skip to Main Content

Marcello Giugliano

Universität Bern

marcello.giugliano@rom.unibe.ch

Doctor (2012) en “Comunicació multilingüe: traducció, lingüística i literatura comparada” per la Universitat Pompeu Fabra. La seva tesi doctoral va analitzar la mimesi de l’oralitat de Robert Frost i la seva traducció al català i l’italià.

Ha treballat com a professor associat a la Universitat Pompeu Fabra (2012-2013), a la Ruhr-Universität Bochum (2013-2015) i a la Universität Leipzig, Alemanya. En l’actualitat, és lector a l’Institut de Llengua i Literatures Hispàniques de la Bern Universität.

Està desenvolupant un projecte de recerca postdoctoral (Habilitation alemanya), l’objectiu del qual és analitzar les pràctiques discursives mitjançant les quals alguns discursos sobre identitats nacionals i de grup als diaris nacionals creuen les fronteres geopolítiques i són rebuts per altres cultures; com es realitza aquest transferiment; quines imatges discursives d’identitats nacionals o de grups aquestes pràctiques contribueixen a difondre, i quines estructures de poder consoliden o subverteixen.

SELECCIÓ DE PUBLICACIONS

Giugliano, Marcello; Alsina Keith, Victòria. 2020 (en premsa). “What translation analysis can tell about images of national identity”. Meta (65).

Giugliano, Marcello. (en premsa). “¿Independencia o secesión en Cataluña? Una aproximación cuantitativa a través de marcos conceptuales aplicados al estudio crítico del discurso”. Discurso y Sociedad.

Giugliano, Marcello; Hernández Socas, Elia. 2019. “Ambivalence, gender and censorship in two Spanish translations of Little Women“. Meta, 64 (2).

Hernández Socas, Elia; Giugliano, Marcello. 2019. “La recepción de Little Women en España a través de sus traducciones y adaptaciones”. Quaderns: Revista de Traducció, 26 (2019), pp. 137-160.

Alsina Keith, Victòria; Giugliano, Marcello. 2019. “Creation and manipulation in the Catalan version of Translations by Brian Friel”. Echo: Collana di Traduttologia e Discipline della Mediazione Linguistica.

Alsina Keith, Victòria; Giugliano, Marcello. 2018. “Llengua, identitat i traducció: Translations de Brian Friel en català”. Quaderns: Revista de Traducció, 25 (2018), pp. 180-201.

Giugliano, Marcello. 2017. “What the analysis of style in translation can say: Disentangling styles in Giovanni Giudici’s translations of poetry”. Lingue e Linguaggi, 21 (2017), pp. 107-127.

Giugliano, Marcello. 2014. “La traducció de poesia com a eina de renovació cultural: reflexions sobre Agustí Bartra i Miquel Desclot traductors”. Anuari TRILCAT. 4 (2014), pp. 3-24.

Giugliano, Marcello. 2014. “Review of La imaginació noucentista”. Zeitschrift für Katalanistik / Revista d’Estudis Catalans. 27 (2014), pp. 301-307.

Giugliano, Marcello. 2012. Translating Mimesis of Orality: Robert Frost’s Poetry in Catalan and Italian (tesis doctoral). Universitat Pompeu Fabra.

Giugliano, Marcello. 2012. “Robert Frost’s voices of common people translated into Spanish and Catalan”. Dins: Muñoz-Basols, Javier; Fouto, Catarina; González Soler,  Laura i Fisher, Tyler (eds), The Limits of Literary Translation: Expanding Frontiers in Iberian Languages. Kassel: Reichenberger, pp. 165-184.

Giugliano, Marcello. 2010. “Mímesis de la oralidad y poesía: la traducción al italiano de ‘The Death of the Hired Man’ de Robert Frost”. Dins: Andújar, Gemma i Brumme, Jenny (eds.), Construir, deconstruir y reconstruir. Mímesis y traducción de la oralidad y la afectividad. Berlín: Frank & Timme, pp. 15-40.

Giugliano, Marcello. 2010. “Il monastero di San Juán de la Peña e il Santo Graal”. Dins: de Matteis, Mario i Trinchese, Antonio (eds.), Lo re Artù k’avemo perduto. Storia e mito di Artù e del Graal in Italia. Oberhausen: Athena Verlag, pp. 215-236.

Giugliano, Marcello. 2009. “Traducir los recursos fónicos en el poema en prosa ‘La Notte’ de Dino Campana”. Dins: Alsina Keith, Victòria; Andújar, Gemma i Tricás Preckler, Mercedes (eds.), La representación del discurso individual en traducción. Frankfurt del Main: Peter Lang, pp. 185-204.

Giugliano, Marcello. 1996. Tales, racconti di fate e racconti popolari (adaptació de contes populars per a l’ensenyament de l’anglès a l’escola). Nàpols: Liguori.

Back To Top