skip to Main Content

Josep Miquel Ramis

Universitat de Barcelona

josep.ramis@ub.edu

Llicenciat (2004) en Traducció i Interpretació, i doctor (2011) per la Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat des del 2004 en traducció i correcció de textos en l’empresa privada i en l’ensenyament secundari i de persones adultes (2006-2007 i des del 2011); ha estat professor associat a la Universitat Pompeu Fabra, després d’haver estat becari FPU del Ministerio de Ciencia e Innovación a la mateixa universitat (2007-2011), professor col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya (2019) i actualment és professor associat a la Universitat de Barcelona (des del 2016). Ha fet estades d’estudi i recerca al Regne Unit (University of Leeds, 2002), França (ENST Bretagne, 2005; Université Sorbonne – Paris IV, 2009) i Espanya (Universidad Complutense de Madrid, 2010).

Els seus interessos de recerca se centren en l’estudi de la traducció, recepció i literatura catalana contemporània, especialment el fenomen de l’autotraducció literària des del punt de vista de la literatura catalana.

PUBLICACIONS

(L’any en negreta indica les relacionades amb qüestions de traducció i literatura)

2022 “Catalán (Ámbito)”. Dins: ENTI (Enciclopedia de traducción e interpretación). AIETI. [https://www.aieti.eu/enti/catalonia_SPA/]

2019. “La direccionalidad de las autotraducciones en la literatura catalana: ejemplos y repercusiones”. Dins:  Bujaldón, Lila; Bistué, Belén; Stocco, Melisa (eds.).  La autotraducción literaria desde y hacia el castellano en Europa e Hispanoamérica  /  Literary Self-Translation to and from Spanish in Europe and the Americas. Londres: Palgrave MacMillan.

2018 “Tipologia d’autotraductors i autotraduccions a la literatura catalana”. Dins: Gallén, Enric; Ruiz Casanova,  José Francisco (eds.). Bilingüisme, traducció i literatura catalana. Lleida: Punctum, 71-101.

2018 [Coord.] “Monogràfic dedicat a Sebastià Juan Arbó  ”. Dins: Beceroles. Lletres de llengua i literatura, 7, 11-79, amb articles de Jordi Enfedaque, Joan Antoni Forcadell, Jordi Malé, Joan Todó i Emili Rosales. [https://www.raco.cat/index.php/beceroles].

2018 Epistolari Sebastià Juan Arbó – Joan Sales (1966-1982). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. ISBN: 978-84-9883-956-2

2017. [Ressenya] “Eusebi Coromina & Ramon Pinyol, eds. Literatura catalana contemporània: crítica, transmissió textual i didàctica. Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura / Universitat de Vic / Universitat Central de Catalunya, 2016, 225 pp.”. Dins:  Anuari Trilcat, 7, 144-147.  [http://www.raco.cat/index.php/AnuariTrilcat/article/view/330238].

2017 “The failure of self-translation in Catalan literature”. Dins: Castro, Olga; Mainer, Sergi; Skomorokhova, Svetlana (eds.). Self-translation and Power: Negotiating Identities in European Multilingual Contexts. Londres: Palgrave MacMillan, 95-117. ISBN: 978-1-137-50780

2017 “Correspondència Sebastià Juan Arbó – Víctor Crastre”. Anuari TRILCAT, 6, 90-114.

2015 “Aproximación teórica a la traducción y la autotraducción. A propósito de las literaturas catalana y española”. Dins: Revista de Filología Románica. Anejos. Anejo IX “Literaturas ibéricas. Teoría, historia y crítica comparativas”, 59-72.

2015 “La censura en las novelas de los años treinta de Sebastià Juan Arbó”. Dins: Represura. Revista de Historia Contemporánea española en torno a la represión y la censura aplicadas al libro, 1, 108-145. [http://www.represura.es/represura_1_nueva_epoca_2015.pdf].

2014 Autotraducció. De la teoria a la pràctica. Vic: Eumo. Biblioteca de Traducció i Interpretació, 20. ISBN: 978-84-9766-520-9

2014 [Ressenya] “IV Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània: «Dickens en la cultura catalana. La recepció i les traduccions» ”. Dins: Estudis Romànics, v. XXXV, 645-647.

2014 “Correspondència Salvador Espriu – Sebastià Juan Arbó”. Dins: Indesinenter. Anuari Espriu, 9, 45-97.

2014 “Els primers manuscrits de Terres de l’Ebre, de Sebastià Juan Arbó”. Dins: Veny-Mesquida, Joan-Ramon; Malé, Jordi (ed.). La filologia d’autor en els estudis literaris. Textos catalans dels segles XIX i XX. Lleida: Pagès, 183-196.

2013 “Autotraducció: ratificació i rectificació. El cas de Sebastià Juan Arbó”. Dins: LAGARDE, CHRISTIAN & TANQUEIRO, HELENA (eds.). L’Autotraduction, aux frontières de la langue et de la culture. Limoges: Lambert-Lucas, 169-184.

2013. [Ressenya] “I Jornada LITCAT d’Intergrups de Recerca”. Dins: Llengua & Literatura, 23, 375-381.

2013. [Ressenya] “Literature as a Response to Cultural and Political Repression in Franco’s Catalonia, de Jordi Cornellà-Detrell”,Anuari TRILCAT, 2, 2013.[http://trilcat.upf.edu/anuari/anuari-trilcat-num-2/]

2013. [Ressenya] “Literature as a Response to Cultural and Political Repression in Franco’s Catalonia, de Jordi Cornellà-Detrell”,Anuari TRILCAT, 2, 2013.[http://trilcat.upf.edu/anuari/anuari-trilcat-num-2/]

2013. “La autotraducción y el difícil encaje de sistemas literarios en contacto”. Dins: EU-topías, vol. 5, 99-111. [http://eu-topias.org/articulo.php?ref_page=290]

2012. “Autotraducció i història d’un text literari. Hores en blanc. Notes d’un estudiant que va morir boig, de Sebastià Juan Arbó”. Dins: Revista de Filología Románica, v. 29. núm. 2, 319-335.

2011. “Traducir bajo control: la versión francesa de Tino Costa, de Sebastià Juan Arbó”. Dins: Dasilva, Xosé Manuel; Tanqueiro, Helena (eds.). Aproximaciones a la autotraducción. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 197-215.

2011. Autotraducció i Sebastià Juan Arbó. El cas de Terres de l’Ebre. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. [Tesi doctoral.]

2011 – “Josep Palau i Fabre, autotraductor”. Dins: Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Volum III: “La llengua dels escriptors”. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 141-152.

2011 – “III Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània: «La traducció i el món editorial de postguerra»”. Dins: Estudis Romànics, v. XXXIII, 2011, 545-548.

2010 – “Sebastià Juan Arbó, autotraductor”. Dins: Traducción y autotraducción entre las literaturas ibéricas. Berna: Peter Lang, 335-347.

2010 – “Autotraducció i creació literària. El cas de Sebastià Juan Arbó”. Dins: Catalonia, 7 [http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/catalonia7/ramis.pdf].

2010 – “Col·loqui Internacional sobre «Les relacions entre les literatures ibèriques» (RELIBE)”. Dins: Estudis Romànics, v. XXXII, 2010, 591-592.

2010 – Montané, Maria Amor; Ramis, Josep Miquel. “Un pern del mecanisme. La creació neològica en Antònia Font”. Dins: Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.).  Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques. Barcelona: IULA, DOCUMENTA UNIVERSITÀRIA.

2009 – Ramis, Josep. “Agustí Bartra”, “Xavier Benguerel”, “Miquel Dolç”, “Ramon Folch i Camarasa”, “Cebrià Montoliu”, “Maria Antònia Oliver”, “Josep Palau i Fabre”, “Manuel de Pedrolo”. Dins: Francisco Lafarga i Luis Pegenaute (eds.). Diccionario histórico de la traducción en España. Madrid: Gredos, pp. 100-101, 108-110, 309, 395-396, 811-812, 847-848, 861, 869.

2009 – Freixa, Judit; Montané, Amor; Ramis, Josep M. “Els graus de neologicitat en els tipus menors de neologismes” en Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic/Barcelona: Eumo Editorial/Universitat Pompeu Fabra, 169-197.

2009 – Observatori de Neologia. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.

2008 – Ramis, Josep Miquel. Sebastià Juan Arbó, autotraductor: de Terres de l’Ebre (1932) a Tierras del Ebro (1940). Treball de recerca per a l’obtenció del DEA [en línia]. RECERCAT, Dipòsit de Recerca de Catalunya [www.recercat.net].

2008 – Montané, Maria Amor; Ramis, Josep Miquel. “Un pern del mecanisme. La creació neològica en Antònia Font”, I Congrés Internacional de Neologia [en premsa].

2008 – Observatori de Neologia. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2007). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. (Papers de l’IULA. Sèrie Informes, 47).

2007 – Ramis, Josep Miquel. “La traducció de la marca cultural a Terres de l’Ebre, de Sebastià Juan Arbó: entre la ‘folklorització’ i l’’aniquilació’” dinsLiteratura comparada catalana i espanyola al segle XX: gèneres, lectures i traduccions (1898-1951). I Simposi de literatura comparada catalana i espanyola. Barcelona, 15 de desembre de 2006. Trilcat i Punctum.

2007 – Observatori de Neologia. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2006). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. (Papers de l’IULA. Sèrie Informes, 45).

2006- Observatori de Neologia (2006). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2005). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. (Papers de l’IULA. Sèrie Informes).

2006 – Freixa, Judit; Montané, Maria Amor; Ramis, Josep Miquel. “Els neologismes formats per recursos menors” dins III Seminari de Neologia. Barcelona, 7 de juny de 2006. Observatori de Neologia de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra.

2005– Vocabulari de biologia genètica. Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.

2005- Observatori de Neologia. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2004). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. (Papers de l’IULA. Sèrie Informes, 40).

2004- Observatori de Neologia. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2003). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. (Papers de l’IULA. Sèrie Informes).

Back To Top