skip to Main Content

Josep Marco

Universitat Jaume I

jmarco@trad.uji.es

Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona (1986) i Doctor en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I (1998). Va treballar com a professor d’anglès en l’ensenyament secundari entre 1987 i 1992. Des d’octubre de 1992 treballa a la Universitat Jaume I, primer al Departament de Filologia i després, de 1994 ençà, al Departament de Traducció i Comunicació.

Els seus interessos de recerca abasten els següents camps: l’anàlisi estilística orientada envers la traducció, la didàctica de la traducció (especialment la literària), els estudis de traducció basats en corpus electrònics i la traducció literària al català al llarg del segle XX. Entre les seues aportacions cal destacar els llibres La traducció literària (1995), del qual fou curador, i El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària (2002), del qual és autor, així com diversos articles publicats en revistes especialitzades del camp de la traductologia. Entre les publicacions dedicades principalment a les traduccions literàries al català durant el segle XX cal citar «Funció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català al segle XX» (2000), «Translating style and styles of translating: Henry James and Edgar Allan Poe in Catalan» (2004) i «Carles Riba i el literalisme de traç fi: una anàlisi basada en la traducció d’”El gat negre”, d’Edgar Allan Poe» (2005).

PUBLICACIONS

2022 «Ensayo de divulgación científica y ateísmo militante: el caso singular de las traduccions al español de The God Delusion, de Richard Dawkins». Dins: Santana López, Belén; De Sterck, Goedele (eds.): La traducción de la no ficción literaria. De los hechos a la literatura y de la literatura a los hechos, Granada: Comares, 53-68.

2021 «Testing the Gravitational Pull Hypothesis on modal verbs expressing obligation and necessity in Catalan through the COVALT corpus». Dins: Bisiada, Mario (ed.): Empirical studies in translation and discourse, Berlín: Language Science Press, 27-52.

2021 «An Analysis of the Use of Vernacular in Sebastian Barry’s Days Without End and Its Spanish and Italian Translations». Dins: Montini, Donatella; Ranzato, Irene (eds.): The Dialects of British English in Fictional Texts, Nova York i Londres: Routledge, 47-66.

2021 «Orwell’s Homage to Catalonia in Catalan and Spanish translation». Perspectives 29:1, 141-155.

2019 «The translation of food-related culture-specific items in the Valencian Corpus of Translated Literature (COVALT) corpus: a study of techniques and factors». Perspectives 27:1, 20-41.

2019 «Dublineses/Gente de Dublín: hitos de un viaje transatlántico». El toro celeste 21, 123-131. https://www.eltoroceleste.com/etcs/etc-no-21/

2019 «Living with Parallel Corpora: The Potentials and Limitations of Their Use in Translation Research». Dins: Doval Reixa, Irene / Sánchez-Nieto, M. Teresa (eds.): Parallel Corpora for Contrastive and Translation Studies: New Resources and Applications, Amsterdam i Filadèlfia: John Benjamins, 39-56.

2019 «La morfologia verbal en el model de llengua de les traduccions al català publicades al País Valencià entre 1990 i 2000». Dins: Molés-Cases, Teresa / Oltra Ripoll, Maria D. (eds.): El corpus COVALT: model de llengua, sociologia del traductor i anàlisi traductològica, Aachen: Shaker, 37-56.

2019 Bracho Lapiedra, Llum; Marco Borillo, Josep; Oltra Ripoll, Maria D.; Peña Martínez, Gemma: «El model de llengua de les traduccions valencianes (1990-2000). Introducció, objectius i metodologia». Dins: Molés-Cases, Teresa / Oltra Ripoll, Maria D. (eds.): El corpus COVALT: model de llengua, sociologia del traductor i anàlisi traductològica, Aachen: Shaker, 5-12.

2019   Bracho Lapiedra, Llum; Marco Borillo, Josep; Oltra Ripoll, Maria D.; Peña Martínez, Gemma: «El model de llengua de les traduccions valencianes (1990-2000). Conclusions». Dins: Molés-Cases, Teresa / Oltra Ripoll, Maria D. (eds.): El corpus COVALT: model de llengua, sociologia del traductor i anàlisi traductològica, Aachen: Shaker, 83-87.

2018    «Els patrons sintàctics en les novel·les de Jane Austen traduïdes per Jordi Arbonès». Quaderns. Revista de traducció 25: 71-85.

2018   «The translation of food-related culture-specific items in the Valencian Corpus of Translated Literature (COVALT) corpus: a study of techniques and factors». Perspectives (online).

2018  «Connectives as indicators of explicitation in literary translation. A study based on a comparable and parallel corpus». Target 30:1, 87-111.

2017  «Traducir literatura de ideas: un modelo de análisis y su ilustración mediante un ensayo de Samuel Johnson». Hermēneus. Revista de Traducción e Interpretación 19: 164-194.

2017  «La literatura juvenil traduïda al català: perfil editorial i estilístic». Dins Ivan Garcia Sala & Diana Sanz Roig, eds., Traducció, món editorial i literatura catalana (1975-2000), 239-270. Lleida: Punctum.

2017  «Jordi Arbonès, traductor de Jane Austen: registres i model de llengua». Anuari TRILCAT. Estudis de traducció, recepció i literatura catalana contemporània 7:45-67.

2017 «Les traduccions al valencià que ara es lligen: models de llengua, estils, traductors». Dins Lluís Meseguer, ed., La traducció literària. Estudis sobre la traducció i la literatura valenciana. Homenatge a Joan Francesc Mira i Casterà, 87-111. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

2016 «On the margins of the profession: the work placement as a site for the literary translator trainee’s legitimate peripheral participation». The Interpreter and Translator Trainer, 10(1), 29-43.

2016 Marco Borillo, Josep; Tello Fons, Isabel: «Thieves’ cant in Spanish translations of Dickens’s Oliver Twist». Status Quaestionis. Language, Text Culture, 11, 193-221. http://statusquaestionis.uniroma1.it/index.php/statusquaestionis/article/view/13837/13604

2015   Guzman Pitarch, Josep R.; Marco Borillo, Josep (eds.). Monogràfic «Traducció i models lingüístics» Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 58, primavera 2015, pp. 113-264.

2015  Marco Borillo, Josep; van Lawick Brozio, Heike, «Enhancing translator trainees’ awareness of source text interference through use of comparable corpora», Leńko-Szymańska, Agnieszka; Boulton, Alex (eds.) : Multiple Affordances of Language Corpora for Data-driven Learning. Ámsterdam: John Benjamins, pp. 225-244.

2015  Guzman Pitarch, Josep R.; Marco Borillo, Josep.  «Introducció» (al monográfico «Traducció i models lingüístics»). Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 58, primavera 2015, pp. 115-121.

2015  Alpuente civera, Miguel; Martínez Vilinsky, Bárbara; Marco Borillo, Josep; Oltra Ripoll, Maria D., «Propuesta de actividades de escritura creativa para las clases de traducción literaria», : Hermēneus. Revista de Traducción e Interpretación, 17,  pp. 31-60.

2014  «Taking stock: A critical overview of research on (universal) features of translated language», Sánchez Nieto, María Teresa (ed.): Corpus-based Translation and Interpreting Studies: From description to application / Estudios traductológicos basados en corpus: de la descripción a la aplicación. Berlín: Frank & Timme, pp. 53-76.

2013  «Els estudis de traducció basats en corpus», Bracho Lapiedra, Llum (ed.) (2013): El corpus COVALT: un observatori de fraseologia traduïda. Aachen: Shaker Verlag, pp. 5-48.

2013  «La traducció de les unitats fraseològiques de base somática en el subcorpus anglès-català», Bracho Lapiedra, Llum (ed.) (2013): El corpus COVALT: un observatori de fraseologia traduïda. Aachen: Shaker Verlag, pp. 163-215

2013  «Tracing marked collocation in translated and non-translated literary language: A case study based on a parallel and comparable corpus», Way, Catherine; Vandepitte, Sonia; Meylaerts, Reine; Bartłomiejczyk, Magdalena (eds.) (2013): Tracks and Treks in Translation Studies. Ámsterdam y Filadelfia: John Benjamins, pp. 167-1

2013  «A l’entorn de la traducció d’Oliver Twist, de Pau Romeva: models de llengua i qüestions d’estil», Coll-Vinent, Sílvia; Ortín, Marcel (eds.) (2013): Dickens en la cultura catalana. La recepció i les traduccions. Lleida: Punctum & TRILCAT, pp. 135-159.

2013. Alpuente Civera, Miguel; Marco Borillo, Josep; Martínez Vilinsky, Bárbara,.«La influencia de Javier Marías en la traducción española de Martínez-Lage de Absalom, Absalom!», Dialogía. Revista de lingüística, literatura y cultura, 7, 2013, pp. 23-62.

2012. «An analysis of explicitation in the COVALT corpus: The case of the substituting pronoun one(s) and its translation into Catalan», Across Languages and Cultures, 13:2, 2012, pp. 229-2

2011 «Aprendre a traduir literatura infantil i juvenil: singularitats i fites d’un procés formatiu».  XVIII Seminari sobre la Traducció a Catalunya: La traducció de la literatura infantil i juvenil. Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 2011, pp. 65-90.

2011 «Carles Capdevila, traductor de Dickens per a la “Biblioteca Univers”». Anuari TRILCAT. Estudis de traducció, recepció i literatura catalana contemporània, 1, 2011, pp. 138-162.

2011 «Vergés i Príncep, Gerard». Dins Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (dir.) (2011): Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo, pp. 573-574.

2011 «Graells i Andreu, Guillem Jordi». Dins Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (dir.) (2011): Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo, pp. 250-252.

2011 «Some Insights into the Factors Underlying the Translation of Phraseology in the COVALT corpus». Dins Kujamäki, Pekka; Kolehmainen, Leena; Penttilä, Esa; Kemppanen, Hannu (eds.) (2011): Beyond Borders – Translations Moving Languages, Literatures and Cultures. Berlín: Frank & Timme, pp. 197-214.

2010 (amb García de Toro, Cristina) «De clàssics i moderns i altres històries: la traducció de literatura infantil i juvenil». Dins Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (coords.) (2010): Una impossibilitat possible. Trenta anys de traducció als Països Catalans. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, pp. 159-181.

2010 «The translation of wordplay in literary texts: Typology, techniques and factors in a corpus of English-Catalan source text and target text segments». Target, 22:2, 2010, pp. 264-297.

2010 «Una aproximació a l’habitus de Carles Capdevila, traductor i home de lletres». Quaderns. Revista de traducció, 17, 2010, pp. 83-104.

2009 «Las traducciones al catalán de la poesía de Wordsworth y Coleridge». Hikma. Revista de traducción, 8, 2009, pp. 63-88.

2009 «Normalisation and the translation of phraseology in the COVALT corpus». Meta, 54:4, 2009, pp. 842-856.

2009 «Training translation researchers: an approach based on models and best practice». Interpreter and Translator Trainer, 3:1, 2009, pp. 13-35.

2009 «La llengua de les traduccions (aspectes generals) i la llengua de les traduccions al català en la literatura d’entreguerres». Dins Ortín, Marcel y Dídac Pujol (eds.) (2009): Llengua literària i traducció (1900-1939). Lleida: Punctum & TRILCAT, pp. 9-31.

2009 «The terminology of translation: Epistemological, conceptual and intercultural problems and their social consequences». Dins Gambier, Yves; van Doorslaer, Luc (eds.) (2009): The Metalanguage of Translation. Amsterdam y Filadelfia: John Benjamins, pp. 65-79.

2009 (amb van Lawick Brozio, Heike) «Using corpora and retrieval software as a source of materials for the translation classroom». Dins Beeby, Allison; Rodríguez Inés, Patricia; Sánchez-Gijón, Pilar (eds.) (2009): Corpus Use and Translating. Corpus use for learning to translate and learning corpus use to translate. Amsterdam y Filadelfia: John Benjamins, pp. 9-28. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, pp. 251-261.

2008 «In my mind’s eye: análisis traductológico de algunos fraseologismos prototípicos en el contexto del corpus COVALT (Corpus Valencià de Literatura Traduïda)». Dins Pegenaute, Luis; DeCesaris, Janet;  Tricàs, Mercè; Bernal, Elisenda (eds.) (2008): La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo xxi. Vol. I. La traducción y su práctica

2008 «Stylistic Approaches to Translation, de Jean Boase-Beier» (artículo bibliográfico). Trans. Revista de traductología, 12, 2008, pp. 293-300.

2008 «La traductologia catalana contemporània: bases per a una cartografia provisional». Quaderns. Revista de traducció, 15, 2008, pp. 11-30.

2007 «The terminology of translation: Epistemological, conceptual and intercultural problems and their social consequences». Target, 19:2, 2007, pp. 255-269.

2007 «A Corpus-Based Analysis of Lexical Items Conveying Body Language in the COVALT Corpus». Belgian Journal of Linguistics, 21, 2007, pp. 155-170.

2006 «La bastida del traductor literari: eines de suport, consulta i documentació». Dins Colón Domènech, Germà; Gimeno Betí, Lluís (eds.) (2006): Els noms i els conceptes: noves tendències en l’estudi del lèxic. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 117-136.

2006 «A Corpus-Based Approach to the Translation of Evaluative Adjectives as Modality Markers». Dins Hornero, Ana María; Luzón, María José; Murillo, Silvia (eds.): Corpus Linguistics. Applications for the Study of English. Berna: Peter Lang, 241-254.

2005 «Panorama de traduccions de la literatura anglosaxona». Caràcters, 32, juny de 2005, 37-39.

2005 «La profesión de traductor literario». Dins Actas del Forum Castellón de desarrollo empresarial. XXI Congreso Nacional de Junior Empresas. Castelló: Universitat Jaume I (publicació electrònica).

2005 «Carles Riba i el literalisme de traç fi: una anàlisi basada en la traducció d’”El gat negre”, d’Edgar Allan Poe». Dins Gibert, Miquel M. i Marcel Ortín (eds.): Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939). Barcelona: Punctum & TRILCAT, 53-70.

2004 «Translating style and styles of translating: Henry James and Edgar Allan Poe in Catalan». Language and Literature, 13(1), 73-90.

2004 «Les tècniques de traducció (dels referents culturals): retorn per a quedar-nos- hi». Quaderns. Revista de traducció, 11, 129-149.

2004 «¿Tareas o proyectos? ¿Senderos que se bifurcan en el desarrollo de la competencia traductora?». Trans. Revista de traductología, 8, 75-88.

2003 «Traduir és triar: els exercicis d’elecció múltiple en l’aula de traducció especialitzada». Dins Lapeña Barrachina, Leonor; Fortea Bagán, Miguel Ángel (eds.): Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I (publicació en CD-Rom amb ISBN 84-8021-432-5). (En col·laboració amb Vicent Montalt.)

2003 «Las traducciones catalana, española, euskera y gallega de A Study in Scarlet: estudio comparativo-conclusivo». Dins Ruzicka Kenfel, Veljka; Lorenzo García, Lourdes (eds.): Estudios críticos de traducción de literatura infantil y juvenil. Análisis de las traducciones de obras inglesas y alemanas a las cuatro lenguas oficiales de España. Tomo I. Oviedo: Septem Ediciones, 143-165. (En col·laboració amb José Manuel López, Lourdes Lorenzo i Isabel Pascua.)

2003 «La formación de traductores, en la encrucijada entre lo social, lo cognitivo y lo textual». Dins Ortega Arjonilla, Emilio (dir.): Panorama actual de la investigación en traducción e interpretación. Volumen I. Granada: Atrio, 597- 611.

2003 «Estudio crítico de la traducción al catalán de A Study in Scarlet». Dins Ruzicka Kenfel, Veljka; Lorenzo García, Lourdes (eds.): Estudios críticos de traducción de literatura infantil y juvenil. Análisis de las traducciones de obras inglesas y alemanas a las cuatro lenguas oficiales de España. Tomo I. Oviedo: Septem Ediciones, 37-69.

2003 «Concordances, discordances? Què pot aportar la lingüística de corpus a la didàctica de la traducció literària». Dins Actes de les VII Jornades de Traducció a Vic. Interfícies. Apropant la pedagogia de la traducció i de les llengües estrangeres. Vic: Eumo (publicació en CD-Rom amb ISBN 84-9766-016-1).

2002 El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària. Vic: Eumo.

2002 «W.H. Auden: de “1929” a “September 1, 1939”». Reduccions. Revista de poesia, 76, 40-73.

2002 «Teaching Drama Translation». Perspectives. Studies in Translatology, 10(1), 55-68.

2002 «Los ejercicios de elección múltiple en la formación de traductores literarios». Discursos. Estudos de tradução, 2, 65-82.

2001 «La descripción y comparación de traducciones: hacia un modelo integrador». Sendebar, 12, 129-152.

2000 «Register Analysis in Literary Translation: A Functional Approach». Babel, 46(1), 1-19.

2000 «La traducció de la metàfora lexicalitzada als textos literaris: problemes i mètodes». Dins Salvador, Vicent; Piquer, Adolf (eds.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 139-151.

2000 «Funció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català al segle XX». Quaderns. Revista de traducció, 5, 29-44.

2000 «The degree of grammatical complexity in literary texts as a translation problem». Dins Beeby, Allison; Ensinger, Doris; Presas, Marisa (eds.):Investigating Translation. Amsterdam i Filadèlfia: John Benjamins, 65-74. (En col·laboració amb Isabel García Izquierdo.)

1999 «La traducción literaria». Dins Hurtado Albir, Amparo (dir.): Enseñar a traducir. Metodología en la formación de traductores e intérpretes. Madrid: Edelsa, 167-181. (En col·laboració amb Joan Verdegal i Amparo Hurtado.)

1998 «Intertextualitat i traducció: les línies bàsiques d’una relació inevitable». Dins Meseguer, Lluís; Villanueva, María Luisa (eds.): Intertextualitat i recepció. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 185-189.

1998 «El paper de l’anàlisi estilística en la pràctica i l’ensenyament de la traducció literària». Dins Orero, Pilar (ed.): Actes del III Congrés Internacional sobre Traducció, Març de 1996. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 427-443.

1997 «Mètrica i traducció: el cas de The Rime of the Ancient Mariner, de S.T. Coleridge». Dins Bacardí, Montserrat (ed.): Actes del II Congrés Internacional sobre Traducció, Abril de 1994. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 585-594.

1997 «Diversitat, literatura i traducció: les conseqüències de la varietat textual per a la traducció literària». Dins Burdeus, María Dolores; Garcia Grau, Manel; Peraire, Joan (eds.): La diversitat discursiva. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 321-340.

1997 «Algunes consideracions a l’entorn de la traducció al català de The Sea and the Mirror, de W.H. Auden». Dins Edo Julià, Miquel (ed.): Actes del I Congrés Internacional sobre Traducció, Abril 1992. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, vol. II, 877-884.

1996 «Aproximación discursiva al uso de la conjunción implícita en inglés y en español». Dins Valero Garcés, Carmen (ed.): Encuentros en torno a la traducción II: una realidad interdisciplinar. Alcalá de Henares: Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 125-132. (En col·laboració amb Isabel García Izquierdo.)

1995 La traducció literària. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I. (Curador de l’edició.)

1995 «La subjectivitat del traductor i la traducció de la subjectivitat: la modalitat en la ficció narrativa». Dins Bermúdez, Jesús; Farrell, Mary; Meseguer, Lluís (eds.): Subjecte i creativitat. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 215-226.

1994 «Intertextuality and Ideology in W.H. Auden’s The Sea and the Mirror».Stylistica: Revista Internacional de Estudios Estilísticos y Culturales, 2-3, 91-98.

1994 «Colonialism and slavery in Derek Walcott’s Omeros». Dins Lázaro, Luis Alberto (ed.): Colonialism and Post-colonialism in English Literature. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 59- 69.

1994 «Aproximació als usos metafòrics en l’obra de W.H. Auden». Dins Meseguer, Lluís (ed.): Metàfora i creativitat. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 69-79.

Back To Top