: Punctum&Trilcat, ps- 39-53.

2011 “Sobre El Doctor Jivago i les seves versions”,  Anuari TRILCAT , 1, p. 186-246. Escrit juntament amb Ricard San Vicente:  http://trilcat.upf.edu/anuari-trilcat/sobre-el-doctor-jivago-i-les-seves-versions/.

2011 “La traducció d’Els germans Karamàzov de Joan Sales: Les notes a peu de pàgina”, Quaderns: Revista de Traducció, 18, ps. 69-79

2010 “La adaptación (¿o traducción?) cinematográfica de Oneguin” Quaderns, 17, ps.149-165. Escrit juntament amb Ricard San Vicente.

2008 “Al principi hi havia la raó: la traducció tolstoiana de Joan 1:1-18” in de Pegenaute, Luis i altres (eds.) La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el s. XXI. Vol. I. La traducción y su práctica, ps. 199-205.

2008 “Traducir una traducción: el caso del evangelio según L. N. Tolstói”, dins de Traducción e interculturalidad, Frankfurt am Main: Peter Lang, ps. 156-164.

2008 “Jénsxina-sozidàtel, jensxina-razrushitel v romane Ivguénia Zamiatina Mi” dins de Cymborska-Leboda, Maria i Godzek, Agnieszka, Kobieta i / jako inny. Mit i figura kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), Lublin: Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej,  ps. 203-209.

2007 “Edén, Babel, averno: traducir en los primeros años de la URSS” dins de Transferhttp://161.116.34.142/transfer/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=65&lang=en.

2007  “Feminidad, deseo y utopía: las mujeres de Nosotros” dins de Eslavística Complutense, 7, ps. 51-62.

2006 “Ob odnoi teatràlnoi versi póvesti Bulgàkova Sobatxe serdtse” dins de Vostok-zàpad. Prostranstvo russkoi literaturi i folklora, Volgograd, ps. 625-627.

2006 “El ideal andrógino de Leonid Andréiev”dins de Mundo Eslavo, 5, ps. 123-130.

2006 “Tolstói traduce el Evangelio” dins de  Camps, A., Gallart, M., Garcia I., Peña, V., Traducción y di-ferencia, 2, ps. 145-160.

2005 “Raspúte i Iuda”, dins de DÓLGENKO, A. N. et al. Dialéktika ratsionàlnogo i emotsionàlnogo v iskusstve slova, Volgograd: Panorama, ps. 224-228.

2002 “El otro seno de Abraham: Reflexiones acerca de una imagen escatológica” dins d’Erytheia. Revista de estudios bizantinos y neogriegos, 23, ps. 119-143.

2002 “Txerubina de Gabriak, una mistificació castellana del simbolisme rus” dins de Riera, C., Torras, M., Clúa, I., eds. Perversas y divinas. La representación de la mujer en las literaturas hispánicas: El fin de siglo y/o el fin de milenio actual, Valencia: Ediciones ex cultura, II, ps. 343-348.

Back To Top